Štafetový pohár - okresní kolo Chomutov

propozice_hlavicka_SP
logo_SP

Pořadatel

Technicky zajišťuje atletický klub/oddíl TJ VTŽ CHOMUTOV,z.s.

Datum

27.04.2023

Místo

Chomutov (Atletický stadion ,Mostecká 5886, areál Zadní Vinohrady, Chomutov)

Vedoucí činovníci

Vedoucí projektu Hana Koptíková hkoptikova@atletika.cz
Ředitel závodu Hyjánková Jana 776065613 hejhula.jana@volny.cz
Hlavní rozhodčí Zdeněk Brůžek
Výsledky zpracoval Fojtík Jaroslav

Startují

ročníky 2013 - 2016
ročníky 2013 - 2016
ročníky 2011 - 2013
ročníky 2011 - 2013

Soutěže

Disciplína Kategorie Startují
8 x 100 m 1. - 3. třída smíšená - 4 žákyně, 4 žáci
4. - 5. třída smíšená - 4 žákyně, 4 žáci
8 x 200 m A 1. - 3. , 4. - 5. třída 2 žákyně, 2 žáci 1. - 3. třída, 2 žákyně, 2 žáci 4. - 5. třída
8 x 200 m B 1. - 3. , 4. - 5. třída 2 žákyně, 2 žáci 1. - 3. třída, 2 žákyně, 2 žáci 4. - 5. třída

Technická ustanovení

PRAVIDLA V KOSTCE

 1. Mohou startovat všechny školy v ČR.
 2. Družstvo tvoří 16 žáků jedné školy.
 3. Běží se 3 štafety, časy štafet se sčítají.
 4. Vítězí nejrychlejší škola.

Měřící zařízení

Použití certifikovaných zařízení pro měření:
Cílová kamera NE
Větroměr běhy NE
Větroměr skok daleký, trojskok NE

Závodní kancelář

Závodní kancelář je otevřena  na stadionu od 9:00 hodin.

Přihlášky

Podávají školy na webové stránce http://www.stafetovypohar.cz/prihlaska, a to od 13.4. do 26.4.2023 do 20:00 h.

Časový pořad

čtvrtek, 27.4.2023

Čas Disciplíny
09:00 Prezentace účastníků
09:50 Zahájení
10:00 8 x 100 m 1-3 sm
10:10 8 x 100 m 4-5 sm
10:30 8x200 mA 1-5 sm
10:45 8x200 mB 1-5 sm
11:15 Vyhlášení výsledků

Další informace

PRAVIDLA

Účastníci

Družstva základních škol žáků a žákyň prvního stupně.

Družstvo tvoří 16 žáků ve složení:

 • 4 dívky (1. - 3. třída-ročník narození 2016, 2015, 2014, 2013)
 • 4 chlapci (1. - 3. třída-ročník narození 2016, 2015, 2014, 2013)
 • 4 dívky (4. - 5. třída-ročník narození 2013, 2012, 2011)
 • 4 chlapci (4. - 5. třída-ročník narození 2013, 2012, 2011)

Pozn.: Pro účast družstva v soutěži je nutné, aby družstvo bylo složeno z žáků jedné školy a členové družstva odpovídali stupněm školy.

Štafety smíšené

 • 8 x 100 m  (1.-3. třída-ročník narození 2016, 2015, 2014, 2013)
 • 8 x 100 m (4.-5. třída-ročník narození 2013, 2012, 2011)
 • 8 x 200 m  vybraní závodníci školy, kteří již startovali ve štafetách 8x100m s následujícím rozdělením:
  2 dívky + 2 chlapci (1. - 3. třída-ročník narození 2016, 2015, 2014, 2013)
  2 dívky + 2 chlapci (4. - 5. třída-ročník narození 2013, 2012, 2011)
 • 8 x 200 m "B" závodníci, kteří neběželi ve štafetě 8 x 200 m "A"

Pravidla

Startuje se ze startovní čáry z polovysokého startu. Běhy budou uspořádány po čtyřech až pěti štafetách (podle počtu přihlášených). Závodníci a závodnice hned po startu sbíhají do vnitřní dráhy. Předávací území (20 m) je viditelně vyznačeno (kužely, praporky apod.). Soutěžící mladší věkové kategorie si mohou předávat štafetový kroužek. Ostatní štafety předávají štafetový kolík. Čas štafet v okresním kole může být měřen ručně.

Hodnocení

Časy všech 3 štafet se sčítají. Vítězí družstvo s nejnižším součtem časů.

U štafety 8 x 200 m se započítává rychlejší štafeta. Při rovnosti časů rozhoduje štafeta 8 x 200 m. Při nenastoupení štafety se škola nezapočítává do celkového pořadí. Soutěž ve skoku a hodu se do celkových výsledků nezapočítává.

propozice_paticka_SP