1. kolo KPD mužů, žen, mladší žáků a žákyň

Znak1

Pořadatel

Technicky zajišťuje atletický klub/oddíl T. J. Sokol České Budějovice

Datum

13.05.2023

Místo

České Budějovice - Čtyři Dvory (České Budějovice, ul. Evžena Rošického)

Vedoucí činovníci

Ředitel závodu Bahenská Kateřina 603 793 529 kbahenska@email.cz
Hlavní rozhodčí Dagmar Tycová
Řídící soutěže družstev muži, ženyTipka Václav. ml. žactvo Váňová Bohuslava vaclav.tipka@seznam.cz, bohumohu@seznam.cz,
Lékař bude zajištěn na stadionu
Časomíru zajišťuje Průša Pavel 605503270 prusa.pavel@mujbox.cz
Výsledky zpracoval Průša Pavel 605503270 prusa.pavel@mujbox.cz

Startují

ročníky 1933 - 2003
ročníky 2001 - 2003
ročníky 2004 - 2005
ročníky 2006 - 2007
ročníky 2008 - 2009
ročníky 2010 - 2011
ročníky 1933 - 2003
ročníky 2001 - 2003
ročníky 2004 - 2005
ročníky 2006 - 2007
ročníky 2008 - 2009
ročníky 2010 - 2011
ročníky 2012 - 2013
ročníky 2012 - 2013

Žákovské a dorostenecké kategorie v rozsahu svých disciplín 

Soutěže

Muži 100 m, 200 m, 400 m, 1500 m, 400m p 91,4, 4x100 m, výška, tyč, dálka, koule 7,26kg, disk 2kg, kladivo 7,26kg
Ženy 100 m, 200 m, 400 m, 1500 m, 400m p 76,2, 4x100 m, výška, tyč, dálka, koule 4kg, disk 1kg, kladivo 4kg
Ml. žáci 60 m, 150 m, 800 m, 60m p 76,2-7,7, 4x60 m, výška, dálka, koule 3kg, oštěp 500g
Ml. žákyně 60 m, 150 m, 800 m, 60m p 76,2-7,7, 4x60 m, výška, dálka, koule 2kg, oštěp 400g

Technická ustanovení

Soutěží se podle pravidel atletiky, pokud jinak neupravuje soutěžní řád a pořadatel závodu.

Nasazení závodníků, resp. závodnic, do jednotlivých běhů, včetně losování drah a stanovení pořadí na startu, postupové klíče, pořadí závodníků, resp. závodnic, v soutěžích v poli a základní výšky a zvyšování v soutěžích ve výšce a tyči určují ŘP.

Měřící zařízení

Použití certifikovaných zařízení pro měření:
Cílová kamera ANO
Větroměr běhy ANO
Větroměr skok daleký, trojskok ANO

Závodní kancelář

Závodní kancelář bude otevřena od 08.30 hod v nové budově.

Startovné

 Starty mimo bodování a) V jednotlivých soutěžích může ŘP povolit starty závodníků "mimo bodování" (dále jen MB); tito závodníci nemají nárok na postup do užšího finále (kromě případu, že v disciplíně startuje maximálně 8 závodníků včetně závodníků MB). b) Závodníci jsou povinni v přihlášce označit svůj start mimo bodování a uhradit startovné 140 Kč ve prospěch pořadatele za každý tento start (včetně případné štafety). 

Přihlášky

Podávají oddíly na webové stránce ČAS (http://www.atletika.cz),  do 11.5.2023 20:00 hod.

Před závodem není dohlašování povoleno, budou umožněny pouze případné škrty. 

Rozcvičování

Rozcvičování před vlastní soutěží je povoleno pouze mimo závodní plochu atletického stadionu, rozcvičovat bude možné na obou travnatých plochách. Na vrhačském bude vymezen prostor pro rozcvičování. 

Kontrola náčiní

Závodníci, resp. závodnice, mohou při soutěžích používat vlastní náčiní, které však musí nejpozději 60 minut před zahájením vlastní soutěže předložit ke kontrole příslušnému rozhočímu. Měření a vážení bude probíhat u nové budovy.

Šatny

Šatny budou k dispozici v nové budově. Šatny slouží pouze k převlečení. V šatnách nenechávejte cenné věci, pořadatel neručí za případnou krádež.

Výsledky

Výsledky budou průběžně vyvěšovány na nástěnce na tribuně. Oficiální výsledky budou zveřejněny na webové stránce Českého atletického svazu www.atletika.cz.

Protesty

Protesty týkající se výsledků nebo průběhu soutěže musí být podány do 30 minut po úředním vyvěšení výsledků této soutěže na informační tabuli na tribuně stadionu, a to ústně příslušnému vrchníkovi  (Pravidlo 8 ods. 2,3,4 a 5 Technických pravidel)   

Případné odvolání proti rozhodnutí vrchníka se podává prostřednictvím hlavního rozhodčího jury, a to písemně a doložené vkladem ve výši 500 Kč (pravidlo 8 odst. 3 a 7 Technických pravidel).

Zdravotní služba

Bude zajištěna na stadionu

Časový pořad

sobota, 13.5.2023

Čas Disciplíny
10:00 400m p 91,4 M výška Žcm dálka Žkm koule 2kg Žkm kladivo 7,26kg M oštěp 500g Žcm
10:10 400m p 76,2 Ž
10:25 60m p 76,2-7,7 Žcm
10:35 60m p 76,2-7,7 Žkm
10:50 100 m M
11:00 100 m Ž výška Ž koule 3kg Žcm kladivo 4kg Ž oštěp 400g Žkm
11:10 dálka M
11:15 60 m Žcm
11:30 60 m Žkm
11:50 800 m Žcm
12:00 800 m Žkm výška Žkm tyč M koule 4kg Ž disk 2kg M
12:10 400 m M dálka Žcm
12:20 400 m Ž
12:30 150 m Žcm
12:50 150 m Žkm
13:00 výška M tyč Ž koule 7,26kg M disk 1kg Ž
13:10 4x60 m Žcm dálka Ž
13:20 4x60 m Žkm
13:30 200 m M
13:40 200 m Ž
13:50 1500 m M
14:00 1500 m Ž
14:10 4x100 m M
14:20 4x100 m Ž

Stravování

Občerstvení bude zajištěno v restauraci na stadionu.

Parkování

Vzhledem k umístění stadionu doporučujeme parkovat na silnici pod zimním stadionem.

Další informace

Ješte jednou upozorňujeme, že závody se konají na stadionu SK Čtyři Dvory.