1. kolo KP družstev juniorů, juniorek, dorostenců, dorostenek, starších žáků a žákyň

Znak1

Pořadatel

Technicky zajišťuje atletický klub/oddíl T. J. Sokol České Budějovice

Datum

06.05.2023

Místo

České Budějovice (Sokolský ostrov 1, 370 01 České Budějovice)

Vedoucí činovníci

Ředitel závodu Gryc Stanislav
Hlavní rozhodčí Lenka Baronová
Řídící soutěže družstev junioři, dorost Tipka Václav. st. žactvo Váňová Bohuslava vaclav.tipka@seznam.cz, bohumohu@seznam.cz,
Časomíru zajišťuje Průša Pavel 605503270 prusa.pavel@mujbox.cz
Výsledky zpracoval Průša Pavel 605503270 prusa.pavel@mujbox.cz

Startují

ročníky 1933 - 2003
ročníky 2004 - 2005
ročníky 2006 - 2007
ročníky 2008 - 2009
ročníky 2010 - 2011
ročníky 1933 - 2003
ročníky 2004 - 2005
ročníky 2006 - 2007
ročníky 2008 - 2009
ročníky 2010 - 2011

Rozsah disciplín dle Soutěžního řádu družstev JČKAS, pozor na Omezení startů dle článku 8 Soutěžního řádu. 

Soutěže

Dorostenci 100 m, 200 m, 800 m, 3000 m, 110m p 91,4, 4x100 m, výška, dálka, trojskok, koule 5kg, disk 1,5kg, oštěp 700g
Dorostenky 100 m, 200 m, 800 m, 3000 m, 100m p 76,2-8,5, 4x100 m, výška, dálka, trojskok, koule 3kg, disk 1kg, oštěp 500g
Juniorky 100 m, 200 m, 800 m, 3000 m, 100m p 83,8, 4x100 m, výška, dálka, trojskok, koule 4kg, disk 1kg, oštěp 600g
Junioři 100 m, 200 m, 800 m, 3000 m, 110m p 99,1, 4x100 m, výška, dálka, trojskok, koule 6kg, disk 1,75kg, oštěp 800g
Žáci 60 m, 150 m, 800 m, 3000 m, 100m p 83,8, 4x60 m, výška, dálka, koule 4kg, disk 1kg, oštěp 600g
Žákyně 60 m, 150 m, 800 m, 3000 m, 100m p 76,2-8,2, 4x60 m, výška, dálka, koule 3kg, disk 0,75kg, oštěp 500g

Technická ustanovení

Soutěží se podle pravidel atletiky, pokud jinak neupravuje soutěžní řád a pořadatel závodu.

Nasazení závodníků, resp. závodnic, do jednotlivých běhů, včetně losování drah a stanovení pořadí na startu, postupové klíče, pořadí závodníků, resp. závodnic, v soutěžích v poli a základní výšky a zvyšování v soutěžích ve výšce a tyči určují ŘP.

Měřící zařízení

Použití certifikovaných zařízení pro měření:
Cílová kamera ANO
Větroměr běhy ANO
Větroměr skok daleký, trojskok ANO

Závodní kancelář

Závodní kancelář je otevřena od 08.30. v zasedací místnosti v prostoru pod tribunou, porada dle počasí, buď na ploše nebo v určeném prostoru pod tribunou.

Startovné

 Starty mimo bodování a) V jednotlivých soutěžích může ŘP povolit starty závodníků "mimo bodování" (dále jen MB); tito závodníci nemají nárok na postup do užšího finále (kromě případu, že v disciplíně startuje maximálně 8 závodníků včetně závodníků MB). b) Závodníci jsou povinni v přihlášce označit svůj start mimo bodování a uhradit startovné 140 Kč ve prospěch pořadatele za každý tento start (včetně případné štafety). 

Přihlášky

Podávají oddíly na webové stránce ČAS (http://www.atletika.cz), do 04.05.2023 20.00hod. Před závodem není dohlašování povoleno, budou umožněny pouze případné škrty. 

