Přísnotický kros - Zajícova liga 2. kolo

zajíc

Pořadatel

Technicky zajišťuje atletický klub/oddíl TJ Sokol Přísnotice

Datum

13.05.2023

Místo

Přísnotice (Přísnotice - sportovní areál "Lhéta")

Vedoucí činovníci

Ředitel závodu Jiří Sedláček 603 423 570
Hlavní rozhodčí Petra Ondrašíková
Výsledky zpracoval Věra Vymetálková

Startují

Startují muži a ženy všech ročníků.

Kategorie:

Nejmenší dívky, hoši                                        ročník 2018 a mladší

Nejmladší dívky, hoši                                        ročník  2016 - 2017

Atletická minipřípravka dívky, hoši                   ročník 2014 - 2015

Atletická přípravka dívky, hoši                          ročník 2012 - 2013

Mladší žactvo                                                   ročník 2010 - 2011

Starší žactvo                                                    ročník 2008 - 2009

Dorost                                                              ročník 2006 - 2007

Ženy, muži                                                       ročník 1984 - 2005

Ženy veteránky 1, muži veteráni 1                  ročník 1974 - 1983

Ženy veteránky 2, muži veteráni 2                  ročník 1964 - 1973

Ženy veteránky 3, muži veteráni 3                  ročník 1963 a starší

Soutěže

Technická ustanovení

Tratě: polní cesty, louka, les.

Soutěží se podle pravidel atletiky, pokud jinak neupravuje soutěžní řád a pořadatel závodu.

Každý závodník startuje na vlastní nebezpečí.

Za zdravotní stav závodníků odpovídají rodiče nebo vysílající oddíl.

V závodě mohou startovat i nejmenší děti bez bodování do seriálu "Zajícovy ligy" - lze je dohlásit na místě nejpozdějí 30 minut před startem příslušné kategorie. Závodníci svou registrací souhlasí s uveřejněním svého jména a roku narození ve veřejných výsledkových listinách.

Pořadatelé si vyhrazují právo možné úpravy časového pořadu podle počtu přihlášených závodníků.

Ceny: pohár pro první 3 v každé kategorii, medaile pro první 3 v rámci Zajícovy ligy.

Měřící zařízení

Použití certifikovaných zařízení pro měření:
Cílová kamera NE
Větroměr běhy NE
Větroměr skok daleký, trojskok NE

Startovné

50 Kč mimo děti z oddílů Zajícovy ligy.

Přihlášky

Přihlášky se podávají na webové stránce ČAS (http://www.atletika.cz), a to od 1. 5. do 11. 5. 2023 (22:00 hodin).

Výdej startovních čísel

Prezentace a výdej startovních čísel od 8:30 hod. - nejpozději 30 minut před startem každé kategorie.

Šatny

Šatny jsou k dispozici v omezeném prostoru ve sportovních kabinách.

Časový pořad

sobota, 13.5.2023

Čas Disciplíny
09:30 Zahájení
09:40 Nejmenší dívky - 110 m
09:50 Nejmenší hoši - 110 m
10:00 Nejmladší dívky - 180 m
10:10 Nejmladší hoši - 180 m
10:20 Atletická minipřípravka dívky - 440 m
10:30 Atletická minipřípravka hoši - 440 m
10:40 Atletická přípravka dívky - 550 m
10:50 Atletická přípravka hoši - 550 m
11:00 Mladší žákyně - 1100 m
11:10 Mladší žáci - 1100 m
11:20 Starší žákyně - 1100 m
11:30 Starší žáci - 1100 m
11:45 Dorostenky, dorostenci - 2500 m Ženy - 5000 m Ženy veteránky 1, 2, 3 - 5000 m Muži - 7500 m Muži veteráni 1, 2 - 7500 m Muži veteráni 3 - 5000 m

Stravování

Občerstvení pro každého závodníka zdarma.