2. kolo Mistrovství JmKAS družstev mladšího a staršího žactva – sk. „SEVER“

Pořadatel

Technicky zajišťuje Atletický klub AHA Vyškov, z. s.

Datum

07.05.2023

Místo

Vyškov (Mlýnská 10, 68201 Vyškov)

Vedoucí činovníci

Vedoucí projektu Jiří Hajzler 702174796 jirkahajzler@seznam.cz
Ředitel závodu Luboš Stloukal 606747161 stloukal@lsfacility.cz
Hlavní rozhodčí Ing. Marek Trojanec
Řídící soutěže družstev Jan Dvořák (MŽ), Gabriela Ellingerová (SŽ)
Hlasatel Libor Karas
Lékař ČČK - Danuše adamcová
Časomíru zajišťuje Ivo Čechmánek

Startují

ročníky 2008 - 2009
ročníky 2010 - 2011
ročníky 2008 - 2009
ročníky 2010 - 2011

Soutěže

Žáci 60 m, 150 m, 300 m, 800 m, 3000 m, 200m p 76,2, 4x300 m, výška, tyč, dálka, koule 4kg, disk 1kg, oštěp 600g
Ml. žáci 60 m, 300 m, 800 m, 60m p 76,2-7,7, 4x60 m, výška, dálka, koule 3kg, kriket
Ml. žákyně 60 m, 300 m, 800 m, 60m p 76,2-7,7, 4x60 m, výška, dálka, koule 2kg, kriket
Žákyně 60 m, 150 m, 300 m, 800 m, 3000 m, 200m p 76,2, 4x300 m, výška, tyč, dálka, koule 3kg, disk 0,75kg, oštěp 500g

Technická ustanovení

Základní výšky a zvyšování ve výšce a tyči určí techničtí delegáti podle výkonnosti.
Soutěží se podle pravidel atletiky, pokud jinak neupravuje soutěžní řád a pořadatel závodu.

Měřící zařízení

Použití certifikovaných zařízení pro měření:
Cílová kamera ANO
Větroměr běhy ANO
Větroměr skok daleký, trojskok ANO

Závodní kancelář

Závodní kancelář je otevřena v přízemí tribuny stadionu za parkem od 8.45 hod.

Přihlášky

Podávají oddíly na webové stránce ČAS (http://www.atletika.cz), a to od pondělí 1. 5. 2023 do 5. 5. 2023 do 20 hod.

Rozcvičování

Rozcvičování před vlastní soutěží je povoleno pouze mimo závodní plochu atletického stadionu, přičemž rozcvičovat se lze na rozcvičovací rovince a přilehlých prostorách sportovního areálu a Smetanových sadů.

Kontrola náčiní

Závodníci, resp. závodnice, mohou při soutěžích používat vlastní náčiní, které však musí nejpozději 60 minut před zahájením vlastní soutěže předložit ke kontrole příslušnému rozhočímu v označené místnosti tribuny stadionu.

Šatny

Šatny jsou k dispozici v tribuně stadionu. Dále je možnost využít šatny ve sportovní hale za parkem.

Výsledky

Výsledky jednotlivých soutěží budou průběžně vyvěšovány na informační tabuli ve vestibulu stadionu. Oficiální výsledky budou zveřejněny na webové stránce Českého atletického svazu www.atletika.cz.

Protesty

Protesty týkající se výsledků nebo průběhu soutěže musí být podány do 30 minut po úředním vyvěšení výsledků této soutěže na informační tabuli na tribuně stadionu, a to ústně příslušnému vrchníkovi (pravidlo 8 odst. 2, 3, 4 a 5 z Technických pravidel).
Případné odvolání proti rozhodnutí vrchníka se podává prostřednictvím hlavní rozhodčí jury, a to písemně a doložené vkladem ve výši 500 Kč (pravidlo 8 odst. 3 a 7 Technických pravidel).
Jury tvoří hlavní rozhodčí, ředitel závodu a řídící soutěže.

Zdravotní služba

Zajišťuje ČČK - paní Danuše Adamcová.

Časový pořad

neděle, 7.5.2023

Čas Disciplíny
09:15 Porada vedoucích družstev
10:00 60m p 76,2-7,7 Žkm výška Žci dálka Žcm koule 2kg Žkm disk 1kg Žci
10:15 60m p 76,2-7,7 Žcm
10:35 3000 m Žci tyč Žky tyč Žci
10:45 3000 m Žky
11:00 60 m Žkm Rozběh
11:15 60 m Žky Rozběh
11:20 výška Žky dálka Žkm koule 3kg Žcm disk 0,75kg Žky
11:30 60 m Žcm Rozběh
11:45 60 m Žci Rozběh
12:00 800 m Žkm
12:10 800 m Žky
12:25 800 m Žcm
12:35 800 m Žci
12:50 60 m Žkm Finále
13:00 60 m Žky Finále dálka Žky koule 3kg Žky
13:10 60 m Žcm Finále oštěp 600g Žci Finále
13:20 60 m Žci Finále výška Žkm
13:40 300 m Žkm
14:00 300 m Žky
14:20 300 m Žcm
14:30 koule 4kg Žci oštěp 500g Žky
14:40 300 m Žci výška Žcm dálka Žci
15:10 200m p 76,2 Žky
15:25 200m p 76,2 Žci
15:40 kriket Žkm
15:50 150 m Žky
16:20 150 m Žci
16:40 kriket Žcm
16:50 4x300 m Žky
17:05 4x300 m Žci
17:30 4x60 m Žkm
17:40 4x60 m Žcm

Parkování

Autobusy výprav na parkovišti u ZS (ulice Dědická).

Další informace