KP jednotlivců juniorů a dorostu

Pořadatel

Technicky zajišťuje atletický klub/oddíl AC TJ Jičín

Datum

20.05.2023

Místo

Jičín

Vedoucí činovníci

Technický delegát Petr Šindelář
Ředitel závodu Jiří Kotlář
Hlavní rozhodčí Petr Stojanov

Startují

ročníky 2004 - 2005
ročníky 2006 - 2007
ročníky 2004 - 2005
ročníky 2006 - 2007

Soutěže

Dorostenci 100 m, 200 m, 400 m, 800 m, 1500 m, 110m p 91,4, 300m p 83,8, 4x100 m, 4x400 m, výška, tyč, dálka, trojskok, koule 5kg, disk 1,5kg, kladivo 5kg, oštěp 700g
Dorostenky 100 m, 200 m, 400 m, 800 m, 1500 m, 100m p 76,2-8,5, 300m p 76,2, 4x100 m, 4x400 m, výška, tyč, dálka, trojskok, koule 3kg, disk 1kg, kladivo 3kg, oštěp 500g
Juniorky 100 m, 200 m, 400 m, 800 m, 1500 m, 100m p 83,8, 400m p 76,2, 4x100 m, 4x400 m, výška, tyč, dálka, trojskok, koule 4kg, disk 1kg, kladivo 4kg, oštěp 600g
Junioři 100 m, 200 m, 400 m, 800 m, 1500 m, 110m p 99,1, 400m p 91,4, 4x100 m, 4x400 m, výška, tyč, dálka, trojskok, koule 6kg, disk 1,75kg, kladivo 6kg, oštěp 800g

Technická ustanovení

Základní výšky ve výšce: dorostenky a juniorky 135 cm, dorostenci a junioři 155 cm

Základní výšky v tyči: dorostenky a juniorky 200 cm, dorostenci a junioři 250 cm
Soutěží se podle pravidel atletiky, pokud jinak neupravuje soutěžní řád a pořadatel závodu.

Měřící zařízení

Použití certifikovaných zařízení pro měření:
Cílová kamera ANO
Větroměr běhy ANO
Větroměr skok daleký, trojskok ANO

Závodní kancelář

Závodní kancelář je otevřena v den závodu od 8:00 hodin v cílovém objektu

Startovné

Startovné je stanoveno 100,- Kč za disciplínu. Starty mimo soutěž 200,- Kč

Přihlášky

Podávají oddíly na webové stránce ČAS (http://www.atletika.cz), a to od čtvrtka 11. 5. do čtvrtka 18. 5. do 22:00 hodin

Kontrola náčiní

Závodníci, resp. závodnice, mohou při soutěžích používat vlastní náčiní, které však musí nejpozději 60 minut před zahájením vlastní soutěže předložit ke kontrole příslušnému rozhočímu na tribuně

Šatny

Šatny jsou k dispozici v šatnovém objektu v sousedství atletického stadionu.

Zdravotní služba

Zdravotník závodu je po dobu závodu v závodní kanceláři.

Časový pořad

sobota, 20.5.2023

Čas Disciplíny
10:00 100m p 76,2-8,5 Dky Běh výška Jři Finále výška Dci Finále dálka Dky Finále dálka Jky Finále kladivo 5kg Dci Finále kladivo 6kg Jři Finále oštěp 500g Dky Finále oštěp 600g Jky Finále
10:10 100m p 83,8 Jky Běh tyč Jři Finále tyč Dci Finále
10:20 110m p 91,4 Dci Běh
10:30 110m p 99,1 Jři Běh
10:40 100 m Dky Rozběh
10:50 100 m Jky Rozběh
10:55 100 m Dci Rozběh
11:05 100 m Jři Rozběh dálka Jři Finále dálka Dci Finále kladivo 3kg Dky Finále kladivo 4kg Jky Finále oštěp 700g Dci Finále oštěp 800g Jři Finále
11:15 800 m Dky Finále 800 m Jky Finále
11:20 800 m Jři Finále 800 m Dci Finále
11:25 100 m Dky Finále
11:30 100 m Jky Finále výška Jky Finále výška Dky Finále
11:35 100 m Dci Finále
11:40 100 m Jři Finále
11:45 400 m Dky Běh
11:50 400 m Jky Běh
12:00 400 m Dci Běh tyč Jky Finále tyč Dky Finále
12:05 400 m Jři Běh
12:20 300m p 76,2 Dky Běh trojskok Jky Finále trojskok Dky Finále koule 3kg Dky Finále koule 4kg Jky Finále disk 1,5kg Dci Finále disk 1,75kg Jři Finále
12:30 300m p 83,8 Dci Běh
12:45 400m p 76,2 Jky Běh
12:55 400m p 91,4 Jři Běh
13:05 200 m Dky Běh
13:15 200 m Jky Běh
13:25 200 m Dci Běh
13:35 200 m Jři Běh trojskok Dci Finále trojskok Jři Finále koule 5kg Dci Finále koule 6kg Jři Finále disk 1kg Jky Finále disk 1kg Dky Finále
13:45 1500 m Jky Běh 1500 m Dky Běh
13:55 1500 m Jři Běh 1500 m Dci Běh
14:05 4x100 m Dky Finále
14:15 4x100 m Jky Finále
14:25 4x100 m Dci Finále
14:35 4x100 m Jři Finále
14:45 4x400 m Dky Finále
14:55 4x400 m Jky Finále
15:05 4x400 m Dci Finále
15:15 4x400 m Jři Finále