Gigant KPD dorost, junioři (Pace, KHK)

Pořadatel

Technicky zajišťuje atletický klub/oddíl SK Nové Město nad Metují

Datum

06.05.2023

Místo

Nové Město nad Metují (28.října 943, Nové Město nad Metují)

Vedoucí činovníci

Technický delegát Studničková Eva 732839419 evastudnickova@seznam.cz
Vedoucí projektu Šnajdr David 724080831 snajdrcpv@volny.cz
Ředitel závodu Šnajdr Libor 602117121 libor@sportklub.cz
Hlavní rozhodčí Ing. Pavel Krtička
Řídící soutěže družstev Ovčarik Adam 739840916 aovcarik@atletika.cz
Lékař ČČK
Hospodář Martinková Jana
Časomíru zajišťuje Macháňová Markéta
Výsledky zpracoval Paarová Soňa

Startují

ročníky 2004 - 2005
ročníky 2006 - 2007
ročníky 2004 - 2005
ročníky 2006 - 2007

V rámci rozsahu závodění a Soutěžního řádu ČAS mohou startovat také žáci a žákyně ročníky 2008-2009.

Soutěže

Dorostenci 100 m, 200 m, 400 m, 800 m, 1500 m, 110m p 91,4, 300m p 83,8, 2000m p 83,8, 4x100 m, výška, tyč, dálka, trojskok, koule 5kg, disk 1,5kg, kladivo 5kg, oštěp 700g
Dorostenky 100 m, 200 m, 400 m, 800 m, 1500 m, 100m p 76,2-8,5, 300m p 76,2, 2000m p 76,2, 4x100 m, výška, tyč, dálka, trojskok, koule 3kg, disk 1kg, kladivo 3kg, oštěp 500g
Juniorky 100 m, 200 m, 400 m, 800 m, 1500 m, 100m p 83,8, 400m p 76,2, 3000m p 76,2, 4x100 m, výška, tyč, dálka, trojskok, koule 4kg, disk 1kg, kladivo 4kg, oštěp 600g
Junioři 100 m, 200 m, 400 m, 800 m, 1500 m, 110m p 99,1, 400m p 91,4, 3000m p 91,4, 4x100 m, výška, tyč, dálka, trojskok, koule 6kg, disk 1,75kg, kladivo 6kg, oštěp 800g

Technická ustanovení

Soutěží se podle pravidel atletiky, pokud jinak neupravuje soutěžní řád a pořadatel závodu.

Základní výšky ve skoku vysokém a o tyči a zvyšování určí řídící soutěže po poradě s vedoucími družstev. Odrazové prkno v trojskoku je stanoveno 11 m pro chlapce a 9 m pro dívky.

Měřící zařízení

Použití certifikovaných zařízení pro měření:
Cílová kamera ANO
Větroměr běhy ANO
Větroměr skok daleký, trojskok ANO

Závodní kancelář

Závodní kancelář je otevřena v kavárně SK od 8:30 hod. Vedoucí družstev zde do 9:00 hod. odevzdají soupisky a aktualizují přehledy startů. V 9:15 hod. zde proběhne porada vedoucích. Poté se závodní kancelář po dobu konání soutěží přesune do prostoru cíle.

Startovné

Startovné družstva platí prostřednictvím svých krajských atletických svazů. Individuální startovné pouze v případě povolených startů mimo bodování:

z oddílů Královéhradeckého KAS 150,-/ start

ostatní 200,-/ start

splatných před začátkem soutěží účetní v závodní kanceláři.  

Přihlášky

Podávají oddíly na webové stránce ČAS (http://www.atletika.cz), a to od 24.4. 2023 do 4.5. 2023, 23:59 hod.

Výdej startovních čísel

Startovní čísla pouze pro běhy na 800m a delší bude vydávat asistent startéra při prezentaci závodníků vždy 10 min. před startem příslušného závodu.

Rozcvičování

Rozcvičování před vlastní soutěží je povoleno pouze mimo závodní plochu atletického stadionu, přičemž rozcvičovat se lze na ochozu stadionu, na přilehlé umělé travnaté ploše. V sektorech pro technické disciplíny výhradně za dozoru pověřeného rozhodčí.

Kontrola náčiní

Závodníci, resp. závodnice, mohou při soutěžích používat vlastní náčiní, které však musí nejpozději 60 minut před zahájením vlastní soutěže předložit ke kontrole příslušnému rozhočímu v garáži správní budovy při "dolním" vstupu do areálu, u umělé travnaté plochy.

