Mistrovství Orla v atletice 2023

logo_modre_Orel

Pořadatel

Technicky zajišťuje atletický klub/oddíl Atletický klub Hodonín,z.s.; Orel jednota Hodonín

Datum

17.06.2023

Místo

Hodonín (J. Suka 3584/41, Hodonín)

Vedoucí činovníci

Vedoucí projektu Ing. Wagner Jiří 777493077
Ředitel závodu Lípa Lukáš 730553944 akhodonin@seznam.cz
Hlavní rozhodčí Zdeněk Lípa
Časomíru zajišťuje Atletický klub Hodonín,z.s. 730553944 akhodonin@seznam.cz
Výsledky zpracoval Lípa Lukáš 730553944 akhodonin@seznam.cz

Startují

ročníky 1933 - 2003
ročníky 2004 - 2005
ročníky 2006 - 2007
ročníky 1933 - 2003
ročníky 2004 - 2005
ročníky 2006 - 2007

Soutěže

Dorostenci 100 m, 400 m, 800 m, 3000 m, 200m p 76,2, výška, dálka, koule 5kg, disk 1,5kg, oštěp 700g
Dorostenky 100 m, 400 m, 800 m, 3000 m, 200m p 76,2, výška, dálka, koule 3kg, disk 1kg, oštěp 500g
Juniorky 100 m, 400 m, 800 m, 3000 m, 200m p 76,2, výška, dálka, koule 4kg, disk 1kg, oštěp 600g
Junioři 100 m, 400 m, 800 m, 3000 m, 200m p 76,2, výška, dálka, koule 6kg, disk 1,75kg, oštěp 800g
Muži 100 m, 400 m, 800 m, 3000 m, 200m p 76,2, 4x100 m, 4x400 m, výška, dálka, koule 7,26kg, disk 2kg, oštěp 800g
Ženy 100 m, 400 m, 800 m, 3000 m, 200m p 76,2, 4x100 m, 4x400 m, výška, dálka, koule 4kg, disk 1kg, oštěp 600g

Technická ustanovení

Základní výšky a zvyšování ve výšce určí pořadatel na základě přihlášek.

Soutěží se podle pravidel atletiky, pokud jinak neupravuje soutěžní řád a pořadatel závodu.

Účastníci Přeboru Orla ČR

Soutěže se mohou účastnit pouze členové Orla ve smyslu Stanov Orla. (Členství vzniká datem vystavení členského průkazu ústředním sekretariátem Orla). Členství v Orlu se prokazuje platným členským průkazem s fotografií.  

Složení

maximální počet členů výpravy: neomezeno

maximální počet členů doprovodu: neomezeno

Pravidla

Ústřední akce probíhají dle pravidel soutěžního řádu Orla, vydaného TVR Orla a pravidel ČAS.

Odpovědnost vedoucího výpravy

Vedoucí výpravy zodpovídá za dodržování propozic soutěže, zdravotní stav svých soutěžích a za chování členů své výpravy během soutěže i mimo soutěž. Vedoucí výpravy je povinen při prezenci odevzdat řádně vyplněnou soupisku.

Ochrana osobních údajů

s odvoláním na znění zákona číslo 101/2000 sb. o ochraně osobních údajů pořadatel akce prohlašuje, že osobní údaje uvedené na soupisce a při prezentaci budou využity pouze za účelem přípravy, průběhu a vyhodnocení akce.

Další informace a upozornění:

Vzhledem k povrchu je zapotřebí použít obuv kolíků nebo s hroty do 6 mm.

Šatny budou k dispozici v areálu stadionu.

Vyhlášení v kategorii proběhne za předpokladu, že bude 4 a více účastníků. Pokud ne, kategorie se budou slučovat.

První 3 soutěžící v každé kategorii obdrží medaili a diplom.

Měřící zařízení

Použití certifikovaných zařízení pro měření:
Cílová kamera ANO
Větroměr běhy ANO
Větroměr skok daleký, trojskok ANO

Závodní kancelář

Závodní kancelář bude otevřena v tribuně stadionu v 1. patře od 9:00 hodin.

