Obvodní kolo Poháru rozhlasu Svitavy

propozice_hlavicka_PR
logo_PR

Pořadatel

Technicky zajišťuje atletický klub/oddíl TJ Svitavy, z. s.

Datum

25.04.2023

Místo

Svitavy (U stadionu 17, 568 02 Svitavy)

Vedoucí činovníci

Technický delegát
Josef Marek
602 94 66 55
marek.josef@email.cz
Vedoucí projektu
Hana Koptíková
atletikadoskol@seznam.cz
Ředitel závodu
Josef Marek
602 94 66 55
marek.josef@email.cz

Startují

ročníky 2009 - 2011
ročníky 2009 - 2011
ročníky 2007 - 2009
ročníky 2007 - 2009

Družstva všech škol na území ČR soutěží v příslušných věkových kategoriích.

Družstvo tvoří maximálně 12 závodníků či závodnic (10 + 2 náhradníci) ve všech úrovních soutěže.

Kategorie III – žáci 6. – 7. tříd a příslušné ročníky víceletých gymnázií - ročníky 2011, 2010 a 2009

(základní školy 2. stupeň + odpovídající nižší ročníky víceletých gymnázií)

Kategorie IV – žáci 8. – 9. tříd a příslušné ročníky víceletých gymnázií - ročníky 2009, 2008, 2007

(základní školy 2. stupeň + odpovídající nižší ročníky víceletých gymnázií)

Pro účast družstva v soutěži je nutné splnit tyto dvě podmínky:

• Družstvo je složeno z žáků jedné školy

• Členové družstva musí odpovídat příslušnou třídou.

Obě dvě podmínky musí být splněny zároveň. Pokud žák opakuje ročník, startuje v té kategorii, které by odpovídal, pokud by ročník neopakoval. Start závodníka je možný jen v jedné kategorii v rámci jednoho stupně soutěže.

Soutěže

Kategorie IV chlapci 60 m, 1500 m, 4x60 m, výška, dálka, koule 4kg
Kategorie III chlapci 60 m, 1000 m, 4x60 m, výška, dálka, kriket
Kategorie III děvčata 60 m, 600 m, 4x60 m, výška, dálka, kriket
Kategorie IV děvčata 60 m, 800 m, 4x60 m, výška, dálka, koule 3kg

Technická ustanovení

Závodí se podle pravidel atletiky a těchto propozic. Ve skoku do dálky a vrhu koulí mají na všech úrovních soutěže všichni účastníci čtyři pokusy. Ve skoku vysokém se laťka zvyšuje po celou dobu soutěže o 4 cm a to od základní výšky pro kat. ml. žákyně 106 cm, pro kat. ml. žáci a st. žákyně 114 cm a pro kat. starší žáci 122 cm.

Ve všech úrovních soutěže platí pro startování sprintů pravidlo o možnosti jednoho chybného startu.

Podmínkou startu je předložení soupisky družstva potvrzené ředitelstvím školy, kterou zkontroluje pořadatel. Soupiska obsahuje příjmení, jména, úplná data narození a třídu všech závodníků. Za zdravotní způsobilost startujících závodníků ručí škola.

Závodník může startovat nejvýše ve dvou disciplínách a štafetě. Za družstvo můžou startovat 3 závodníci/závodnice v jedné disciplíně, z nichž dva nejlepší bodují. Družstvo tvoří maximálně 12 závodníků/závodnic (10+2 náhradníci) na všech úrovních soutěže (OF, KF, RF). V běhu na 4 x 60 m můžou startovat za družstvo dvě štafety, boduje lepší štafeta. V okresních kolech mohou startovat 2 družstva za školu.

Starty mimo soutěž nejsou povoleny s vyjímkou náhradníků.

Náhradník může nastoupit v případě zranění jiného závodníka před zahájením prvních pokusů nebo prvního běhu příslušné disciplíny, a to i k soutěži, ke které nebyl původně přihlášen za podmínky:

1) zraněný závodník nenastoupil k jiné soutěžní disciplíně včetně štafety a

2) náhradník již nemá start  ve dvou individuálních soutěžích (start mimo soutěž se počítá jako start).

Měřící zařízení

Použití certifikovaných zařízení pro měření:
Cílová kamera ANO
Větroměr běhy ANO
Větroměr skok daleký, trojskok ANO

Závodní kancelář

Závodní kancelář je otevřena v 7:30 v prostoru cíle.

Přihlášky

Podávají školy do 24.4.2023 do 20:00 na webových stránkách ČAS, případně mailem na marek.josef@email.cz do 24.4.2023 do 20:00. Mailová přihláška musí obsahovat kontaktní údaje na vedousího družstva(jméno, příjmení, email, telefon) a u každého závodníka jméno, přijmení, celé datum narození a přihlašované disciplíny.

Přihlášky podané po tomto termínu nebude možné z technických důvodů přijmou.

Výdej startovních čísel

Budou vydána vedoucím družstev při prezentaci.

Časový pořad

úterý, 25.4.2023

Čas Disciplíny
08:00 zahájení prezentace
08:30 porada vedoucích družstev
08:45 výška Žkm dálka Žci koule 3kg Žky
09:15 4x60 m Žcm
09:30 4x60 m Žkm
09:45 4x60 m Žky výška Žcm dálka Žkm koule 4kg Žci
10:00 4x60 m Žci
10:15 60 m Žcm
10:30 60 m Žkm
10:45 60 m Žci výška Žky dálka Žcm kriket Žkm
11:00 60 m Žky
11:15 1000 m Žcm
11:30 600 m Žkm
11:45 výška Žci dálka Žky kriket Žcm
12:00 800 m Žky
12:15 1500 m Žci
13:15 předpokládaný konec
propozice_paticka_PR