Středočeský krajský přebor jednotlivců dorostenci, dorostenky, junioři, juniorky, muži a ženy

Pořadatel

Technicky zajišťuje atletický klub A. C. TEPO Kladno

Datum

06.05.2023

Místo

Kladno

Vedoucí činovníci

Technický delegát Jiří Klesnil jiri.klesnil@volny.cz
Ředitel závodu Jiří Klesnil
Hlavní rozhodčí Jakub Kubálek
Technický ředitel Marek Voňavka
Hlasatel Ing.Radomír Jánský
Časomíru zajišťuje Karel Hevessy
Výsledky zpracoval Karel Hevessy

Startují

ročníky 1933 - 2003
ročníky 2004 - 2005
ročníky 2006 - 2007
ročníky 1933 - 2003
ročníky 2004 - 2005
ročníky 2006 - 2007

Soutěže

Dorostenci 100 m, 200 m, 400 m, 800 m, 1500 m, 3000 m, 110m p 91,4, 300m p 83,8, 2000m p 83,8, 4x100 m, 4x400 m, výška, tyč, dálka, trojskok, koule 5kg, disk 1,5kg, kladivo 5kg, oštěp 700g
Dorostenky 100 m, 200 m, 400 m, 800 m, 1500 m, 3000 m, 100m p 76,2-8,5, 300m p 76,2, 2000m p 76,2, 4x100 m, 4x400 m, výška, tyč, dálka, trojskok, koule 3kg, disk 1kg, kladivo 3kg, oštěp 500g
Juniorky 100 m, 200 m, 400 m, 800 m, 1500 m, 3000 m, 100m p 83,8, 400m p 76,2, 3000m p 76,2, 4x100 m, 4x400 m, výška, tyč, dálka, trojskok, koule 4kg, disk 1kg, kladivo 4kg, oštěp 600g
Junioři 100 m, 200 m, 400 m, 800 m, 1500 m, 5000 m, 110m p 99,1, 400m p 91,4, 3000m p 91,4, 4x100 m, 4x400 m, výška, tyč, dálka, trojskok, koule 6kg, disk 1,75kg, kladivo 6kg, oštěp 800g
Muži 100 m, 200 m, 400 m, 800 m, 1500 m, 5000 m, 110m p 106,7, 400m p 91,4, 3000m p 91,4, 4x100 m, 4x400 m, výška, tyč, dálka, trojskok, koule 7,26kg, disk 2kg, kladivo 7,26kg, oštěp 800g
Ženy 100 m, 200 m, 400 m, 800 m, 1500 m, 3000 m, 100m p 83,8, 400m p 76,2, 3000m p 76,2, 4x100 m, 4x400 m, výška, tyč, dálka, trojskok, koule 4kg, disk 1kg, kladivo 4kg, oštěp 600g

Technická ustanovení

Základní výšky a zvyšování ve výšce a tyči určí techničtí delegáti podle výkonnosti.
Soutěží se podle pravidel atletiky, pokud jinak neupravuje soutěžní řád a pořadatel závodu.

Do 9:15 je možné udělat zrušení přihlášky (škrty) u technického delegáta v závodní kanceláři.

Měřící zařízení

Použití certifikovaných zařízení pro měření:
Cílová kamera ANO
Větroměr běhy ANO
Větroměr skok daleký, trojskok ANO

Závodní kancelář

Závodní kancelář je otevřena od 8:00 hodin v horní části tribuny

Startovné

Závodníci mimo Středočeský kraj, platí startovné ve výši 100,-Kč za jeden start.

5.5. budou zveřejněny na stránkách ČAS seznamy nevybraných závodníků a závodnic.

Starty žactva nejsou připuštěny. 

Za každý nenastoupený start uhradí kluby a oddíly 100,-Kč.

Přihlášky

Podávají oddíly na webové stránce ČAS (http://www.atletika.cz), a to od 27.4.2023 10:00 do 4.5.2023 do 20:00.

Případné škrty provedou vedoucí výprav nejpozději do 9:00 hodin. Na pozdější odhlášení disciplín nebude brán zřetel.

Výdej startovních čísel

Obdrží pouze závodníci a závodnice na běhy od 800m.

Rozcvičování

Rozcvičování mimo plochu stadionu v přilehlém lesoparku, v případě nepříznivého počasí v atletické hale v areálu stadionu

Kontrola náčiní

Závodníci, resp. závodnice, mohou při soutěžích používat vlastní náčiní, které však musí předložit ke kontrole nejpozději 60 minut před začátkem soutěže.

