Mistrovství Čech družstev dorostenců a dorostenek, skupina A

eletronické propozice lišta

Pořadatel

Technicky zajišťuje atletický oddíl TJ Spartak Třebíč

Datum

09.09.2023

Místo

Třebíč (stadion Manž. Curieových 1112)

Vedoucí činovníci

Technický delegát Michal Rybák - dorostenci 604 817 785 rybak.michal@seznam.cz
Technický delegát Irena Fišerová - dorostenky 721 485 674 irena.fiserova@post.cz
Ředitel závodu Josef Vomela 732 681 111 josefvomela@seznam.cz
Hlavní rozhodčí Petr Veleba
Technický ředitel Ondřej Tomek
Hlasatel Milan Zeibert
Lékař Ivo Kratochvíl
Časomíru zajišťuje Vratislav Fišera
Výsledky zpracoval Martina Slatinská

Startují

ročníky 2006 - 2009
ročníky 2006 - 2009

Praha 3*
Plzeňský kraj 3*
Jihočeský kraj 2*
Karlovarský kraj 1*
Kraj Vysočina 1*

* číslo udává počet družstev z krajských soutěžích družstev dorostenců a dorostenek majících právo startu na MČ.

Soutěže

Dorostenci 100 m, 200 m, 400 m, 800 m, 1500 m, 3000 m, 110m p 91,4, 300m p 83,8, 2000m p 83,8, 4x100 m, 4x400 m, výška, tyč, dálka, trojskok, koule 5kg, disk 1,5kg, kladivo 5kg, oštěp 700g, chůze 3000m
Dorostenky 100 m, 200 m, 400 m, 800 m, 1500 m, 3000 m, 100m p 76,2-8,5, 300m p 76,2, 2000m p 76,2, 4x100 m, 4x400 m, výška, tyč, dálka, trojskok, koule 3kg, disk 1kg, kladivo 3kg, oštěp 500g, chůze 3000m

Technická ustanovení

Soutěží se podle pravidel atletiky a brožury Atletické soutěže duržstev ČAS.

Nasazení závodníků, resp. závodnic, do jednotlivých běhů, včetně losování drah a stanovení pořadí na startu, postupové klíče, pořadí závodníků, resp. závodnic, v soutěžích v poli a základní výšky a zvyšování v soutěžích ve výšce a tyči určují ŘP.

Hod kladivem proběhne na vedlejším vrhačské louce (asi 8 minut od stadionu). Společný odchod závodníků v 9:50 hodin a závodnic 11:20 hodin od vchodu ze stadionu.

První tři družstva postoupí na Mistrovství České republiky dorostenců a dorostenek, které se uskuteční v neděli 24.9.2023 v Olomouci.

Porada vedoucích bude v 9:30 hodin v tribuně stadionu v bufetu. Za každé družstvo se porady zúčastní jeden vedoucí.

Měřící zařízení

Použití certifikovaných zařízení pro měření:
Cílová kamera ANO
Větroměr běhy ANO
Větroměr skok daleký, trojskok ANO

Závodní kancelář

Závodní kancelář bude otevřena v tribuně stadionu od 9 hodin.
 

Startovné

Pokud povolí ŘP start mimo bodování, bude požadováno startovné ve výši 200 Kč za každý start.

Přihlášky

Podávají oddíly na webové stránce ČAS (http://www.atletika.cz), a to od 28.8.2023 do čtvrtka 7.9.2023 do 20:00.
Štafety se přihlašují na kartičkách, které vedoucí družstev odevzdají na poradě.

V den závodu budou umožněny pouze škrty.

Výdej startovních čísel

Družstvům nebudou přidělena startovní čísla.
V bězích na  800 m, 1 500 m, 3 000 m, 2 000m př. a v chůzi na 3 000 m dostanou závodníci startovní čísla před startem své disciplíny od pořadatele.

Rozcvičování

Rozcvičování před vlastní soutěží je povoleno pouze mimo závodní plochu atletického stadionu.

Kontrola náčiní

Vážení náčiní proběhne od 9 do 11:30 hodin u vstupu na atletický stadion.

Šatny

Šatny jsou k dispozici v tribuně stadionu. Šatny slouží pouze k převlečení. Nenechávejte si v nich cenné věci.

Výsledky

Výsledky jednotlivých soutěží budou průběžně vyvěšovány na informační tabuli u vchodu na stadion. Oficiální výsledky budou průběžně zveřejňovány na webové stránce Českého atletického svazu www.atletika.cz.

Protesty

Protesty týkající se výsledků nebo průběhu soutěže musí být podány do 30 minut po úředním vyvěšení výsledků této soutěže na informační tabuli u vchodu na stadion, a to ústně příslušnému vrchníkovi (pravidlo 146).
Případné odvolání proti rozhodnutí vrchníka se podává prostřednictvím hlavního rozhodčího jury, a to písemně a doložené vkladem ve výši 500 Kč (pravidlo 8 odst. 3 a 7 Technických pravidel).

Odvolání řeší jury ve složení:

Řídící pracovník: Michal Rybák nebo Irena Fišerová
Ředitel závodu: Josef Vomela
Hlavní rozhodčí: Petr Veleba

Zdravotní služba

Zajištěna po celou dobu u vchodu na stadion.

 

Časový pořad

sobota, 9.9.2023

Čas Disciplíny
10:30 tyč Dky kladivo 5kg Dci Finále oštěp 500g Dky Finále chůze 3000m Dky Finále
11:00 dálka Dci chůze 3000m Dci Finále
11:30 100 m Dky Rozběh výška Dci
11:45 100 m Dci Rozběh
12:00 800 m Dky kladivo 3kg Dky Finále oštěp 700g Dci
12:15 800 m Dci
12:30 100m p 76,2-8,5 Dky dálka Dky
12:45 110m p 91,4 Dci
13:00 100 m Dky Finále
13:15 100 m Dci Finále výška Dky tyč Dci
13:30 400 m Dky koule 5kg Dci disk 1kg Dky
13:45 400 m Dci
14:00 2000m p 76,2 Dky trojskok Dci
14:15 3000 m Dky
14:30 2000m p 83,8 Dci
14:45 3000 m Dci
15:00 300m p 76,2 Dky koule 3kg Dky disk 1,5kg Dci
15:15 300m p 83,8 Dci
15:30 200 m Dky trojskok Dky
15:45 200 m Dci
16:00 1500 m Dky
16:15 1500 m Dci
16:30 4x100 m Dky
16:45 4x100 m Dci
17:00 4x400 m Dky
17:15 4x400 m Dci
17:45 vyhlášení výsledků

Stravování

Občerstvení bude zajištěno v bufetu v tribuně stadionu.