Čtyřboj králíka Karlíka

Pořadatel

Technicky zajišťuje atletický klub/oddíl Atletický klub Šternberk z.s.

Datum

25.05.2023

Místo

Šternberk (Atletický stadion Pod kopcem Šternberk Chytilička)

Vedoucí činovníci

Ředitel závodu Mgr. Miroslav Sadil +420739061883 sadil@centrum.cz
Hlavní rozhodčí Mgr. Michaela Mondeková +420775172784 mondekova@centrum.cz

Startují

ročníky 2017 - 2020
ročníky 2015 - 2016
ročníky 2017 - 2020
ročníky 2015 - 2016

Atletická minipřípravka dívky a hoši - nar. 2015 - 2016

Atletická školka dívky a hoši - nar. 2017 a ml.

Soutěže

Atletická přípravka-hoši 60 m, 300 m, dálka, kriket
Atletická minipřípravka-hoši 60 m, 200 m, skok z místa, kriket
Atletická přípravka-dívky 60 m, 300 m, dálka, kriket
Atletická minipřípravka-dívky 60 m, 200 m, skok z místa, kriket

Technická ustanovení

Soutěží se podle pravidel atletiky, pokud jinak neupravuje soutěžní řád a pořadatel závodu.

Disciplíny:                

Atletická školka – běh 60 m, hod míčkem, skok z místa, běh 200 m
Atletická minipřípravka – běh 60 m, hod míčkem, skok daleký, běh 300 m                                                                              

V běžeckých disciplínách se počítá dosažený čas, v technických disciplínách mají všichni závodníci 2 pokusy. Běh na 60 m se startuje z vysokého startu.

Měřící zařízení

Použití certifikovaných zařízení pro měření:
Cílová kamera ANO
Větroměr běhy ANO
Větroměr skok daleký, trojskok ANO

Závodní kancelář

Závodní kancelář je otevřena v den závodu od 15.00 hodin v kanceláři na stadionu.

Přihlášky

Atl. oddíly přihlašují své závodníky v souboru Excel ve formátu: jméno, datum narození, oddíl. 

Přihlášky zasílejte na email: mondekova@centrum.cz  do úterý 23.5.2023 do 20:00 hodin.

Potvrzení přihlášky v závodní kanceláři nejpozději půl hodiny před začátkem závodu.

Rozcvičování

Rozcvičování je možno v místech stadionu, kde neprobíhá žádná soutěž.

Výsledky

Výsledky jednotlivých soutěží budou průběžně vyvěšovány na informační tabuli.

Vyhlášení výsledků proběhne po skončení závodu. V každé kategorii budou vyhodnoceni 3 nejlepší vícebojaři.

Oficiální výsledky budou zveřejněny na webové stránce Českého atletického svazu www.atletika.cz.

Časový pořad

čtvrtek, 25.5.2023

Čas Disciplíny
16:00 60 m EleZm dálka EleZ kriket EleHm
16:15 60 m EleH
16:20 skok z místa EleHm kriket EleZm
16:30 60 m EleZ
16:45 skok z místa EleZm kriket EleH
16:50 60 m EleHm
17:00 dálka EleH kriket EleZ
17:10 200 m EleZm
17:20 200 m EleHm
17:30 300 m EleZ
17:40 300 m EleH

Stravování

V průběhu závodu bude zajištěno občerstvení.

Parkování

Parkování pro veřejnost a závodníky bude zajištěno v prostoru parkoviště na Chytiličce.

Další informace

Za zdravotní stav závodníků odpovídá vysílající složka.