Krajský přebor Olomouckého kraje ve vícebojích mladšího žactva

Pořadatel

Technicky zajišťuje TJ Šumperk, z.s.

Datum

03.10.2023

Místo

Šumperk (Žerotínova 55, Šumperk)

Vedoucí činovníci

Ředitel závodu Tomáš Vykydal
Hlavní rozhodčí Květoslav Vykydal
Časomíru zajišťuje TJ Šumperk
Výsledky zpracoval Jarmila Hynková

Startují

ročníky 2010 - 2011
ročníky 2010 - 2011

Soutěže

Ml. žáci pětiboj
Ml. žákyně pětiboj

Technická ustanovení

Soutěží se podle pravidel atletiky, pokud jinak neupravuje soutěžní řád a pořadatel závodu.

Maximum startujících v kategorii je 10 atletů za oddíl.

Viceboj je zároveň soutěží družstev, kdy se do soutěže počítá pět nejlepších závodníků z oddílu v každé kategorii.

Měřící zařízení

Použití certifikovaných zařízení pro měření:
Cílová kamera ANO
Větroměr běhy ANO
Větroměr skok daleký, trojskok ANO

Přihlášky

Podávají oddíly na webové stránce ČAS (http://www.atletika.cz), a to od 25.9.2023 do 2.10.2023 do 20:00 hodin.

Neregistrované závodníky přihlašujte nejpozději do 2.10.2022 na adresu: atletika.tjsumperk@gmail.com

 

 

Zdravotní služba

Zajišťuje TJ Šumperk.

Časový pořad

úterý, 3.10.2023

Čas Disciplíny
14:00 pětiboj Žcm pětiboj Žkm