 

Rozcvičování

Rozcvičování je povoleno na protilehlé rovince mimo doby, kdy bude probíhat soutěž v hodu diskem ( prostor bude vymezen)

K rozcvičení je možné využít přilehlý park a antukové hřiště za protilehlou rovinkou.

Kontrola náčiní

Závodníci, resp. závodnice, mohou při soutěžích používat vlastní náčiní, které však musí nejpozději 60 minut před zahájením vlastní soutěže předložit ke kontrole příslušnému rozhočímu. Měření a vážení proběhne v garáži vpravo od hlavního vchodu, místo bude označeno.

Šatny

Šatny jsou k dispozici na stadionu vpravo od hlavního vchodu. Pozor slouží pouze k převlečení, nenechávejte v šatnách cenné věci, pořadatel za případnou ztrátu neručí.

Výsledky

Výsledky budou průběžně vyvěšovány na nástěnce na tribuně. Oficiální výsledky budou zveřejněny na webové stránce Českého atletického svazu www.atletika.cz.

Protesty

Protesty týkající se výsledků nebo průběhu soutěže musí být podány do 30 minut po úředním vyvěšení výsledků této soutěže na informační tabuli na tribuně stadionu, a to ústně příslušnému vrchníkovi  (Pravidlo 8 ods. 2,3,4 a 5 Technických pravidel)   

Případné odvolání proti rozhodnutí vrchníka se podává prostřednictvím hlavního rozhodčího jury, a to písemně a doložené vkladem ve výši 500 Kč (pravidlo 8 odst. 3 a 7 Technických pravidel).

Zdravotní služba

Bude zajištěna na stadionu.

Časový pořad

sobota, 6.5.2023

Čas Disciplíny
10:00 100m p 76,2-8,2 Žky výška Žci dálka Jři dálka Dci koule 3kg Dky koule 4kg Jky disk 0,75kg Žky oštěp 700g Dci oštěp 800g Jři
10:10 100m p 83,8 Žci
10:20 100m p 83,8 Jky 100m p 76,2-8,5 Dky
10:30 110m p 99,1 Jři 110m p 91,4 Dci
10:40 60 m Žky
10:50 výška Žky dálka Jky dálka Dky koule 5kg Dci koule 6kg Jři disk 1kg Žci oštěp 500g Dky Běh oštěp 600g Jky
10:55 60 m Žci
11:10 100 m Jky 100 m Dky
11:20 100 m Jři 100 m Dci
11:30 800 m Žky
11:40 800 m Žci výška Jky výška Dky dálka Žky koule 4kg Žci disk 1,5kg Dci disk 1,75kg Jři oštěp 500g Žky
11:50 800 m Jky 800 m Dky
12:00 800 m Jři 800 m Dci
12:20 3000 m Jky 3000 m Dky 3000 m Žky
12:30 výška Jři výška Dci dálka Žci koule 3kg Žky disk 1kg Jky disk 1kg Dky oštěp 600g Žci
12:40 3000 m Jři 3000 m Dci 3000 m Žci
13:10 150 m Žky
13:20 150 m Žci trojskok Jři trojskok Dci
13:30 200 m Jky 200 m Dky
13:40 200 m Jři 200 m Dci trojskok Jky trojskok Dky
14:00 4x60 m Žky
14:10 4x60 m Žci
14:20 4x100 m Jky 4x100 m Dky
14:30 4x100 m Jři 4x100 m Dci

Stravování

Občerstvení bude zajištěno ve stánku na parkovišti před Sokolovnou.

Parkování

 

Odkaz na možnost parkování naleznete níže. Doporučujeme využít parkoviště u Výstaviště vzhledem k většímu počtu parkovacích míst pro autobusy. Pozor na mapě je ještě vyznačeno parkoviště u Sportovní haly, kvůli výstavbě Parkovacího domu je parkoviště uazvřeno, vužijte tedy parkoviště u Výstaviště.

 

Parkoviště u Sokolovny je určené pouze pro osobní vozidla a je zpoplatněné.

Pozor !!! autobusem nezatáčejte ke stadionu hned u Dlouhého mostu. Autobus se u stadionu neotočí a hrozí komplikované couvání cca 300m. 

Mapu najdete:   zde