1. kolo Krajského přeboru družstev Olomouckého kraje přípravek

loga propozic

Pořadatel

Technicky zajišťuje atletický klub/oddíl Atletický klub Prostějov, z. s.

Datum

16.05.2023

Místo

Prostějov (šk.stadion RG a UŠ OW, Studentská ul. 2)

Vedoucí činovníci

Ředitel závodu Mgr. Dalibor Ovečka
Hlavní rozhodčí Mgr. Darina Světlíková
Řídící soutěže družstev Tomáš Dočkal
Hlasatel Milan Čečman
Lékař SZŠ
Časomíru zajišťuje Atletický klub Prostějov, z. s.
Výsledky zpracoval Mgr. Michal Esterka

Startují

ročníky 2012 - 2014
ročníky 2012 - 2014
ročníky 2014 - 2023
ročníky 2014 - 2023

Soutěže

Atletická přípravka-hoši 60 m, 800 m, dálka, kriket, plný míč 1kg, člunkový běh, běh přes žebř.
Atletická přípravka-dívky 60 m, 600 m, dálka, kriket, plný míč 1kg, člunkový běh, běh přes žebř.

Technická ustanovení

Soutěží se podle pravidel atletiky, pokud jinak neupravuje soutěžní řád a pořadatel závodu. Za družstvo může strtovat maximálně 20 závodníků. V technických disciplínách 3 pokusy. Skok daleký měřen z místa odrazu. Podle místních podmínek a při účasti více jak 30 závodníků může pořadatel omezit počet pokusů ve skoku dalekém na 2. Ve skoku dalekém muže za družstvo nastoupit  max. 10 závodníků. Disciplína švihadlo na čas (1 min) se bude skákat přes horolezecké lano zakončené uzly. Pomocné body budou přidělovány od 1. do 12. místa systémem 13, 11, 10 až 1 bod. Disc. člunkový běh v časovém pořadu ( 50 přeskoků švihadla na čas ).

Měřící zařízení

Použití certifikovaných zařízení pro měření:
Cílová kamera ANO
Větroměr běhy ANO
Větroměr skok daleký, trojskok ANO

Závodní kancelář

Závodní kancelář bude otevřena v cílové buňce od 13.30 hodin

Přihlášky

Podávají oddíly na webové stránce ČAS (http://www.atletika.cz) do 15.5.2023 20:00.

Šatny

V prostoru areálu hřiště.

Výsledky

Oficiální výsledky budou zveřejněny na webové stránce Českého atletického svazu www.atletika.cz.

Zdravotní služba

Zajištěna studenty SZŠ

Časový pořad

úterý, 16.5.2023

Čas Disciplíny
15:00 60 m EleZ dálka EleH kriket EleZ kriket EleH plný míč 1kg EleH plný míč 1kg EleZ člunkový běh EleZ člunkový běh EleH běh přes žebř. EleH běh přes žebř. EleZ
16:00 60 m EleH dálka EleZ
16:30 600 m EleZ
16:45 800 m EleH
17:00 4x333m smíšená (2 dívky a 2 chlapci)

Stravování

Na hřišti bude otevřen stánek se základním občerstvením v prostoru cíle.