Atletický trojboj - soutěž přípravek

Pořadatel

Technicky zajišťuje atletický klub/oddíl SK Jeseniova

Datum

11.05.2023

Místo

Praha - Jeseniova

Vedoucí činovníci

Ředitel závodu Jaroslava Weberová 607853603 sport@zsjeseniova.cz

Startují

ročníky 2014 - 2020
ročníky 2012 - 2013
ročníky 2014 - 2020
ročníky 2012 - 2013

Kategorie:  I.   - 1.- 3.třída  žáci - žákyně (roč. nar. 13-16)

                   II. – 4. – 5.třída  žáci – žákyně (roč. nar. 11-13)

Počet startujících:  4člená družstva žáků/žákyň  (2chlapci + 2 dívky)

Soutěže

Atletická přípravka-hoši trojboj
Atletická minipřípravka-hoši trojboj
Atletická přípravka-dívky trojboj
Atletická minipřípravka-dívky trojboj

Technická ustanovení

Discipliny:  50 m, skok do dálky (měřeno z místa odrazu), hod míčkem,

                     smíšená štafeta 4x60

Pravidla:  50 m se startuje z bloků,  u skoku a hodu má každý závodník 3 pokusy

Bodování: podle umístění  do výsledku družstva se počítají bodové zisky všech závodníků + štafety, při stejném bodovém součtu získává lepší umístění družstvo, jehož poslední

závodník dosáhl vyššího počtu bodů

Měřící zařízení

Použití certifikovaných zařízení pro měření:
Cílová kamera NE
Větroměr běhy NE
Větroměr skok daleký, trojskok NE

Přihlášky

Přihlášky, které budou obsahovat: příjmení a jméno závodníků a jejich datum narození musí být odevzdány nejpozději 10.5.2023 do 18,00 hod. na ZŠ Jeseniova, email: sport@zsjeseniova.cz, vzhledem k počítačovému zpracování je tento termín závazný. Družstva, která přihlášky neodevzdají nebudou do soutěže zařazena.

Časový pořad

čtvrtek, 11.5.2023

Čas Disciplíny
09:00 trojboj EleHm trojboj EleH trojboj EleZm trojboj EleZ
závody hlavička 2