Běh vítězství

Pořadatel

Technicky zajišťuje atletický klub/oddíl SKM Valašské Meziříčí

Datum

03.05.2023

Místo

Valašské Meziříčí (Zámecký park)

Vedoucí činovníci

Ředitel závodu Jiří Kadla 603257667 jkadla@seznam.cz
Hlavní rozhodčí Jakub Kubičný
Technický ředitel Petr Morgner
Lékař Gabriela Mocková

Startují

ročníky 1933 - 2003
ročníky 2004 - 2007
ročníky 2006 - 2007
ročníky 2008 - 2011
ročníky 2010 - 2011
ročníky 1933 - 2003
ročníky 2004 - 2007
ročníky 2006 - 2007
ročníky 2008 - 2011
ročníky 2010 - 2011
ročníky 2014 - 2020
ročníky 2012 - 2015
ročníky 2014 - 2020
ročníky 2012 - 2015

Soutěže

Technická ustanovení

benjamínci                        2015 a mladší              500 m

Ostatní kategorie běží závod o vzdálenosti 1945 m.

  Běh vítězství          
  3. května 2023          
               
15:00   Začátek prezentace        
    Prezentace končí 30 minut před zahájením závodů příslušné kategorie
16:00   bejamínci          
16:10   přípravka II        
16:20   přípravka I dívky, hoši      
16:45   mladší žáci a žákyně        
17:00   1. blok vyhlášení výsledků přípravky    
17:05   starší žáci a žákyně        
17:20   dorostenky, dorostenci, muži, ženy    
17:45   2. blok vyhlášení výsledků mladší žáci až dospělí
               
Pořadatel si vyhrazuje právo změny časového pořadu podle počtu přihlášených závodníků.
               

Měřící zařízení

Použití certifikovaných zařízení pro měření:
Cílová kamera NE
Větroměr běhy NE
Větroměr skok daleký, trojskok NE

Závodní kancelář

Bude otevřena v pátek od 14:00. 

Startovné

Přihlášení předem: děti 50,- Kč, Dospělí 100,- Kč

Přihlášení na místě: děti 100,- Kč, Dospělí 150,- Kč

Přihlášky

Podávají oddíly a závodníci na webové stránce ČAS (http://www.atletika.cz), a to od 26. 4. 2023  do 2.5. 2023 23:59.
 

Výdej startovních čísel

Výdej bude probíhat v závodní kanceláři. Každý závodník, resp., každá závodnice, musí mít v průběhu soutěže startovní číslo/startovní čísla připevněno a to bez možnosti jeho jakékoliv úpravy.

Rozcvičování

Rozcvičování před vlastní soutěží je povoleno pouze mimo závodní okruh.

Šatny

Šatny jsou k dispozici v budově letního Kina.

Výsledky

Výsledky jednotlivých soutěží budou průběžně vyvěšovány na informační tabuli v prostoru cíle. Oficiální výsledky budou zveřejněny na webové stránce Českého atletického svazu www.atletika.cz.

Zdravotní služba

Zdravotní služba bude v prostoru startu/cíle.

Časový pořad

Další informace

Popis tratě: Poběží se parkem po prašných cestách. Nelze použít tretry.