Jarní atletické závody

Pořadatel

Technicky zajišťuje atletický klub/oddíl T.J. Sokol Říčany a Radošovice

Datum

14.05.2023

Místo

Říčany (Sokolská ul.)

Vedoucí činovníci

Ředitel závodu Gabriela Markvartová 603252356 gabriela.markvartova@seznam.cz
Hlavní rozhodčí Ing. Hynek Strnad
Technický ředitel Zdeněk Hercik
Hlasatel Petr Tecl
Lékař Václava Höfinhoff
Časomíru zajišťuje Zdeněk Hercik

Startují

ročníky 2008 - 2009
ročníky 2010 - 2011
ročníky 2008 - 2009
ročníky 2010 - 2011
ročníky 2014 - 2015
ročníky 2012 - 2013
ročníky 2014 - 2015
ročníky 2012 - 2013
ročníky 2016 - 2017

Soutěže

Atletická přípravka-hoši 300 m, dálka, plný míč 1kg, překážková dr.
Atletická minipřípravka-hoši 300 m, dálka, raketka, překážková dr.
Atletická přípravka-dívky 300 m, dálka, plný míč 1kg, překážková dr.
Atletická minipřípravka-dívky 300 m, dálka, raketka, překážková dr.
Mix 4 x 60 m kombi
Žáci 500 m, 100m p 83,8, dálka, koule 4kg
Ml. žáci 500 m, 60m p 76,2-7,7, dálka, koule 3kg
Ml. žákyně 500 m, 60m p 76,2-7,7, dálka, koule 2kg
Žákyně 500 m, 100m p 76,2-8,2, dálka, koule 3kg

Technická ustanovení

Všechny disciplíny bez finále, rozhoduje nejlepší výkon.

Měřící zařízení

Použití certifikovaných zařízení pro měření:
Cílová kamera NE
Větroměr běhy ANO
Větroměr skok daleký, trojskok ANO

Závodní kancelář

Závodní kancelář je otevřena od 8:15 hod.

Startovné

Domácí závodníci 50,-, ostatní100,- za celý závod.

Přihlášky

Podávají oddíly na webové stránce ČAS (http://www.atletika.cz), a to od 10.5.2023 do 12.5.2023 22:00 v případě registrovaných atletů.

Ostatní podávají přihlášky na webové stránce oddílu (www.atletikaricany.cz), a to do  nebo na stránkách , a to  do 12.5. 22:00 hod. Registrace na místě není možná.

Výsledky

Výsledky jednotlivých soutěží budou průběžně vyvěšovány na informační tabuli.

Protesty

Protesty týkající se výsledků nebo průběhu soutěže musí být podány do 30 minut po úředním vyvěšení výsledků této soutěže na informační tabuli, a to ústně příslušnému vrchníkovi (pravidlo 8 odst. 2, 3, 4 a 5 z Technických pravidel).
Případné odvolání proti rozhodnutí vrchníka se podává prostřednictvím hlavní rozhodčí jury, a to písemně a doložené vkladem ve výši 500 Kč (pravidlo 8 odst. 3 a 7 Technických pravidel).
Jury tvoří: hlavní rozhodčí, technický ředitel, ředitel závodu.

Časový pořad

neděle, 14.5.2023

Čas Disciplíny
09:30 dálka EleZ dálka Žcm dálka Žci plný míč 1kg EleH překážková dr. EleHm
09:50 překážková dr. EleZm
10:00 dálka Žky koule 2kg Žkm raketka EleHm
10:10 překážková dr. EleH
10:30 dálka EleH koule 3kg Žcm koule 4kg Žci raketka EleZm překážková dr. EleZ
10:50 60m p 76,2-7,7 Žkm koule 3kg Žky
11:00 dálka EleHm
11:10 60m p 76,2-7,7 Žcm dálka Žkm plný míč 1kg EleZ
11:30 100m p 76,2-8,2 Žky
11:40 dálka EleZm
11:50 100m p 83,8 Žci
12:00 300 m EleHm
12:10 300 m EleZ
12:20 300 m EleH
12:30 300 m EleZm
12:40 500 m Žcm 500 m Žkm
12:50 500 m Žci 500 m Žky
13:00 4 x 60 m kombi Mix
13:20 Vyhlášení výsledků