Finále KPD + KPJ mladšího žactva

správné logo

Pořadatel

Technicky zajišťuje atletický klub/oddíl SK Dobruška z.s.

Datum

24.09.2023

Místo

Dobruška (Mělčanská 118, Dobruška 51801)

Vedoucí činovníci

Ředitel závodu Luděk Ovčarik
Hlavní rozhodčí Adam Ovčarik
Technický ředitel Eliška Václavková
Řídící soutěže družstev Ondřej Veverka
Výsledky zpracoval Čáp Petr

Startují

ročníky 2010 - 2012
ročníky 2010 - 2012

Startují mladší žáci, mladší žákyně a registrované ročníky 2012.

Soutěž ve skoku dalekém je omezena maximálním počtem 35 závodníků / kategorie. V případě nadměrného počtu přihlášených závodníků i v dalších disciplínách budou úpravy počtů startujících provedeny technickým delegátem na místě.

Soutěže

Ml. žáci 60 m, 150 m, 300 m, 800 m, 1500 m, 60m p 76,2-7,7, 4x60 m, výška, dálka, koule 3kg, oštěp 500g, kriket
Ml. žákyně 60 m, 150 m, 300 m, 800 m, 1500 m, 60m p 76,2-7,7, 4x60 m, výška, dálka, koule 2kg, oštěp 400g, kriket

Technická ustanovení

Prezentace závodníků k disciplíně: Vždy 15 min před začátek soutěže u vrchníka disciplíny.

Porada vedoucích družstev v 9:00 v prostoru cíle.

Základní výšky a zvyšování ve výšce určí řídící soutěže podle výkonnosti přihlášených závodníků.
Soutěží se podle pravidel atletiky, pokud jinak neupravuje soutěžní řád a pořadatel závodu.

Všechny běhy, kromě 60m, se běží přímo na čas. V běhu na 60m proběhne finále A a B, postupový klíč určí řídící soutěže dle počtu přihlášených.
V technických disciplínách proběhne vždy 8členné finále.

Mladší žáci a žákyně mohou startovat maximálně ve 2 individuálních závodech a 1 štafetě, zároveň mohou v jednom dni nastoupit k maximálně jednomu individuálnímu závodu na tratích 300m a delších.

Oddíly, které nestartují v soutěži družstev (nepostoupily, neměly přihlášená družstva,..) a přihlašují své závodníky pouze k přeboru jednolivcům, přihlašují své závodníky mimo soutěž.

Prosíme trenéry, aby při přihlašování závodníků zohledňovali časový pořad a nevytvářeli svým závodníkům zbytené kolize disciplín. Pokusy mimo pořadí budou umožňovány jen v daných kolech pokusů.

Měřící zařízení

Použití certifikovaných zařízení pro měření:
Cílová kamera ANO
Větroměr běhy ANO
Větroměr skok daleký, trojskok ANO

Závodní kancelář

Závodní kancelář je otevřena ve stanu v prostoru cíle od 8:15 do 8:45.

PREZENTACE DRUŽSTEV k závodu do 8:45.

Startovné

Startovné za družstva již uhrazeno na účet KAS. Na místě bude vybíráno pouze 150,-Kč za starty mimo soutěž.

Přihlášky

Podávají oddíly na webové stránce ČAS (http://www.atletika.cz), a to do 23.9.2023 do 18:00.

Případné, předem domluvené, výjimky neregistrovaných závodníků na email adammo.ovcarik@gmail.com ve stejném termínu.

Rozcvičování

Rozcvičování před vlastní soutěží je povoleno pouze mimo závodní plochu atletického stadionu, přičemž rozcvičovat se lze na všech okolních plochách.
V technických disciplínách, s výjimkou skoku vysokého, budou (vzhledem k velkému počtu záodníků) každému závodníkovi umožněny max. 2 zkušební pokusy.

Kontrola náčiní

Závodníci, resp. závodnice, mohou při soutěžích používat vlastní náčiní, které však musí nejpozději do 9:00 předložit příslušnému rozhodčímu ke kontrole v klubovně hlavní budově.

Šatny

Šatny jsou k dispozici v hlavní budouvě, a to pouze pro převlečení.

Výsledky

Výsledky jednotlivých soutěží budou průběžně vyvěšovány na informační tabuli v prostoru cíle. Oficiální výsledky budou zveřejněny na webové stránce Českého atletického svazu www.atletika.cz.

VYHLAŠOVÁNÍ: Závodnící, kteří se umístí na první 3 místech se dostaví do stanu v prostoru cíle vždy nejpozději 10 min před začátkem vyhlašovacího bloku, ve kterém bude vyhlášena daná disciplína (tak, jak je uvedeno v časovém pořadu). V případě souběhu vyhlašovacího bloku s technickou disciplínou toto nahlásí vrchníkovi a dostaví se na vyhlašování.

Časový pořad

neděle, 24.9.2023

Čas Disciplíny
08:45 Prezentace
09:00 Porada vedoucích družstev
09:30 60 m Žkm Rozběh dálka Žcm kriket Žkm
10:00 výška Žkm
10:15 60 m Žcm Rozběh
10:50 800 m Žkm Běh
11:00 800 m Žcm Běh koule 2kg Žkm kriket Žcm
11:20 Vyhlašovací blok č.1: míček žkm, 800m žkm+žcm
11:30 60m p 76,2-7,7 Žkm Běh
11:45 60m p 76,2-7,7 Žcm Běh
12:00 60 m Žkm Finále dálka Žkm
12:10 60 m Žcm Finále
12:20 Vyhlašovací blok č. 2: 60m př žkm+žcm
12:25 1500 m Žkm Běh oštěp 400g Žkm
12:35 1500 m Žcm Běh koule 3kg Žcm
12:45 Vyhlašovací blok č.3: dálka žcm, výška žkm, 60m žkm+žcm, 1500m žkm výška Žcm
12:50 300 m Žkm Běh
13:10 300 m Žcm Běh
13:30 Vyhlašovací blok č.4: míček žcm, koule žkm, 1500m žcm, 300m žkm
13:35 150 m Žkm Běh
13:50 oštěp 500g Žcm
14:10 150 m Žcm Běh
14:30 Vyhlašovací blok č.5: oštěp žkm, koule žcm, 300m žcm
14:35 4x60 m Žkm Běh
15:15 4x60 m Žcm Běh
15:40 Vyhlašovací blok č.6: dálka žkm, 150m žkm+žcm, 4x60m žkm+žcm, oštěp žcm, výška žcm
15:50 Vyhlašovací blok č.7: družstva žkm+žcm

Parkování

Před areálem na parkovišti u ČSAD.

Další informace

Závod proběhl s podporou Královéhradéckého kraje.