Mistrovství Čech družstev starších žáků a starších žákyň, skupina A

logo-red-197px

Pořadatel

Technicky zajišťuje SKP Union Cheb ve spolupráci s Karlovarským krajským atletickým svazem

Datum

09.09.2023

Místo

Cheb

Vedoucí činovníci

Ředitel závodu Miloslav Novák 605852598
Hlavní rozhodčí Mgr. Erna Linhartová 606394318
Technický ředitel Petr Tirala
Řídící soutěže družstev P.Novák - žákyně/J. Pšajdl - žáci
Časomíru zajišťuje ŠAK Chodov
Výsledky zpracoval ŠAK Chodov

Startují

ročníky 2008 - 2011
ročníky 2008 - 2011

 

 

 

Soutěže

Žáci 60 m, 150 m, 300 m, 800 m, 1500 m, 3000 m, 100m p 83,8, 200m p 76,2, 1500m p 76,2, 4x60 m, 4x300 m, výška, tyč, dálka, koule 4kg, disk 1kg, kladivo 4kg, oštěp 600g, chůze 3000m
Žákyně 60 m, 150 m, 300 m, 800 m, 1500 m, 3000 m, 100m p 76,2-8,2, 200m p 76,2, 1500m p 76,2, 4x60 m, 4x300 m, výška, tyč, dálka, koule 3kg, disk 0,75kg, kladivo 3kg, oštěp 500g, chůze 3000m

Technická ustanovení

Závodí se podle Soutěžního řádu družstev (Příloha ke směrnici ČAS č. 1/2022, ve znění směrnice ČAS č. 4/2022) a Pravidel atletiky.

Údaje o stadionu

Atletický stadion má 400 m dlouhou polyuretanovou dráhu, 8 drah na obvodu i v rovince, polyuretanové sektory pro výšku, tyč, dálku i oštěp.

Kladivo proběhne přímo na hlavním stadionu / je třeba dbát zvýšené bezpečnosti ! 

Většina technických disciplín /vrhy/hody/ budou měřeny optikou.

Vstup na stadion

Na závodní ploše atletického stadionu se mohou v průběhu závodů pohybovat pouze závodníci a závodnice, rozhodčí a funkcionáři závodů.

Měřící zařízení

Použití certifikovaných zařízení pro měření:
Cílová kamera ANO
Větroměr běhy ANO
Větroměr skok daleký, trojskok ANO

Závodní kancelář

Bude otevřena od 9:20 hodin v kanceláři části tribuny atletického stadionu.

Technická porada

Uskuteční se v 9:30 hodin v kanceláři na atletickém stadionu a zúčastní se jí ředitel závodů, hlavní rozhodčí, řídící pracovníci a 1 vedoucí z každého družstva.

Přihlášky

Podávají se na webové stránce ČAS (http://www.atletika.cz), v sekci „Kalendář akcí“, a to do 7.9.2023 do 20:00 hodin.

Výdej startovních čísel

Závodníci a závodnice startující v bězích na 800 m, 1500 m, 3000 m a 1500 m př., v chůzi na 3000 m a na posledním úseku štafety 4x300 m obdrží u prezentace 1 startovní číslo, které musí mít v průběhu soutěže upevněno na prsou.

Rozcvičování

Je povoleno před zahájením 1. disciplíny na hlavní ploše,poté jedině mimo hlavní plochu, tedy především na rovince za tribunou. 

 

Kontrola náčiní

Závodníci, resp. závodnice, mohou při soutěžích používat vlastní náčiní, které však musí nejpozději 60 minut před zahájením vlastní soutěže předložit ke kontrole příslušnému rozhodčímu v gratáži z boku tribuny.

Svolavatelna

Prezentaci závodníků a závodnic budou provádět u běžeckých soutěží startér a u soutěží v poli příslušní vrchníci, prezentace bude ukončena 10 minut před zahájením soutěže.

Šatny

Budou k dispozici od 9:00 hodin v tribuně atletického stadionu a slouží pouze k převlečení a osobní hygieně.

Za věci odložené v šatnách pořadatel neručí.

Výsledky

Budou průběžně vyvěšovány v horní části tribuny atletického stadionu a po skončení závodů zveřejněny na webové stránce ČAS (http://www.atletika.cz).

Protesty

Protesty týkající se výsledků nebo průběhu soutěže musí být podány do 30 minut po vyvěšení výsledků této soutěže v horní části tribuny atletického stadionu (pravidlo 8 odst. 2, 3, 4 a 5 Technických pravidel).

Případné odvolání proti rozhodnutí vrchníka se podává písemně podle pravidla 8 odst. 3 a 7 Technických pravidel doložené vkladem ve výši 500 Kč, a to jury, která se skládá z příslušného řídícího pracovníka, ředitele závodů a hlavního rozhodčího.

Při zamítnutí odvolání vklad propadá ve prospěch pořadatele.

Zdravotní služba

Bude zajištěna v části tribuny atletického stadionu.

Časový pořad

sobota, 9.9.2023

Čas Disciplíny
10:30 oštěp 500g Žky chůze 3000m Žky Finále chůze 3000m Žci Finále
11:30 tyč Žky kladivo 4kg Žci
12:00 60 m Žky Rozběh výška Žci
12:15 60 m Žci Rozběh
12:30 800 m Žky Finále dálka Žky oštěp 600g Žci
12:45 800 m Žci Finále
13:00 100m p 76,2-8,2 Žky Finále
13:15 100m p 83,8 Žci Finále
13:30 60 m Žky Finále
13:45 60 m Žci Finále výška Žky tyč Žci kladivo 3kg Žky
14:00 300 m Žky Finále dálka Žci koule 4kg Žci
14:15 300 m Žci Finále
14:30 1500m p 76,2 Žky Finále
14:45 1500m p 76,2 Žci Finále
15:00 3000 m Žky Finále disk 0,75kg Žky
15:15 3000 m Žci Finále
15:30 200m p 76,2 Žky Finále koule 3kg Žky
15:45 200m p 76,2 Žci Finále
16:00 150 m Žky Finále
16:15 150 m Žci Finále disk 1kg Žci
16:30 1500 m Žky Finále
16:45 1500 m Žci Finále
17:00 4x60 m Žky Finále
17:15 4x60 m Žci Finále
17:30 4x300 m Žky Finále
17:45 4x300 m Žci Finále

Stravování

V průběhu závodů je možno ke stravování využít stánkové občerstvení na atletickém stadionu.

Parkování

Parkování pro veřejnost a závodníky je zajištěno v okolí stadionu, parkoviště u lanového centra a krajinky. Pozor autobusy u stadionu špatně parkují. Prostor je pro  ně vyhrazen v ulici Nad Řekou a v ulici Komenského ve spodní části a také u Kulturního centra Svoboda.

Horizontální logotyp (500x125)