Finále Krajské ligy atletických přípravek JmKAS

Pořadatel

Technicky zajišťuje atletický klub/oddíl Atletika Slavkov u Brna, z.s.

Datum

09.09.2023

Místo

Slavkov u Brna

Vedoucí činovníci

Ředitel závodu Jakub Navrátil 605260418 treneri.atletika@seznam.cz
Hlavní rozhodčí Petr Andrýsek
Výsledky zpracoval Petr Andrýsek

Startují

ročníky 2012 - 2015
ročníky 2012 - 2015
ročníky 2012 - 2015

Štafety startují smíšené - za každé družstvo 2 dívky a 2 hoši. Pořadí ve štafetě je libovolné.

 

Soutěže

Atletická přípravka-dívky 60 m, 300 m, dálka, kriket
Atletická přípravka-hoši 60 m, 300 m, dálka, kriket
Mix 4x60 m

Technická ustanovení

Dívky a hoši soutěží v disciplínách zvlášť, ale pro výsledek družstva se body dívek i hochů sčítají. V každé disciplíně boduje prvních 10 závodníků. Tradičně 11-9-8-7-6-5-4-3-2-1 pomocných bodů.

Omezení startů:

- Počet závodníků za družstvo v jedné disciplíně - 8 (max. 4 dívky a 4 chlapci), každý závodník závodí v max. 3 disciplínách (včetně štafety), za každé družstvo max. 2 štafety.

- Složení štafet je nutné nahlásit v závodní kanceláři.

Pro finálové utkání jsou povoleny tretry.

U skoku dalekého a hodu kriketovým míčkem mají všichni 3 soutěžní pokusy. Finále není.

Výkony ve skoku dalekém se budou měřit z místa odrazu.

U kriketového míčku má každý 1 zkušební (neměřený) pokus, poté háže 3 hody za sebou. Přednost hodů mají ti, kteří přechází na následující disciplínu (tj. dívky na 60m, hoši na 300m)

U běhu na 60m a štafet se startuje z bloků. Běhy se budou nasazovat podle dosažených časů. U běhu na 300m bude hromadný start z čáry.

Štafety 4x60m, z každého družstva 2 dívky a 2 hoši, jejichž pořadí je libovolné.

Vzhledem k počtu účastníků a průběhu závodu je možné, že se časový pořad bude mírně měnit. 

Starty mimo soutěž (MS) budou umožněny. Je možno mimo soutěž postavit max. 1 + 1 závodníka (hoch + dívka) za každé přihlášené družstvo. Starty mimo soutěž je nutné nahlásit řídícímu soutěže a pořadateli e-mailem nejpozději do 7.9.2023 do 22:00.

Měřící zařízení

Použití certifikovaných zařízení pro měření:
Cílová kamera ANO
Větroměr běhy ANO
Větroměr skok daleký, trojskok NE

Závodní kancelář

Závodní kancelář je otevřena v prostoru tribuny od 10:00

Na místě je možné provádět pouze škrty!

Přihlášky

Podávají oddíly na webové stránce ČAS (http://www.atletika.cz), a to od 25.8.2023 do 7.9.2023 22:00.

S ohledem na rychlé zpracování výsledků doporučujeme, aby všichni závodníci a závodnice byli registrování v systému ČAS.

 

Výdej startovních čísel

Výdej bude probíhat při prezentaci družstev v závodní kanceláři. Vedoucí družstev dostanou startovní čísla pro své závodníky / závodnice soutěžící v běhu na 300m, a jsou zodpovědní za distribuci a připevnění těchto čísel příslušným závodníkům / závodnicím.

Šatny

Šatny, toalety a sprchy jsou k dispozici v kabinách stadionu.

Výsledky

Výsledky jednotlivých soutěží budou průběžně vyvěšovány na informační tabuli. Oficiální výsledky budou zveřejněny na webové stránce Českého atletického svazu www.atletika.cz.

Protesty

Protesty týkající se výsledků nebo průběhu soutěže musí být podány do 30 minut po úředním vyvěšení výsledků této soutěže na informační tabuli, a to ústně příslušnému vrchnímu rozhodčímu (pravidlo 146 odst. 2, 3, 4 a 5 pravidel atletiky).
 

Zdravotní služba

Zdravotní služba je zajištěna ohlášením na Krajské stanici RZS. Na místě bude přítomný zdravotník.

Časový pořad

sobota, 9.9.2023

Čas Disciplíny
11:30 60 m EleH kriket EleD
11:40 dálka EleH
12:00 60 m EleD
12:30 dálka EleD
12:50 kriket EleH
13:40 300 m EleH
14:00 300 m EleD
14:30 4x60 m Mix

Stravování

Na stadionu je možné zakoupit drobné občerstvení.

Parkování

Parkování pro veřejnost a závodníky je zajištěno v západní části stadionu - horní plocha škvárového hřiště, a v okolí stadionu. (Zdarma)