Svolavatelna

Každý závodník resp. závodnice se prezentuje startérovi případně vrchníkovi disciplíny nejpozději 10min. před zahájením příslušné disciplíny. V bězích na 800m a delších závodníci/ -ce obdrží od asistenta startéra startovní číslo.

Šatny

Šatny jsou k dispozici v 1.patře správní budovy s přístupem po vnějším schodišti.

Startovní listiny

Startovní listiny budou vyvěšeny na informační tabuli v Bráně borců při vstupu na stadion.

Nasazení závodníků, resp. závodnic, do jednotlivých běhů, včetně losování drah a stanovení pořadí na startu, postupové klče, pořadí závodníků, resp. závodnic, v soutěžích v poli a zvyšování v soutěžích ve výšce a tyči určuje v závodní kanceláři řídící soutěže.

Výsledky

Výsledky jednotlivých soutěží budou průběžně vyvěšovány na informační tabuli v Bráně borců při vstupu na dráhu. Oficiální výsledky budou zveřejněny na webové stránce Českého atletického svazu www.atletika.cz.

Protesty

Protesty týkající se výsledků nebo průběhu soutěže musí být podány do 30 minut po úředním vyvěšení výsledků této soutěže na informační tabuli na tribuně stadionu, a to ústně příslušnému vrchníkovi (pravidlo 8 odst. 2, 3, 4 a 5 z Technických pravidel).
Případné odvolání proti rozhodnutí vrchníka se podává prostřednictvím hlavní rozhodčí jury, a to písemně a doložené vkladem ve výši 500 Kč (pravidlo 8 odst. 3 a 7 Technických pravidel).
Jury tvoří: ředitel závodů, hlavní rozhodčí a řídící příslušné soutěže.

Zdravotní služba

Zdravotník ČČK bude přítomen po celou dobu konání soutěží ve stanu v prostoru cíle. 

Časový pořad

sobota, 6.5.2023

Čas Disciplíny
09:15 porada vedoucích družstev
10:00 100m p 76,2-8,5 Dky dálka Dci kladivo 3kg Dky kladivo 4kg Jky oštěp 800g Jři
10:15 100m p 83,8 Jky výška Jky výška Dky tyč Jři tyč Dci
10:30 110m p 91,4 Dci
10:40 110m p 99,1 Jři
10:50 100 m Dky Rozběh
11:00 100 m Jky Rozběh
11:10 100 m Dci Rozběh dálka Jři oštěp 500g Dky
11:20 100 m Jři Rozběh
11:30 800 m Dky kladivo 5kg Dci kladivo 6kg Jři
11:40 800 m Jky výška Dci výška Jři
11:50 800 m Dci
12:00 800 m Jři koule 3kg Dky
12:10 100 m Dky Finále oštěp 600g Jky
12:20 100 m Jky Finále tyč Dky tyč Jky dálka Dky
12:30 100 m Dci Finále
12:40 100 m Jři Finále disk 1,5kg Dci disk 1,75kg Jři
12:50 400 m Dky 400 m Jky
13:00 400 m Dci koule 4kg Jky
13:10 400 m Jři oštěp 700g Dci
13:20 2000m p 76,2 Dky dálka Jky
13:35 2000m p 83,8 Dci
13:40 disk 1kg Jky disk 1kg Dky
13:50 3000m p 76,2 Jky
14:00 koule 6kg Jři
14:10 3000m p 91,4 Jři
14:30 300m p 76,2 Dky trojskok Dci trojskok Jři
14:40 300m p 83,8 Dci
14:50 400m p 76,2 Jky
15:00 400m p 91,4 Jři koule 5kg Dci
15:10 200 m Dky
15:20 200 m Jky
15:30 200 m Dci trojskok Dky trojskok Jky
15:40 200 m Jři
15:50 1500 m Dky 1500 m Jky
16:00 1500 m Dci 1500 m Jři
16:15 4x100 m Dky
16:25 4x100 m Jky
16:35 4x100 m Dci
16:45 4x100 m Jři

Stravování

Občerstvení k dispozici v kavárně v areálu SK.

Parkování

 V těsné blízkosti stadionu je dostatek míst pro parkování. Autobusy výhradně na ploše před "horním" vstupem do areálu.

Další informace

Závod se koná za finanční podpory Královéhradeckého kraje.