1. kolo KP ZK družstev mladšího žactva

Pořadatel

Technicky zajišťuje atletický klub/oddíl TJ Jiskra Otrokovice

Datum

11.05.2023

Místo

Otrokovice (Sport. areál TJ Jiskra, č.1297)

Vedoucí činovníci

Vedoucí projektu Aleš Prudký 605155155 prudky11@seznam.cz
Ředitel závodu Aleš Prudký
Hlavní rozhodčí Ing. Ludmila Antošová
Řídící soutěže družstev Janiš M. , Vojtek L.
Časomíru zajišťuje TJ Jiskra Otrokovice
Výsledky zpracoval Dominika Remešová remesovadom@seznam.cz

Startují

ročníky 2010 - 2012
ročníky 2010 - 2012

Soutěže

Ml. žáci 60 m, 150 m, 60m p 76,2-7,7, 4x300 m, výška, koule 3kg, kriket, plný míč 1kg
Ml. žákyně 60 m, 150 m, 60m p 76,2-7,7, 4x300 m, výška, koule 2kg, kriket, plný míč 1kg

Technická ustanovení

Základní výšky a zvyšování ve výšce a tyči určí techničtí delegáti podle výkonnosti.
Soutěží se podle pravidel atletiky, pokud jinak neupravuje soutěžní řád a pořadatel závodu.

Věnujte pozornost Soutěžnímu řádu opro KP družstrev ml. žactva - základní část ( 1.-3. kolo)

Měřící zařízení

Použití certifikovaných zařízení pro měření:
Cílová kamera ANO
Větroměr běhy ANO
Větroměr skok daleký, trojskok ANO

Závodní kancelář

Závodní kancelář je otevřena na stadionu od 13.45 hodin v prostorách cíle.

Přihlášky

Podávají oddíly na webové stránce ČAS (http://www.atletika.cz), a to od 3.5. 2023 11:00 hodin do 9.5. 2023 do 20:00 hodin.

Rozcvičování

Rozcvičování před vlastní soutěží je povoleno pouze mimo závodní plochu atletického stadionu, dle pokynů pořadatele.

Šatny

Šatny jsou k dispozici v budově stadionu, a to pro závodníky šatny č. 2 a pro závodnice šatny č. 1. Šatny slouží pouze pro převlečení, nenechávejte své věci bez dozoru. Pořadatel neručí za případné ztráty.

Výsledky

Výsledky jednotlivých soutěží budou průběžně vyvěšovány na informační tabuli v průchodu na plochu stadionu. Oficiální výsledky budou zveřejněny na webové stránce Českého atletického svazu www.atletika.cz.

Protesty

Protesty týkající se výsledků nebo průběhu soutěže musí být podány do 30 minut po úředním vyvěšení výsledků této soutěže na informační tabuli na tribuně stadionu, a to ústně příslušnému vrchníkovi (pravidlo 8 odst. 2, 3, 4 a 5 z Technických pravidel).
Případné odvolání proti rozhodnutí vrchníka se podává prostřednictvím hlavní rozhodčí jury, a to písemně a doložené vkladem ve výši 500 Kč (pravidlo 8 odst. 3 a 7 Technických pravidel).
Jury tvoří: ředitel závodu, hlavní rozhodčí a řídící soutěže.

Zdravotní služba

Po dobu konání závodu bude přítomen zdravotník.

Časový pořad

čtvrtek, 11.5.2023

Čas Disciplíny
15:15 KP 5x60m přek. mix výška Žkm Finále koule 2kg Žkm Finále kriket Žcm Finále plný míč 1kg Žcm Finále
15:30 60m p 76,2-7,7 Žcm Běh
15:45 60m p 76,2-7,7 Žkm Běh
16:00 60 m Žcm Běh
16:20 60 m Žkm Běh
16:25 výška Žcm Finále koule 3kg Žcm Finále kriket Žkm Finále plný míč 1kg Žkm Finále
17:00 150 m Žkm Běh
17:20 150 m Žcm Běh
17:30 6-ti skok střídmonož z místa doskok do doskočiště
18:00 4x300 m Žcm Běh
18:15 4x300 m Žkm Běh
18:30 štafeta 4x200 kombi pro KP mix