Žákovský atletický den

Pořadatel

Technicky zajišťuje atletický klub/oddíl T.J. Sokol Říčany a Radošovice

Datum

01.10.2023

Místo

Říčany (Sokolská ul.)

Vedoucí činovníci

Ředitel závodu Eva Horáčková Jungmanová atletikaricany@seznam.cz
Hlavní rozhodčí Ing. Hynek Strnad
Lékař Pavlína Machovcová
Časomíru zajišťuje Zdeněk Hercik
Výsledky zpracoval Hynek Strnad, Eva Horáčková Jungmanová

Startují

ročníky 2008 - 2009
ročníky 2010 - 2011
ročníky 2008 - 2009
ročníky 2010 - 2011
ročníky 2014 - 2015
ročníky 2012 - 2013
ročníky 2014 - 2015
ročníky 2012 - 2013
ročníky 2016 - 2017

Starší žactvo: 60m, 800m, dálka, koule

Mladší žactvo: 60m, 800m, dálka, koule

Přípravka: 50m, 300m, dálka, medicimbal

Minipřípravka: 50m, 300m, dálka, raketka

Ročník 2016/17: člunkový běh, slalom, skok z místa, hod tenisovým míčkem

Soutěže

Atletická přípravka-dívky čtyřboj
Atletická minipřípravka-dívky čtyřboj
Atletická přípravka-hoši čtyřboj
Atletická minipřípravka-hoši čtyřboj
Mix čtyřboj
Žáci čtyřboj
Ml. žáci čtyřboj
Ml. žákyně čtyřboj
Žákyně čtyřboj

Technická ustanovení

Soutěží se podle pravidel atletiky, pokud jinak neupravuje soutěžní řád a pořadatel závodu.

Bodování žactva dle bodovacích tabulek pro víceboje. Bodování přípravek dle pořadí. V případě výsledné shody rozhoduje umístění v poslední disciplíně.

Všechny starty ročníku 2014 a mladších jsou bez startovních bloků - polovysoký start.

Všechny starty ročníku 2016 a mladších závodí v běžeckých disciplínách v obuvi bez hřebů (treter).

Měřící zařízení

Použití certifikovaných zařízení pro měření:
Cílová kamera NE
Větroměr běhy NE
Větroměr skok daleký, trojskok ANO

Závodní kancelář

Závodní kancelář je otevřena od 8:15 hodin. Prezence v den závodu v čase 8:15 – 9:00 hod.

Startovné

Domácí 50 Kč / hosté 100 kč.

Přihlášky

Registrace bude možná pro registrované závodníky na stránkách ČAS, ostatní pouze na stránkách oddílu www.atletika-ricany.cz do 29.9.2023 do 20:00 hod. Registrace na místě nejsou možné.

Výsledky

Výsledky jednotlivých soutěží budou průběžně vyvěšovány na informační tabuli.

Slavnostní vyhlášení výsledků po ukončení víceboje. Vyhlašuje se prvních šest míst. Pro vítěze budou připraveny drobné věcné ceny.

Časový pořad

neděle, 1.10.2023

Čas Disciplíny
09:15 čtyřboj Žcm čtyřboj Žci čtyřboj Žky čtyřboj Žkm čtyřboj EleHm čtyřboj EleH čtyřboj EleDm čtyřboj EleD čtyřboj Mix