Atletický start školního roku, čtyřboj přípravek

Pořadatel

Technicky zajišťuje atletický klub/oddíl ATLETIK RUDNÁ

Datum

20.09.2023

Místo

Rudná (Masarykova 878/115, 252 19 Rudná)

Vedoucí činovníci

Vedoucí projektu Mgr. Miroslav Donchev 775659572
Ředitel závodu Miroslav Pavlíček
Hlavní rozhodčí Ing. Lukáš Lebr
Výsledky zpracoval ing. Jindřich Živný 728065505

Startují

ročníky 2014 - 2020
ročníky 2012 - 2013
ročníky 2014 - 2020
ročníky 2012 - 2013

Maximální počet zúčastněních v kategorie je stanoven na 22. Přednost mají domácí závodnici.

Soutěže

Atletická přípravka-dívky 60 m, 800 m, dálka, kriket
Atletická minipřípravka-dívky 60 m, 500 m, dálka, kriket
Atletická přípravka-hoši 60 m, 800 m, dálka, kriket
Atletická minipřípravka-hoši 60 m, 500 m, dálka, kriket

Technická ustanovení

Disciplíny v čtyřboje: 60 m, hod kriketovým míčkem, skok daleký, 800 m pro starší, 500 m pro minipřípravka. Výkony v jednotlivých disciplínách se sčítají podle umístění, a je hodnocen pouze celý čtyřboj. Ruční měřeni běhu. Soutěží se podle pravidel atletiky, pokud jinak neupravuje soutěžní řád a pořadatel závodu. Ve skoku do dálky a hodu kriketovým míčkem má každý závodník 3 pokusy, běh 60 m a 800m -přímo na čas.

Měřící zařízení

Použití certifikovaných zařízení pro měření:
Cílová kamera NE
Větroměr běhy NE
Větroměr skok daleký, trojskok NE

Startovné

Závodnici klubu Atletik Rudná startují zdarma. Závodnicí z jíních klubu zaplatí startovné ve výší 200,- Kč za čtyřboj.

Přihlášky

Podávají oddíly na webové stránce ČAS (http://www.atletika.cz), a to od 12. 9. 2023 do 19. 9. 2023 do 21:00 h.Neregistrované závodníky přihlašují oddíly e-mailem na adresu arzavody@seznam.cz do 21.00 hod. 19.9.2023 . Přihláška musí obsahovat jméno a příjmení, ročník narození a název atletického oddílu (pokud je dítě členem).

Výdej startovních čísel

Výdej bude probíhat  na startu 800 m. Každý závodník, resp., každá závodnice, musí mít v průběhu běhu startovní číslo připevněno na prsou. 

Rozcvičování

Pro rozcvičování využívejte označené prostory.

Šatny

Šatny a WC jsou k dispozici. Za odložené věcí pořadatel ne ručí.

Výsledky

Výsledky jednotlivých soutěží budou průběžně vyvěšovány na informační tabuli. Oficiální výsledky budou zveřejněny na webové stránce Českého atletického svazu www.atletika.cz.

Zdravotní služba

Zdravotní služba je zajištěna zdravotníkem závodů.

Časový pořad

středa, 20.9.2023

Čas Disciplíny
16:00 60 m EleHm Finále dálka EleD Finále kriket EleDm Finále
16:10 60 m EleH Finále
16:20 60 m EleDm Finále
16:30 60 m EleD Finále dálka EleH Finále kriket EleHm Finále
17:00 dálka EleDm Finále kriket EleH Finále
17:30 dálka EleHm Finále kriket EleD Finále
17:50 500 m EleDm Finále
18:00 500 m EleHm Finále
18:10 800 m EleH Finále
18:20 800 m EleD Finále

Parkování

Parkování je možně na přilehlou komunikací v ul V Aleji.

Další informace

Časový pořad a termín závodu jsou orientační a pořadatel si vyhrazuje právo na změnu.
Výkony v jednotlivých disciplínách se sčítají podle umístění, a je hodnocen pouze celý čtyřboj.
První tři závodnici v kategorie dostávají medaile první šest závodnici v kategorie dostávají diplom.
Při rovní bodoví zisk se počítají lepší umístění v disciplínách a se řeší konečně pořady od 1. do 6. místě.