1. kolo KPD st. žactva

AK_Litvinov_logo

Pořadatel

Technicky zajišťuje atletický klub/oddíl Atletika Litvínov, z.s.

Datum

07.05.2023 - 08.05.2023

Místo

Meziboří (Atletický stadion)

Vedoucí činovníci

Ředitel závodu Jitka Funiok Vajcová 736 505 263 jitka.vajcova@seznam.cz
Hlavní rozhodčí Pavel Břicháč
Řídící soutěže družstev Václav Čermák 725 549 256 vencaaa93@gmail.com
Časomíru zajišťuje Atletika Litvínov - Luděk Toman 724 302 254 tomanl@volny.cz
Výsledky zpracoval Luděk Toman 724 302 254 tomanl@volny.cz

Startují

ročníky 2008 - 2011
ročníky 2008 - 2011
  • maximální počet startujících za družstvo staršího žactva v jednom kole je 22, přičemž minimální počet startujících za družstvo jsou tři závodníci
  • všichni startující musí být řádně registrováni

Omezení startu staršího žactva:

  • v jednom dni může startovat pouze v jednom individuálním závodě na tratích 300 m a delších
  • v jednom závodě může startovat  maximálně ve třech disciplínách včetně štafety

Starty mimo bodování:

  • řídící pracovník může po dohodě s ředitelem závodu povolit start závodníka v soutěži tzv. „mimo bodování“, a to pouze u závodníků, kteří nestartují v družstvu
  • pokud řídící pracovník nerozhodne jinak, nemá tento závodník v hladkých bězích na 60 m nárok na postup do finále a v dálce, v kouli, v disku, v oštěpu a v kladivu nemá nárok na další 3 pokusy
  • pořadatel vybírá za starty mimo bodování poplatek za disciplínu 100,- Kč.

Soutěže

Žáci 60 m, 150 m, 300 m, 800 m, 100m p 83,8, 4x60 m, výška, dálka, disk 1kg, kladivo 4kg, oštěp 600g
Žákyně 60 m, 150 m, 300 m, 800 m, 100m p 76,2-8,2, 4x60 m, výška, dálka, disk 0,75kg, kladivo 3kg, oštěp 500g

Technická ustanovení

UPOZORNĚNÍ: soutěž v hodu kladivem proběhne z technických důvodů od den později 8.5.2023 v Bílině.

Dráha je na oválu šestiproudová a na cílové rovince osmiproudová. Na dráze i na sektorech je položen
Conipur. Maximální délka hřebů treter 6 mm. Měření časů elektronickou časomírou Omega Scan „O“ Vision
STAR 110.

Sestavy štafet přihlašujte do elektronických přihlášek na WEBu ČAS. Upravit setavu štafety je možné v závodní kanceláři 30 minut před startem disciplíny.

Základní výšky a zvyšování ve výšce určí řídicí soutěže podle výkonnosti.
Soutěží se podle pravidel atletiky, pokud jinak neupravuje soutěžní řád a pořadatel závodu.

Měřící zařízení

Použití certifikovaných zařízení pro měření:
Cílová kamera ANO
Větroměr běhy ANO
Větroměr skok daleký, trojskok ANO

Závodní kancelář

Závodní kancelář bude otevřena v budově na stadionu od 8:30 hodin.

Přihlášky

Podávají oddíly na webové stránce ČAS (http://www.atletika.cz), a to od 28.4.2023 do 5.5.2023 20:00

  • v přihlášce družstva ke kolu mohou být uvedeni maximálně 3 závodníci v kategorii žactva, kteří mají v družstvu povoleno hostování, počítaje v to i cizince registrované v soutěžícím oddílu; nežijí-li tito cizinci na území ČR minimálně 3 roky, mohou být v přihlášce družstva ke kolu uvedeni nejvýše 2.

Rozcvičování

Rozcvičování před vlastní soutěží je povoleno pouze mimo závodní plochu atletického stadionu, přičemž rozcvičovat se lze na přilehlých lesních cestách za stadionem.

Kontrola náčiní

Závodníci, resp. závodnice, mohou při soutěžích používat vlastní náčiní, které však musí nejpozději 60 minut před zahájením vlastní soutěže předložit ke kontrole příslušnému rozhodčímu v otevřeném skladu načiní.

Šatny

Jsou k dispozici v budově na stadionu, slouží pouze k převlékání, za odložené věci pořadatel neručí.

Výsledky

Výsledky jednotlivých soutěží budou průběžně vyvěšovány na informační tabuli umístěné na budově zázemí. Oficiální výsledky budou zveřejněny na webové stránce Českého atletického svazu www.atletika.cz.

Zdravotní služba

Bude přítomna na stadionu.

Časový pořad

neděle, 7.5.2023

Čas Disciplíny
10:00 100m p 76,2-8,2 Žky výška Žky dálka Žci disk 0,75kg Žky
10:20 100m p 83,8 Žci
10:40 60 m Žky Rozběh
11:00 disk 1kg Žci
11:05 60 m Žci Rozběh
11:30 800 m Žky Běh
11:40 800 m Žci Běh dálka Žky
12:00 60 m Žky Finále výška Žci oštěp 500g Žky
12:10 60 m Žci Finále
12:25 300 m Žky Běh
12:45 300 m Žci Běh
13:00 150 m Žky Běh
13:30 oštěp 600g Žci
13:40 150 m Žci Běh
14:10 4x60 m Žky Běh
14:20 4x60 m Žci Běh

pondělí, 8.5.2023

Čas Disciplíny
12:40 kladivo 3kg Žky kladivo 4kg Žci

Další informace

Časový pořad je pouze orientační, může být upraven dle počtu přihlášených závodníků. Případné změny budou oznámeny den před samotným závodem do 16:00 na webu ÚKAS.

logo_ukas_sm