1. kolo Krajské ligy atletických přípravek, sk. VÝCHOD

Pořadatel

Technicky zajišťuje Atletický klub AHA Vyškov, z. s.

Datum

10.05.2023

Místo

Vyškov (Mlýnská 10, 682 01 Vyškov)

Vedoucí činovníci

Vedoucí projektu Jiří Hajzler 702174796 jirkahajzler@seznam.cz
Ředitel závodu Luboš Stloukal 606747161 stloukal@lsfacility.cz
Hlavní rozhodčí Jitka Derková
Technický ředitel Pavel Stejskal
Řídící soutěže družstev Ondřej Ellinger 724979247
Lékař ČČK - Danuše Adamcová
Časomíru zajišťuje Ivo Čechmánek

Startují

ročníky 2012 - 2020
ročníky 2012 - 2020
ročníky 2012 - 2020

Soutěže

Atletická přípravka-hoši 60 m, 300 m, dálka, kriket
Atletická přípravka-dívky 60 m, 300 m, dálka, kriket
Mix 4x60 m

Technická ustanovení

Soutěží se podle pravidel atletiky, pokud jinak neupravuje soutěžní řád a pořadatel závodu.

V běhu na 300 m se bude startovat tzv. z čáry, z polovysokého startu.

Jedno družstvo může mít maximálně 16 startujících, z toho nejvýše 8 chlapců a nejvýše 8 dívek.

Atlet může startovat maximálně ve 3 individuálních disciplínách nebo ve 2 individuálních disciplínách a štafetě.

Počet závodníků v jedné disciplíně z jednoho družstva je maximálně 4 dívky a 4 chlapci.

Měřící zařízení

Použití certifikovaných zařízení pro měření:
Cílová kamera ANO
Větroměr běhy ANO
Větroměr skok daleký, trojskok ANO

Závodní kancelář

Závodní kancelář je otevřena v tribuně stadionu od 15 hod.

Přihlášky

Podávají oddíly na webové stránce ČAS (http://www.atletika.cz), a to od čtvrtka 4. 5. do 8. 5. 2023 do 20 hod. (registrovaní závodníci). Neregistrované závodníky přihlašte pořadateli na e-mail: ahavyskov@seznam.cz do čtvrtku 8. 5. 2023 do 20 hod. Na místě budou možné už pouze škrty.

Je umožněn start maximálně 2 náhradníků - 1 chlapec a 1 dívka z každého družstva, které je nutno nahlásit přímo na místě v závodní kancelářipůl hodiny před začátkem závodů (do 15.30 hod.).

Rozcvičování

Rozcvičování před vlastní soutěží je povoleno pouze mimo závodní plochu atletického stadionu, přičemž rozcvičovat se lze na rozcvičovací rovince.

Šatny

Šatny jsou k dispozici v tribuně stadionu. Šatny slouží pouze k převlékání, pořadatel neručí za případné ztráty.

Startovní listiny

Startovní listiny budou vyvěšeny na informační tabuli ve vestibulu stadionu.

 

Zdravotní služba

ČČK - Danuše Adamcová

Časový pořad

středa, 10.5.2023

Čas Disciplíny
15:00 Otevření závodní kanceláře
15:30 Porada vedoucích
16:00 60 m EleZ dálka EleH
16:40 60 m EleH kriket EleZ
17:20 300 m EleZ kriket EleH
17:45 300 m EleH dálka EleZ
18:30 4x60 m Mix

Další informace

V dálce jsou 3 pokusy pro všechny, měří se z místa odrazu. V hodu míčkem budou 3 pokusy pro každého, hází se hned po sobě.

Start závodníků je povolen v maximálně 3 individuálních disciplínách a štafetě. Každé družstvo smí postavit maximálně 2 štafety.