Republikové finále Štafetového poháru 2023

propozice_hlavicka_SP
logo_SP

Pořadatel

Technicky zajišťuje atletický klub/oddíl Atletika Benešov

Datum

25.05.2023

Místo

Benešov (Sportovní 2433, Benešov)

Vedoucí činovníci

Vedoucí projektu
Hana Koptíková
atletikadoskol@seznam.cz
Ředitel závodu
Mgr. Marek Pěkný
724 922 474
marapekny@gmail.com
Hlavní rozhodčí
Lenka Křížová
Hlasatel
Alena Panovská
Časomíru zajišťuje
Atletika Benešov

Startují

ročníky 2013 - 2016
ročníky 2013 - 2016
ročníky 2011 - 2013
ročníky 2011 - 2013

Účastníci

Družstva základních škol žáků a žákyň prvního stupně.

Družstvo tvoří 16 žáků ve složení:

  • 4 dívky (1. - 3. třída-ročník narození 2016, 2015, 2014, 2013)
  • 4 chlapci (1. - 3. třída-ročník narození 2016, 2015, 2014, 2013)
  • 4 dívky (4. - 5. třída-ročník narození 2013, 2012, 2011)
  • 4 chlapci (4. - 5. třída-ročník narození 2013, 2012, 2011)

Pozn.: Pro účast družstva v soutěži je nutné, aby družstvo bylo složeno z žáků jedné školy a členové družstva odpovídali stupněm školy.

Podrobné informace k pravidlům závodu jsou zveřejněny na odkazu https://www.stafetovypohar.cz/o-soutezi.

Soutěže

Disciplína Kategorie Startují
8 x 100 m 1. - 3. třída smíšená - 4 žákyně, 4 žáci
4. - 5. třída smíšená - 4 žákyně, 4 žáci
8 x 200 m A 1. - 3. , 4. - 5. třída 2 žákyně, 2 žáci 1. - 3. třída, 2 žákyně, 2 žáci 4. - 5. třída
8 x 200 m B 1. - 3. , 4. - 5. třída 2 žákyně, 2 žáci 1. - 3. třída, 2 žákyně, 2 žáci 4. - 5. třída

Měřící zařízení

Použití certifikovaných zařízení pro měření:
Cílová kamera ANO
Větroměr běhy NE
Větroměr skok daleký, trojskok NE

Závodní kancelář

Závodní kancelář bude otevřena v označeném prostoru na tribuně, a to od 8:30.

Přihlášky

Podávají školy na webové stránce http://www.stafetovypohar.cz/prihlaska, a to od 14.5. do 23.5.2023 do 20 hod.

Školy odevzdají vytištěnou a potvrzenou přihlášku vedením školy při prezentaci v závodní kanceláři. 

Výdej startovních čísel

Startovní čísla budou vedoucím družstev předána při poradě, která proběhne v 11:00 hod.

Šatny

V areálu stadionu je k dispozici dostatek šaten. Za odložené věci pořadatel neručí. Cennosti doporučujeme shromáždit u vyučujících.

Výsledky

Průběžné výsledky budou vyhlašovány rozhlasem, a zároveň budou vyvěšovány na označeném místě na tribuně. Oficiální výsledky budou zveřejněny na webu https://www.stafetovypohar.cz/vysledkova-listina/2023.

Zdravotní služba

Po celou dobu závodu bude přítomna zdravotní služba, a to na označeném místě na tribuně. 

Časový pořad

čtvrtek, 25.5.2023

Čas Disciplíny
08:30 začátek prezentace
10:45 ukončení prezentace
11:00 PORADA VEDOUCÍCH DRUŽSTEV
11:30 Slavnostní zahájení
11:40 Společná rozcvička s patronkou závodu
12:00 8 x 100 m 1-3 sm
12:20 8 x 100 m 4-5 zci
12:40 Doprovodný program - ATLETIKA PRO DĚTI
13:40 8x200 mB 1-5 sm
14:10 8x200 mA 1-5 sm
14:45 SLAVNOSTNÍ VYHLÁŠENÍ

Stravování

Pro všechny účastníky bude zajištěn svačinový balíček. V provozu bude rovněž bufet se základním občerstvením. 

Možnosti ubytování


Hotel Zimní stadion

Adresa Sportovní 1913
Web https://www.mszbenesov.cz/
Telefon 724 354 597 - Simona Dušilová
Email
Poznámka Cena ubytování - 550 kč + Snídaně - 140 Kč 34 míst + 15 přistýlek


S-centrum Benešov

Adresa U Vodárny 2215, Benešov
Web https://www.scentrum.eu/
Telefon tel: 731 411 107 - Lucie Kočová
Email
Poznámka 40 míst - nocleh se snídaní 950 Kč

Parkování

Parkování možné vedle plaveckého stadion v těsné blízkosti atletického stadionu. 

Další informace

Družstvům ze vzdálených destinací (tj. dojezdová vzdálenost nad 200 km nebo doba dojezdu přes 2,5 hodiny) bude poskytnut příspěvek na ubytování z 24. 5. na 25. 5. a stravu (večeře 24. 5. a snídaně 25. 5.). Ubytování si zajišťují školy přímo v ubytovacích zařízeních, organizátor v propozicích nabízí možnosti v okolí stadionu. 

Všechna družstva dostanou příspěvek na dopravu, který bude vypočítán dle vzdálenosti a počtu závodníků. 

Dozor nad žáky zajišťuje v plném rozsahu a po celou dobu soutěže vysílající škola.

propozice_paticka_SP