Přihlášky

Podávají oddíly na webové stránce ČAS (http://www.atletika.cz), a to od úterý 6.6.2023 od 00:01 hodin do čtvrtku 15.6.2023 do 24:00 hodin. Přihlášky jsou otevřeny i pro neregistrované závodníky.

Výdej startovních čísel

Obdrží závodníci na dlouhé běhy přímo na startu svého závodu.

Rozcvičování

Rozcvičování před vlastní soutěží je povoleno pouze mimo závodní plochu atletického stadionu.

Šatny

Šatny jsou k dispozici v tribuně stadionu. Šatny budou označeny.

Výsledky

Výsledky jednotlivých soutěží budou průběžně vyvěšovány na informační tabuli ve vestibulu tribuny. Oficiální výsledky budou zveřejněny na webové stránce Českého atletického svazu www.atletika.cz ihned po ukončení závodu.

Protesty

Protesty týkající se výsledků nebo průběhu soutěže musí být podány do 30 minut po úředním vyvěšení výsledků této soutěže na informační tabuli na tribuně stadionu, a to ústně příslušnému vrchníkovi (pravidlo 8 odst. 2, 3, 4 a 5 z Technických pravidel).
Případné odvolání proti rozhodnutí vrchníka se podává prostřednictvím hlavní rozhodčí jury, a to písemně a doložené vkladem ve výši 500 Kč (pravidlo 8 odst. 3 a 7 Technických pravidel).
 

Časový pořad

sobota, 17.6.2023

Čas Disciplíny
10:00 100 m OBL (2018 - ml) 100 m OBL (2016 - 2017)
10:30 800 m OBL (2010 - 2011)
10:40 800 m OBL (2008 - 2009)
10:50 800 m M Finále 800 m Jři Finále 800 m Dci Finále
11:00 800 m Ž Finále 800 m Jky Finále 800 m Dky Finále
11:20 200m p 76,2 Ž Finále 200m p 76,2 Jky Finále 200m p 76,2 Dky Finále oštěp 500g Dky Finále oštěp 600g Ž Finále oštěp 600g Jky Finále oštěp 700g Dci Finále oštěp 800g M Finále oštěp 800g Jři Finále
11:35 200m p 76,2 M Finále 200m p 76,2 Jři Finále 200m p 76,2 Dci Finále koule 3kg Dky Finále koule 4kg Ž Finále koule 4kg Jky Finále koule 5kg Dci Finále koule 6kg Jři Finále koule 7,26kg M Finále
11:50 100 m Ž Běh 100 m Jky Běh 100 m Dky Běh dálka M Finále dálka Jři Finále dálka Dci Finále dálka Dky Finále dálka Jky Finále dálka Ž Finále
12:05 100 m M Běh 100 m Jři Běh 100 m Dci Běh
12:15 400 m OBL lidový běh
12:20 400 m OBL (2012-2013) 400 m OBL (2014-2015)
12:35 400 m M Běh 400 m Jři Běh 400 m Dci Běh 400 m Ž Běh 400 m Jky Běh 400 m Dky Běh
12:40 výška Dci Finále výška Jři Finále výška M Finále výška Ž Finále výška Jky Finále výška Dky Finále
12:50 4x100 m Ž Finále
13:00 4x100 m M Finále
13:10 4x400 m Ž Finále
13:20 4x400 m M Finále
13:40 disk 1kg Ž Finále disk 1kg Jky Finále disk 1kg Dky Finále disk 1,5kg Dci Finále disk 1,75kg Jři Finále disk 2kg M Finále
13:45 3000 m M Běh 3000 m Jři Běh 3000 m Dci Běh 3000 m Ž Běh 3000 m Jky Běh 3000 m Dky Běh
14:15 400 m OBL lidový běh

Parkování

Na parkovišti sportovní haly TEZA na ulici Lipová alej. Parkování na stadionu z důvodu konání doprovodného programu a dalších soutěží nebude možné. Prosím dodržujte toto doporučení.