PŘEBOR ZLÍNSKÉHO KRAJE jednotlivců v kategorii dorostu, juniorů a dospělých

Pořadatel

Technicky zajišťuje atletický klub/oddíl Atletický klub Zlín, z.s.

Datum

01.05.2023

Místo

Zlín (Hradská 854, 760 01 7lín)

Vedoucí činovníci

Technický delegát Lukáš Vojtek +420774437268 lvojtek@atletika.cz
Ředitel závodu Lukáš Vojtek +420774437268 lvojtek@atletika.cz
Hlavní rozhodčí Ing. Ludmila Antošová
Časomíru zajišťuje Filip Kotopulos
Výsledky zpracoval Filip Kotopulos

Startují

ročníky 1933 - 2003
ročníky 2004 - 2005
ročníky 2006 - 2007
ročníky 1933 - 2003
ročníky 2004 - 2005
ročníky 2006 - 2007

Starty mladších závodníků budou povoleny pouze mimo soutěž bez nároku na titul Krajského přeborníka. Starty mimo soutěž musí být povoleny technickým delegátem.

Soutěže

Dorostenci 300m p 83,8
Dorostenky 300m p 76,2
Muži 100 m, 200 m, 400 m, 800 m, 1500 m, 3000 m, 110m p 106,7, 400m p 91,4, 3000m p 91,4, 4 x 100 m kombi, 4 x 200 m kombi, výška, tyč, dálka, trojskok, koule 7,26kg, disk 2kg, oštěp 800g
Ženy 100 m, 200 m, 400 m, 800 m, 1500 m, 3000 m, 100m p 83,8, 400m p 83,8, výška, tyč, dálka, trojskok, koule 4kg, disk 1kg, oštěp 600g

Technická ustanovení

Základní výšky a zvyšování ve výšce a tyči určí techničtí delegáti podle výkonnosti.
Soutěží se podle pravidel atletiky, pokud jinak neupravuje soutěžní řád a pořadatel závodu.

Měřící zařízení

Použití certifikovaných zařízení pro měření:
Cílová kamera ANO
Větroměr běhy ANO
Větroměr skok daleký, trojskok ANO

Závodní kancelář

Závodní kancelář bude otevřena od 08:30  hodin v zasedací místnosti na Stadionu Mládeže ve Zlíně.

Přihlášky

Podávají oddíly na webové stránce ČAS (http://www.atletika.cz), a to od 25.4.2023 10:00 do 30.4.2023 18:00 hod.

Kontrola náčiní

Závodníci, resp. závodnice, mohou při soutěžích používat vlastní náčiní, které však musí nejpozději 30 minut před zahájením přeboru.

Šatny

Šatny budou k dispozici v areálu Stadionu Mládeže.

Výsledky

Oficiální výsledky budou zveřejněny na webové stránce Českého atletického svazu www.atletika.cz.

Protesty

Protesty týkající se výsledků nebo průběhu soutěže musí být podány do 30 minut po úředním vyvěšení výsledků této soutěže na informační tabuli na stadionu, a to ústně příslušnému vrchnímu rozhodčímu (pravidlo 146 odst. 2, 3, 4 a 5 pravidel atletiky).
Případné odvolání proti rozhodnutí vrchního rozhodčího se podává prostřednictvím hlavního rozhodčího jury, a to písemně a doložené vkladem ve výši 500 Kč (pravidlo 146 odst. 3 a 6 Pravidel atletiky).

Zdravotní služba

Bude přítomen vyškolený zdravotník.

Časový pořad

pondělí, 1.5.2023

Čas Disciplíny
10:00 110m p 106,7 M Finále tyč M Finále dálka M Finále disk 2kg M Finále
10:30 100m p 83,8 Ž Finále výška Ž Finále
10:45 100 m M Rozběh
11:00 100 m Ž Rozběh koule 7,26kg M Finále disk 1kg Ž Finále
11:15 800 m M Finále dálka Ž Finále
11:30 800 m Ž Finále
11:45 400 m M Finále
11:50 400 m Ž Finále výška M Finále
12:00 300m p 83,8 Dci Finále 300m p 76,2 Dky Finále tyč Ž Finále
12:15 400m p 91,4 M Finále koule 4kg Ž Finále oštěp 800g M Finále
12:20 400m p 83,8 Ž Finále
12:30 3000 m M Finále 3000 m Ž Finále trojskok M Finále
13:00 200 m M Finále
13:15 200 m Ž Finále oštěp 600g Ž Finále
13:30 1500 m M Finále trojskok Ž Finále
13:40 1500 m Ž Finále
14:00 3000m p 91,4 M Finále
14:15 4 x 200 m kombi M Finále
14:30 4 x 100 m kombi M Finále

Parkování

 Parkování pro veřejnost a závodníky bude zajištěno na parkovišti pod stadionem.

Další informace

UPOZORŇUJEME, ŽE ČASOVÝ POŘAD SE PODLE POČTU PŘIHLÁŠENÝCH MŮŽE ZMĚNIT. POZORNĚ PROSÍM SLEDUJTE POKYNY ROZHLASEM, KDE BUDE VŠE S DOSTATEČNÝM PŘEDSTIHEM OHLÁŠENO

PŘIHLAŠUJTE SE PROSÍM DO KATEGORIE MŮŽU A ŽEN, SAMOZŘEJMĚ PAK BUDETE HÁZET SVÝM NÁČINÍM A POBĚŽÍTE SVÉ PŘEKÁŽKY A BUDETE ZAPSÁNI VE SVÉ KATEGORII.