Májové závody

Pořadatel

Technicky zajišťuje atletický klub/oddíl USK PROVOD Ústí n/L.

Datum

01.05.2023

Místo

Ústí nad Labem (Masarykova 228, Ústí nad Labem)

Vedoucí činovníci

Ředitel závodu Alexej Lesnik 777709837 alexej.lesnik@seznam.cz
Hlavní rozhodčí Alexej Lesnik
Časomíru zajišťuje Lukáš Horák
Výsledky zpracoval Pavla Lesniková 776743412 pavla.lesnikova@gmail.com

Startují

ročníky 1933 - 2003
ročníky 2004 - 2005
ročníky 2006 - 2007
ročníky 2008 - 2009
ročníky 1933 - 2003
ročníky 2004 - 2005
ročníky 2006 - 2007
ročníky 2008 - 2009

Mladší záctvo se nesmí závodu zúčastnit.

Soutěže

Dorostenci koule 5kg, oštěp 700g
Dorostenky koule 3kg, oštěp 500g
Juniorky koule 4kg, oštěp 600g
Junioři koule 6kg, oštěp 800g
Muži 60 m, 100 m, 300 m, 600 m, trojskok, koule 7,26kg, oštěp 800g
Ženy 60 m, 100 m, 300 m, 600 m, trojskok, koule 4kg, oštěp 600g
Žáci koule 4kg, oštěp 600g
Žákyně koule 3kg, oštěp 500g

Technická ustanovení


Soutěží se podle pravidel atletiky, pokud jinak neupravuje soutěžní řád a pořadatel závodu.

Při málem počtu přihlášených v technických disciplínách, závod v těchto disciplínách proběhne společně v dřivějším čase. Aktuální časový pořad bude zveřejněn v propozicích 30.4.2023 do 12 hodin.

Měřící zařízení

Použití certifikovaných zařízení pro měření:
Cílová kamera ANO
Větroměr běhy ANO
Větroměr skok daleký, trojskok ANO

Závodní kancelář

Závodní kancelář je otevřena v prostorách pod hlavní tribunou od 9:00 hodin.

Startovné

Startovné: 150,-Kč za disciplínu.

Startovné musí být uhrazeno minimalně 30 minut před zahájením disciplíny.

Přihlášky

Podávají oddíly na webové stránce ČAS (http://www.atletika.cz), a to od 15.4.2023 do 29.4.2023 do 20:00.

Závodníci a závodnice mladších kategorii se přihlašuji za muže a ženy.

Ve vrzích a hodech všichni závodí s náčiním, odpovídající své věkové kategorii.

Přihlášky na místě jsou možné za dvojnásobek ceny startovného.

Kontrola náčiní

Závodníci, resp. závodnice, mohou při soutěžích používat vlastní náčiní, které však musí nejpozději 60 minut před zahájením vlastní soutěže předložit ke kontrole příslušnému rozhočímu v prostorach pod hlavní tribunou.

Časový pořad

pondělí, 1.5.2023

Čas Disciplíny
00:00
10:00 60 m Ž koule 4kg Žci koule 5kg Dci koule 6kg Jři koule 7,26kg M oštěp 500g Dky oštěp 500g Žky oštěp 600g Ž oštěp 600g Jky
10:20 60 m M
10:40 100 m Ž
11:00 100 m M trojskok M trojskok Ž koule 3kg Dky koule 3kg Žky koule 4kg Ž koule 4kg Jky oštěp 600g Žci oštěp 700g Dci oštěp 800g M oštěp 800g Jři
11:20 300 m Ž
11:40 300 m M
12:00 600 m Ž
12:10 600 m M