Štafetový pohár - okresní kolo Vsetín

propozice_hlavicka_SP
logo_SP

Pořadatel

Technicky zajišťuje atletický klub/oddíl TJ Valašské Meziříčí

Datum

21.04.2023

Místo

Valašské Meziříčí (Žerotínova 736)

Vedoucí činovníci

Vedoucí projektu Hana Koptíková hkoptikova@atletika.cz
Ředitel závodu Zuzana Hadašová 603322722 hady.m@tiscali.cz
Hlavní rozhodčí Kateřina Sadílková
Technický ředitel Miriam Vančurová

Startují

ročníky 2013 - 2016
ročníky 2013 - 2016
ročníky 2011 - 2013
ročníky 2011 - 2013

Soutěže

Disciplína Kategorie Startují
8 x 100 m 1. - 3. třída smíšená - 4 žákyně, 4 žáci
4. - 5. třída smíšená - 4 žákyně, 4 žáci
8 x 200 m A 1. - 3. , 4. - 5. třída 2 žákyně, 2 žáci 1. - 3. třída, 2 žákyně, 2 žáci 4. - 5. třída
8 x 200 m B 1. - 3. , 4. - 5. třída 2 žákyně, 2 žáci 1. - 3. třída, 2 žákyně, 2 žáci 4. - 5. třída

Technická ustanovení


Soutěží se podle pravidel atletiky, pokud jinak neupravuje soutěžní řád a pořadatel závodu.

Soutěž je určena pro družstva základních škol žáků a žákyň I. stupně. Družstvo tvoří 16 žáků ve složení: 4 dívky a 4 chlapci (1.-3. třída - roč. nar. 2016, 2015, 2014,2013), 4 dívky a 4 chlapci (4.-5. třída - roč. nar. 2013,2012,2011). Pro účast družstva v soutěži je nutné, aby družstvo bylo složeno z žáků jedné školy a členové družstva odpovídali stupněm školy.

Smíšené štafety: 8 x 100 m (1.-3. třída - 4 dívky a 4 chlapci), 8 x 100 m (4.-5. třída - 4 dívky a 4 chlapci), 8 x 200 m - A - (2 dívky a 2 chlapci 1.-3. třída a 2 dívky a 2 chlapci 4.-5. třída), 8 x 200 m - B - závodníci, kteří neběželi ve štafetě 8 x 200 m A.

Pravidla:
Startuje se ze startovní čáry z polovysokého startu. Běhy budou uspořádány po čtyřech až pěti štafetách (podle počtu přihlášených). Závodníci a závodnice hned po startu sbíhají do vnitřní dráhy. Předávací území (20 m) je viditelně vyznačeno (kužely, praporky apod.). Soutěžící mladší věkové kategorie si mohou předávat štafetový kroužek. Ostatní štafety předávají štafetový kolík. Čas štafet v okresním kole může být měřen ručně.

Hodnocení:
Časy všech 3 štafet se sčítají. Vítězí družstvo s nejnižším součtem časů.
U štafety 8 x 200 m se započítává rychlejší štafeta. Při rovnosti časů rozhoduje štafeta 8 x 200 m. Při nenastoupení štafety se škola nezapočítává do celkového pořadí.

Měřící zařízení

Použití certifikovaných zařízení pro měření:
Cílová kamera NE
Větroměr běhy NE
Větroměr skok daleký, trojskok NE

Závodní kancelář

Závodní kancelář je otevřena v prostorách tribuny stadionu od 8:00 hodin.

Přihlášky

Podávají školy na webové stránce http://www.stafetovypohar.cz/prihlaska, a to od 4.4. do 19.4.

Přihlášku potvrzenou ředitelstvím školy je nutné odevzdat v písemné podobě při prezentaci.

Uzavírka přihlášek je ve středu 19.4.2023. v 18 hodin..

Doklady pro start:
Podmínkou je přihláška v elektronické podobě a předložení soupisky družstva potvrzené ředitelstvím školy, kterou zkontroluje pořadatel. Soupiska obsahuje příjmení, jména a úplná data narození všech závodníků. Za zdravotní způsobilost startujících závodníků ručí škola.

Šatny

Šatny jsou k dispozici v prostorách stadionu.

Výsledky

Výsledky jednotlivých soutěží budou průběžně vyvěšovány na informační tabuli. Oficiální výsledky budou zveřejněny na webové stránce Českého atletického svazu www.atletika.cz.

Časový pořad

pátek, 21.4.2023

Čas Disciplíny
09:00 Prezentace štafet
09:15 Porada vedoucích
09:30 Slavnostní zahájení
09:45 8 x 100 m 1-3 sm
10:00 8 x 100 m 4-5 sm
10:30 8x200 mA 1-5 sm
10:45 8x200 mB 1-5 sm
11:30 Vyhlášení výsledků
propozice_paticka_SP