Štafetový pohár - Okresní kolo Ústí nad Orlicí

propozice_hlavicka_SP
logo_SP

Pořadatel

Technicky zajišťuje atletický klub/oddíl AC Vysoké Mýto z.s.

Datum

04.05.2023

Místo

Vysoké Mýto (Stadion - Sportovní, Vysoké Mýto)

Vedoucí činovníci

Vedoucí projektu Hana Koptíková hkoptikova@atletika.cz
Ředitel závodu Lukáš Dejdar 606609501 ldejdar@atletika.cz

Startují

ročníky 2013 - 2016
ročníky 2013 - 2016
ročníky 2011 - 2013
ročníky 2011 - 2013

Soutěže

Disciplína Kategorie Startují
8 x 100 m 1. - 3. třída smíšená - 4 žákyně, 4 žáci
4. - 5. třída smíšená - 4 žákyně, 4 žáci
8 x 200 m A 1. - 3. , 4. - 5. třída 2 žákyně, 2 žáci 1. - 3. třída, 2 žákyně, 2 žáci 4. - 5. třída
8 x 200 m B 1. - 3. , 4. - 5. třída 2 žákyně, 2 žáci 1. - 3. třída, 2 žákyně, 2 žáci 4. - 5. třída

Technická ustanovení

Startuje se ze startovní čáry z polovysokého startu. 

Závodníci po startu hned sbíhají do vnitřní dráhy. 

Časy všech tří štafet se sčítají. Vítězí družstvo s nejnižším součtem časů. Při nenastoupení štafety se škola nezapočítává do celkového pořadí.

U štafety na 8x200 m A a 8x200 m B se započítává rychlejší štafeta. Při rovnosti časů rozhoduje čas ve štafetě na 8x200 m.

Do krajského finále postupují první 2 školy (11.5.2023 - Pardubice). Další školy do celkového počtu 10 zúčastněných škol jsou vybírány podle nejrychlejších časů z okresních kol.

Pro účast družstva v soutěži je nutné, aby družstvo bylo složeno z žáků jedné školy a členové družstva odpovídali stupněm školy.

Podrobné pravidla zde: https://www.stafetovypohar.cz/o-soutezi

Měřící zařízení

Použití certifikovaných zařízení pro měření:
Cílová kamera NE
Větroměr běhy NE
Větroměr skok daleký, trojskok NE

Přihlášky

Podávají školy na webové stránce http://www.stafetovypohar.cz/prihlaska, a to do 2.5.2023 23:00.

Časový pořad

čtvrtek, 4.5.2023

Čas Disciplíny
08:30 Prezence
08:45 Zahájení
09:00 8 x 100 m 1-3 sm
09:15 8 x 100 m 4-5 sm
09:45 8x200 mA 1-5 sm
10:00 8x200 mB 1-5 sm
10:30 Vyhlášení
propozice_paticka_SP