Micromeeting a krajský přebor

Pořadatel

Technicky zajišťuje atletický klub/oddíl SK Nové Město nad Metují

Datum

31.05.2023

Místo

Nové Město nad Metují (28.října 943, Nové Město nad Metují, 549 01)

Vedoucí činovníci

Vedoucí projektu Šnajdr David +420724080831
Ředitel závodu Šnajdr David +420724080831
Hlavní rozhodčí Pavel Kubec 731392373
Lékař ČČK
Hospodář Martínková Jana 733771868
Časomíru zajišťuje Vít Ondřej 704127856
Výsledky zpracoval Paarová Soňa 736250206

Startují

ročníky 2004 - 2005
ročníky 2006 - 2007
ročníky 2008 - 2009
ročníky 2004 - 2005
ročníky 2006 - 2007
ročníky 2008 - 2009

Vypsané kategorie mohou startovat v kterékoliv disciplíně odpovídající rozsahu závodění podle Soutěžního řádu ČAS.

Soutěže

Dorostenci 100 m, 400 m, 1500 m, 110m p 91,4, 2000m p 83,8, disk 1,5kg, kladivo 5kg
Dorostenky 100 m, 400 m, 1500 m, 100m p 76,2-8,5, 2000m p 76,2, disk 1kg, kladivo 3kg
Juniorky 100 m, 400 m, 1500 m, 100m p 83,8, 3000m p 76,2, disk 1kg, kladivo 4kg
Junioři 100 m, 400 m, 1500 m, 110m p 99,1, 3000m p 91,4, disk 1,75kg, kladivo 6kg

Technická ustanovení

Disk a kladivo se budou házet na vrhačské louce v těsné blízkosti stadionu.
Soutěží se podle pravidel atletiky, pokud jinak neupravuje soutěžní řád a pořadatel závodu.

Disciplíny disk, kladivo, 100m, 400m, 1500m, 2000m př., 3000m př. jsou vypsány pro kategorie dorostu a juniorů/ juniorek jako krajský přebor jednotlivců pro rok 2023.

Měřící zařízení

Použití certifikovaných zařízení pro měření:
Cílová kamera ANO
Větroměr běhy ANO
Větroměr skok daleký, trojskok ANO

Závodní kancelář

Závodní kancelář je otevřena v den závodu od 14 hod. hodin v kavárně SK. V průběhu závodu se ZK přesune do prostoru cíle.

Startovné

Závodníci z oddílů Královéhradeckého KAS platí 150,- Kč za každý start. Ostatní 200,- Kč za start.

 

Přihlášky

Podávají oddíly na webové stránce ČAS (http://www.atletika.cz), a to od 3.5. do 30.5. 2023, 20:00 hod.

Výdej startovních čísel

Výdej startovních čísel pouze pro běhy u startéra 10min. před startem příslušného běhu.  

Rozcvičování

Rozcvičování před vlastní soutěží je povoleno pouze mimo závodní plochu atletického stadionu, přičemž rozcvičovat se lze na umělé travnaté ploše, nebo na ochozu stadionu. Rozcvičování před soutěžemi v poli výhradně v sektoru a pod dozorem pověřeného rozhodčí.

Kontrola náčiní

Závodníci, resp. závodnice, mohou při soutěžích používat vlastní náčiní, které však musí nejpozději 60 minut před zahájením vlastní soutěže předložit ke kontrole příslušnému rozhočímu v garáži technické budovy u dolního vstupu na stadion.

Svolavatelna

 Závodníci se prezentují u vrchníka resp. startéra příslušného závodu. 20min. před zahájením technických disciplín resp. 10min. před startem závodu.

Šatny

Šatny jsou k dispozici v 1.patre správní budovy.

Startovní listiny

Startovní listiny budou vyvěšeny na informační tabuli ve vstupu na stadion

Nasazení závodníků, resp. závodnic, do jednotlivých běhů, včetně losování drah a stanovení pořadí na startu, postupové klče, pořadí závodníků, resp. závodnic, v soutěžích v poli určuje v závodní kanceláři technický delegát.

Výsledky

Výsledky jednotlivých soutěží budou průběžně vyvěšovány na informační tabuli ve vstupu na stadion. Oficiální výsledky budou zveřejněny na webové stránce Českého atletického svazu www.atletika.cz.

Časový pořad

středa, 31.5.2023

Čas Disciplíny
15:30 100 m Dci Rozběh 100 m Jři Rozběh disk 1,5kg Dci disk 1,75kg Jři
15:40 100 m Dky Rozběh 100 m Jky Rozběh
15:50 400 m Dci 400 m Jři
16:00 400 m Dky 400 m Jky
16:30 disk 1kg Dky disk 1kg Jky
16:45 100 m Dci Finále 100 m Jři Finále
16:55 100 m Dky Finále 100 m Jky Finále
17:00 vyhlášení KP 100m, 400m, disk
17:10 1500 m Dky 1500 m Jky
17:25 1500 m Dci 1500 m Jři
17:30 kladivo 5kg Dci kladivo 6kg Jři
17:40 2000m p 76,2 Dky
18:00 2000m p 83,8 Dci
18:15 kladivo 3kg Dky kladivo 4kg Jky
18:20 3000m p 91,4 Jři
18:40 3000m p 76,2 Jky
19:00 100m p 83,8 Jky 100m p 76,2-8,5 Dky
19:10 vyhlášení KP kladivo, 1500m, 2000m př., 3000m př. 110m p 99,1 Jři 110m p 91,4 Dci

Stravování

Občerstvení v kavárně SK.