Veřejné závody mladšího žactva

Znak

Pořadatel

Technicky zajišťuje ASK Slavia Praha

Datum

06.09.2023

Místo

Praha - Eden (Atletický stadion SK Slavia Praha, Vladivostocká 1460/10, 100 00 Praha 10 - Vršovice)

Vedoucí činovníci

Ředitel závodu
Mgr. Marek Čepelák
607191668
cepace@seznam.cz
Hlavní rozhodčí
Mgr. Helena Fanturová
Technický ředitel
Mgr. Ondřej Šíp
Časomíru zajišťuje
Jakub Novotný
Výsledky zpracoval
Valerie Janků a Kristýna Migová

Startují

ročníky 2010 - 2011
ročníky 2010 - 2011

Závody jsou určeny pouze pro mladší žáky a mladší žákyně, ročníky narození 2010 a 2011.

Soutěže

Ml. žáci 60 m, 150 m, 600 m, 60m p 76,2-7,7, dálka, kriket
Ml. žákyně 60 m, 150 m, 600 m, 60m p 76,2-7,7, dálka, kriket

Technická ustanovení

Závodí se podle Pravidel atletiky.

Údaje o stadionu

Atletický stadion má 400 m dlouhou polyuretanovou dráhu, 8 drah na obvodu i v rovince, polyuretanové sektory pro dálku i kriket.

Vstup na stadion

Na závodní ploše atletického stadionu se mohou v průběhu závodů pohybovat pouze závodníci a závodnice, rozhodčí a funkcionáři závodů.

Měřící zařízení

Použití certifikovaných zařízení pro měření:
Cílová kamera ANO
Větroměr běhy ANO
Větroměr skok daleký, trojskok ANO

Závodní kancelář

Bude otevřena od 14:00 hodin v horní části tribuny atletického stadionu.

Startovné

Je stanoveno na 100 Kč za každý přihlášený start.

Závodníci a závodnice - členové ASK Slavia Praha, ho hradí v hotovosti nejpozději 60 minut před začátkem soutěže v závodní kanceláři.

Za ostatní závodníky a závodnice ho uhradí jejich mateřské kluby/oddíly bezhotovostně na základě faktury vystavené ASK Slavia Praha!

Přihlášky

Podávají se na webové stránce ČAS (http://www.atletika.cz), a to do 5.9.2023 do 20:00 hodin.

Výdej startovních čísel

Závodníci a závodnice startující v běhu na 600 m obdrží u prezentace jedno startovní číslo, které musí mít v průběhu soutěže upevněno na prsou.

Rozcvičování

Je povoleno pouze mimo závodní plochu atletického stadionu, např. na vrhačské louce nad atletickým stadionem.

Z bezpečnostních důvodů se nelze rozvičovat na rovince v horní části tribuny atletického stadionu!

Svolavatelna

Prezentaci závodníků a závodnic budou provádět u běžeckých soutěží startér a u soutěží v poli příslušní vrchníci, prezentace bude ukončena 10 minut před zahájením soutěže.

Šatny

Budou k dispozici v tribuně atletického stadionu - pro žáky šatny č. 33, 34 a 35 a pro žákyně šatny č. 5, 6 a 7, a slouží pouze k převlečení a osobní hygieně.

Za věci odložené v šatnách pořadatel neručí!

Výsledky

Budou průběžně vyvěšovány v horní části tribuny atletického stadionu a po skončení závodů zveřejněny na webové stránce ČAS (http://www.atletika.cz).

Zdravotní služba

Bude zajištěna v horní části tribuny atletického stadionu.

Časový pořad

středa, 6.9.2023

Čas Disciplíny
15:30 60m p 76,2-7,7 Žkm dálka Žkm 1 dálka Žkm 2 kriket Žcm
15:50 60m p 76,2-7,7 Žcm
16:10 60 m Žkm
16:40 60 m Žcm
16:55 dálka Žcm 1 dálka Žcm 2 kriket Žkm
17:10 150 m Žkm
17:40 150 m Žcm
18:10 600 m Žkm
18:25 600 m Žcm

Stravování

V průběhu závodů je možno ke stravování využít restauraci na atletickém stadionu.

Parkování

Z rozhodnutí představenstva SK Slavia Praha je vjezd do areálu atletického stadionu zpoplatněn, cena parkovného je 40 Kč za každou započatou hodinu.

Další informace

Všem závodníkům a závodnicím přeji dosažení co nejlepších výkonů.

Mgr. Marek Čepelák

ředitel závodů