Štafetový pohár - okresní kolo Most

propozice_hlavicka_SP
logo_SP

Pořadatel

Technicky zajišťuje atletický klub/oddíl AK Most

Datum

04.05.2023

Místo

Most (SŠT Most - Velebudice, Dělnická 21)

Vedoucí činovníci

Vedoucí projektu Hana Koptíková hkoptikova@atletika.cz
Ředitel závodu Ing. Milan Rybák 603 397 790 rybak.milan@seznam.cz

Startují

ročníky 2013 - 2016
ročníky 2013 - 2016
ročníky 2011 - 2013
ročníky 2011 - 2013

Soutěže

Disciplína Kategorie Startují
8 x 100 m 1. - 3. třída smíšená - 4 žákyně, 4 žáci
4. - 5. třída smíšená - 4 žákyně, 4 žáci
8 x 200 m A 1. - 3. , 4. - 5. třída 2 žákyně, 2 žáci 1. - 3. třída, 2 žákyně, 2 žáci 4. - 5. třída
8 x 200 m B 1. - 3. , 4. - 5. třída 2 žákyně, 2 žáci 1. - 3. třída, 2 žákyně, 2 žáci 4. - 5. třída

Technická ustanovení

Startuje se ze startovní čáry z polovysokého startu. Závodníci se po startu hned sbíhají do vnitřní dráhy. Předávací území (20 m) je viditelně vyznačeno (kužely, praporky pod.). Štafety předávají štafetový kolík. Čas štafet je měřen ručně.

Závodníci mohou startovat jen ve své věkové kategorii a 1 štafetě 8x200 m. Ve výjimečném případě (malý počet žáků v ročníku) je možný start závodníka mladší kategorie za starší (nemůže, ale v tomto případě startovat ve své kategorii). Tzn. závodník, který chodí do 1. - 3. třídy může startovat ve štafetě se závodníky 4. – 5. třídy, nemůže ale v tom případě již startovat ve štafetě pro 1. – 3. třídy.

Měřící zařízení

Použití certifikovaných zařízení pro měření:
Cílová kamera NE
Větroměr běhy NE
Větroměr skok daleký, trojskok NE

Závodní kancelář

Prezentace:                Od 9:00 do 9:30 hod. v prostorách sportovního areálu (bude vyznačeno)

Přihlášky

Podávají školy na webové stránce http://www.stafetovypohar.cz/prihlaska

a to nejpozději tři dny před startem soutěže tj. do 22.4.2023  do 24.00 hodin.
Na jinou formu přihlášek nebude pořadatel brát zřetel. Definitivní změny v soupiskách v závodní kanceláři,  nejpozději do 9.30 hod.

V písemné podobě je nutné přihlášku potvrzenou ředitelstvím školy odevzdat při prezentaci. 

Do okresního kola bude zařazeno prvních 15 přihlášených škol z okresu.

Do krajského kola (10.5. Ústí nad Labem) postupují první dvě školy z okresního kola. + další školy podle nejrychlejších časů 

Podmínkou startu je předložení soupisky družstva potvrzené ředitelstvím školy, kterou zkontroluje pořadatel. Soupiska obsahuje příjmení, jména a úplná data narození všech závodníků. Za zdravotní způsobilost startujících závodníků ručí škola.

Časový pořad

čtvrtek, 4.5.2023

Čas Disciplíny
09:30 přivítání účastníků, seznámení s programem
10:00 8 x 100 m 1-3 zci 8 x 100 m 1-3 zky
10:30 8 x 100 m 4-5 zci 8 x 100 m 4-5 zky
11:00 8x200 mA 1-3 sm 8x200 mA 4-5 sm 8x200 mB 1-3 sm 8x200 mB 4-5 sm
12:00 vyhlášení výsledků

Další informace

Časy všech tří štafet se sčítají. Vítězí družstvo s nejnižším součtem časů. U štafety 8x200 m A a 8x200 m B se započítává rychlejší štafeta. Při rovnosti časů rozhoduje čas ve štafetě 8x200 m.

Při nenastoupení štafety se škola nezapočítává do celkového pořadí.

Časový pořad je pouze orientační v případě nutnosti může pořadatel časový pořad upravit. O případné úpravě bude včas zúčastněná družstva informovat.

Upozornění: závodníci nemohou startovat v tretrách (platí pro okresní kolo Most),  z důvodů zajištění stejných podmínek pro všechny

propozice_paticka_SP