Finále Mistrovství JmKAS družstev mladšího žactva

LogoVelke

Pořadatel

Technicky zajišťuje atletický klub/oddíl Atletický klub Hodonín,z.s.

Datum

07.09.2023

Místo

Hodonín (Stadion U Červených domků, J. Suka 3584/41 Hodonín)

Vedoucí činovníci

Ředitel závodu Petr Flanderka
Hlavní rozhodčí Petr Šíma
Technický ředitel Zdeněk Lípa
Řídící soutěže družstev Lukáš Lípa 730553944 akhodonin@seznam.cz
Časomíru zajišťuje Atletický klub Hodonín,z.s.

Startují

ročníky 2010 - 2012
ročníky 2010 - 2012

Soutěže

Ml. žáci 60 m, 150 m, 300 m, 800 m, 1500 m, 60m p 76,2-7,7, 4x60 m, výška, dálka, koule 3kg, oštěp 500g, kriket
Ml. žákyně 60 m, 150 m, 300 m, 800 m, 1500 m, 60m p 76,2-7,7, 4x60 m, výška, dálka, koule 2kg, oštěp 400g, kriket

Technická ustanovení

Starty mimo soutěž nebudou možné.

Základní výšky a zvyšování ve výšce upřesní řídící soutěže na poradě vedoucích.

Předběžný návrh řídícího soutěže:

mladší žáci     120 až 145 cm po 5 cm, dále po třech

mladší žákyně 115 až 140 cm po 5 cm, dále po třech


Soutěží se podle pravidel atletiky, pokud jinak neupravuje soutěžní řád a pořadatel závodu.

Měřící zařízení

Použití certifikovaných zařízení pro měření:
Cílová kamera ANO
Větroměr běhy ANO
Větroměr skok daleký, trojskok ANO

Závodní kancelář

Závodní kancelář bude otevřena v tribuně stadionu v prvním patře od 14:00 hodin. Vedoucí družstev na připravených přehledech startů provedou pouze škrty. Dohlašování na místě není možné. Soupisky štafet napíší vedoucí družstev na připravené tiskopisy nejpozději do 16:30 hod.

Starty mimo soutěž nebudou umožněny.

Přihlášky

Podávají oddíly na webové stránce ČAS (http://www.atletika.cz), a to od pondělí 28.8.2023 od 00:01 hod. do středy 6.9.2023 do 18:00 hodin.

Výdej startovních čísel

Startovní čísla obdrží pouze závodníci na 800 a 1500 m přímo při prezentaci na startu.

Šatny

Šatny jsou k dispozici v tribuně stadionu v její pravé části zvlášť pro žákyně a žáky. Šatny slouží pouze pro převlečení. Za případné ztráty pořadatel neručí.

Výsledky

Výsledky jednotlivých soutěží budou průběžně vyvěšovány na informační tabuli ve vestibulu tribuny. Oficiální výsledky budou zveřejněny na webové stránce Českého atletického svazu www.atletika.cz po
ukončení soutěže.

Protesty

Protesty týkající se výsledků nebo průběhu soutěže musí být podány do 30 minut po úředním vyvěšení výsledků této soutěže na informační tabuli na tribuně stadionu, a to ústně příslušnému vrchníkovi (pravidlo 8 odst. 2, 3, 4 a 5 z Technických pravidel).
Případné odvolání proti rozhodnutí vrchníka se podává prostřednictvím hlavní rozhodčí jury, a to písemně a doložené vkladem ve výši 500 Kč (pravidlo 8 odst. 3 a 7 Technických pravidel).
 

Časový pořad

čtvrtek, 7.9.2023

Čas Disciplíny
15:00 60m p 76,2-7,7 Žkm Běh výška Žcm Finále dálka Žkm Finále koule 2kg Žkm Finále kriket Žcm Finále
15:10 60m p 76,2-7,7 Žcm Běh
15:20 60 m Žkm Rozběh
15:30 60 m Žcm Rozběh
15:50 800 m Žkm Finále koule 3kg Žcm Finále kriket Žkm Finále
16:00 800 m Žcm Finále
16:10 60 m Žkm Finále A 60 m Žkm Finále B
16:20 60 m Žcm Finále A 60 m Žcm Finále B výška Žkm Finále dálka Žcm Finále
16:30 300 m Žkm Běh
16:40 300 m Žcm Běh oštěp 500g Žcm Finále
17:00 1500 m Žkm Finále
17:15 1500 m Žcm Finále oštěp 400g Žkm Finále
17:30 150 m Žkm Běh
17:40 150 m Žcm Běh
17:55 4x60 m Žkm Běh
18:05 4x60 m Žcm Běh

Stravování

Přímo na stadionu u volejbalových kurtů v prostoru u cíle.

Parkování

U sportovní haly TEZA na ulici Lipová alej cca 250 m od stadionu. Zde jsou také parkovací stání pro autobusy.

Loga