Štafetový pohár - okresní kolo Zlín

propozice_hlavicka_SP
logo_SP

Pořadatel

Technicky zajišťuje atletický klub/oddíl Atletický klub Zlín, z.s.

Datum

27.04.2023

Místo

Zlín (Hradská 854, 760 01 Zlín)

Vedoucí činovníci

Vedoucí projektu Hana Koptíková hkoptikova@atletika.cz
Ředitel závodu Lukáš Vojtek 774437268 lvojtek@atletika.cz
Hlavní rozhodčí Ing. Ludmila Antošová

Startují

ročníky 2013 - 2016
ročníky 2013 - 2016
ročníky 2011 - 2013
ročníky 2011 - 2013

Soutěže

Disciplína Kategorie Startují
8 x 100 m 1. - 3. třída smíšená - 4 žákyně, 4 žáci
4. - 5. třída smíšená - 4 žákyně, 4 žáci
8 x 200 m A 1. - 3. , 4. - 5. třída 2 žákyně, 2 žáci 1. - 3. třída, 2 žákyně, 2 žáci 4. - 5. třída
8 x 200 m B 1. - 3. , 4. - 5. třída 2 žákyně, 2 žáci 1. - 3. třída, 2 žákyně, 2 žáci 4. - 5. třída

Měřící zařízení

Použití certifikovaných zařízení pro měření:
Cílová kamera NE
Větroměr běhy NE
Větroměr skok daleký, trojskok NE

Přihlášky

Podávají školy na webové stránce http://www.stafetovypohar.cz/prihlaska, a to od 19.4.2023 12:00 do 26.4.2023 18:00

Výdej startovních čísel

Výdej bude probíhat při prezentaci štafet.

Časový pořad

čtvrtek, 27.4.2023

Čas Disciplíny
08:30 Prezentace štafet
09:00 Porada vedoucích
09:20 Slavnostní zahájení
09:30 8 x 100 m 1-3 sm Běh
10:00 8 x 100 m 4-5 sm Běh
10:30 8x200 mA 1-5 sm Běh
10:45 8x200 mB 1-5 sm Běh
11:00 Slavnostní vyhlášení

Další informace

Obecné propozice soutěže a veškeré informace najdete na www.stafetovypohar.cz

Kontaktní informace:
Lukáš Vojtek, lvojtek@atletika.cz, +420 774 437 268

propozice_paticka_SP