Vážení bude probíhat v prostoru cíle v zeleném altánu

Šatny

Šatny jsou k dispozici v atletické hale. Šatny slouží pouze k převlečení, pořadatel neručí za odložené věci v šatnách.

Výsledky

Výsledky jednotlivých soutěží budou průběžně vyvěšovány na informační tabuli v horní části tribuny. Oficiální výsledky budou zveřejněny na webové stránce Českého atletického svazu www.atletika.cz.

Protesty

Protesty týkající se výsledků nebo průběhu soutěže musí být podány do 30 minut po úředním vyvěšení výsledků této soutěže na informační tabuli v horní části tribuny, a to ústně příslušnému vrchnímu rozhodčímu (pravidlo 146 odst. 2, 3, 4 a 5 pravidel atletiky).
Případné odvolání proti rozhodnutí vrchního rozhodčího se podává prostřednictvím hlavního rozhodčího jury, a to písemně a doložené vkladem ve výši 500 Kč (pravidlo 146 odst. 3 a 6 Pravidel atletiky).

 

Časový pořad

sobota, 6.5.2023

Čas Disciplíny
09:00 kladivo 5kg Dci kladivo 6kg Jři kladivo 7,26kg M
10:00 3000 m Dci tyč M tyč Jři tyč Dci dálka Dky dálka Jky dálka Ž
10:15 5000 m Jři 5000 m M
10:30 kladivo 3kg Dky kladivo 4kg Ž kladivo 4kg Jky
10:45 3000 m Dky 3000 m Jky 3000 m Ž
11:10 110m p 106,7 M
11:20 110m p 99,1 Jři
11:30 110m p 91,4 Dci dálka Jři dálka M
11:40 100m p 83,8 Jky 100m p 83,8 Ž koule 6kg Jři koule 7,26kg M
11:50 100m p 76,2-8,5 Dky
12:00 oštěp 500g Dky oštěp 600g Ž oštěp 600g Jky
12:05 1500 m M 1500 m Jři 1500 m Dci
12:15 1500 m Ž 1500 m Jky 1500 m Dky tyč Ž tyč Jky tyč Dky
12:30 100 m M 100 m Jři
12:40 100 m Dci dálka Dci
12:50 100 m Ž 100 m Jky 100 m Dky koule 4kg Ž koule 4kg Jky
13:05 800 m M 800 m Jři 800 m Dci
13:15 800 m Ž 800 m Jky 800 m Dky
13:25 400 m M 400 m Jři 400 m Dci
13:30 oštěp 700g Dci oštěp 800g M oštěp 800g Jři
13:40 400 m Ž 400 m Jky 400 m Dky výška Ž výška Jky výška Dky
13:50 400m p 91,4 M 400m p 91,4 Jři
14:00 400m p 76,2 Ž 400m p 76,2 Jky trojskok Ž trojskok Jky trojskok Dky koule 3kg Dky
14:15 300m p 83,8 Dci
14:25 300m p 76,2 Dky
14:45 200 m Jři 200 m Dci 200 m M
15:00 200 m Ž 200 m Jky 200 m Dky výška M výška Jři výška Dci disk 1,5kg Dci disk 1,75kg Jři disk 2kg M
15:15 4x100 m M 4x100 m Jři 4x100 m Dci
15:30 4x100 m Ž 4x100 m Jky 4x100 m Dky trojskok M trojskok Jři trojskok Dci
15:40 4x400 m M 4x400 m Jři 4x400 m Dci
15:50 4x400 m Ž 4x400 m Jky 4x400 m Dky
16:00 koule 5kg Dci
16:05 2000m p 83,8 Dci
16:15 disk 1kg Ž disk 1kg Jky disk 1kg Dky
16:20 2000m p 76,2 Dky
16:35 3000m p 91,4 Jři 3000m p 91,4 M
16:50 3000m p 76,2 Jky 3000m p 76,2 Ž

Stravování

V areálu je k dispozici občerstvení ve Fitness centru. Další možnost občerstvení je resturace Sleťák, která je v těsné blízkosti stadionu.

Parkování

Na velkém parkovišti před vjezdem na stadion.

Další informace

Překážkové běhy na 1500m, 2000m a 3000m se uskuteční při minimálním počtu 3 účastníků či účastnic v kategorii. V případě nenastoupení startu k disciplíně přihlášeného bude penalizace 500 Kč