Štafetový pohár - okresní kolo Písek

propozice_hlavicka_SP
logo_SP

Pořadatel

Technicky zajišťuje OR AŠSK Písek

Datum

21.04.2023

Místo

Písek (Písek (U Papírny 129, 397 01, Písek))

Vedoucí činovníci

Vedoucí projektu
Hana Koptíková
atletikadoskol@seznam.cz
Ředitel závodu
Jan Cendelín
604131774
cendelin@zsbernartice.eu

Startují

ročníky 2013 - 2016
ročníky 2013 - 2016
ročníky 2011 - 2013
ročníky 2011 - 2013

Pro účast družstva v soutěži je nutné, aby družstvo bylo složeno z žáků jedné školy a členové družstva odpovídali stupněm školy, třídou a datem narození. Závodníci mohou startovat jen ve své věkové kategorii a štafetě 8 x 200 m. Ve výjimečném případě (malý počet žáků v ročníku) je možný start závodníka mladší kategorie za starší (nemůže, ale v tomto případě startovat ve své kategorii). Tzn. závodník, který chodí do 1. - 3. třídy může startovat ve štafetě se závodníky 4. – 5. třídy, nemůže ale v tom případě již startovat ve štafetě pro 1. – 3. třídy.

Soutěže

Disciplína Kategorie Startují
8 x 100 m 1. - 3. třída smíšená - 4 žákyně, 4 žáci
4. - 5. třída smíšená - 4 žákyně, 4 žáci
8 x 200 m A 1. - 3. , 4. - 5. třída 2 žákyně, 2 žáci 1. - 3. třída, 2 žákyně, 2 žáci 4. - 5. třída
8 x 200 m B 1. - 3. , 4. - 5. třída 2 žákyně, 2 žáci 1. - 3. třída, 2 žákyně, 2 žáci 4. - 5. třída

Měřící zařízení

Použití certifikovaných zařízení pro měření:
Cílová kamera ANO
Větroměr běhy NE
Větroměr skok daleký, trojskok NE

Přihlášky

Podávají školy na webové stránce http://www.stafetovypohar.cz/prihlaska, a to od 5.4. do 13.4.2023 16:00.

Časový pořad

pátek, 21.4.2023

Čas Disciplíny
08:00 Prezentace štafet
08:15 Porada vedoucích
08:25 Zahájení závodů
08:30 8 x 100 m 1-3 sm
09:00 8 x 100 m 4-5 sm
09:30 Skok z místa 4-5 Hod medicimbalem 1-3
10:00 Skok z místa 1-3 Hod medicimbalem 4-5
10:30 8x200 mA 1-5 sm 8x200 mB 1-5 sm
11:30 Vyhlášení výsledků

Další informace

Systém soutěže:          
Časy všech tří štafet se sčítají. Vítězí družstvo s nejnižším součtem časů.
U štafety 8x200 m A, 8x200 m B se započítává rychlejší štafeta. Při rovnosti časů rozhoduje čas ve štafetě 8x200 m.
Při nenastoupení štafety se škola nezapočítává do celkového pořadí.
Ve skoku a hodu se vyhlašují soutěžící umístěni na 1. místě. Do celkového hodnocení se tyto disciplíny nezapočítávají.

Postup:                        
Do krajského kola postupují u krajů, které mají méně než 5 okresních kol, první dvě školy z okresního kola. 

Odměny:                       
První tři školy v absolutním pořadí obdrží diplomy, poháry.      
 V doplňkových disciplínách obdrží soutěžící, kteří obsadí 1. místo medaili. 

Podrobné informace k soutěži naleznete zde: https://www.stafetovypohar.cz/o-soutezi

Pozn.: Časový pořad může být na místě upraven dle počtu přihlášených škol.
Obecné propozice soutěže a veškeré informace najdete na www.stafetovypohar.cz

propozice_paticka_SP