2. kolo KPD mladšího žactva

Pořadatel

Technicky zajišťuje atletický oddíl TJ Jiskra Havlíčkův Brod

Datum

28.05.2023

Místo

Havlíčkův Brod

Vedoucí činovníci

Technický delegát Ondřej Tomek 732135590 otomek@atletika.cz
Ředitel závodu Slavomír Koreček 721685743 advokat@korecek.eu
Hlavní rozhodčí Petr Veleba
Řídící soutěže družstev Petr Veleba petr.veleba@seznam.cz
Časomíru zajišťuje Vratislav Fišera
Výsledky zpracoval Renata Korečková

Startují

ročníky 2010 - 2011
ročníky 2010 - 2011

Mohou startovat i závodníci přípravek ročník narození 2012 (registrace v ČAS a platná lékařská podmínka je podmínkou).

Soutěže

Ml. žáci 60 m, 150 m, 1000 m, 60m p 76,2-7,7, 4x60 m, výška, dálka, koule 3kg, oštěp 500g, kriket
Ml. žákyně 60 m, 150 m, 600 m, 60m p 76,2-7,7, 4x60 m, výška, dálka, koule 2kg, oštěp 400g, kriket

Technická ustanovení

Rozsah disciplín: 60, 150, 600/1000, 60 př., dálka, výška, koule, míček, oštěp, 4 x 60

Soutěží se podle pravidel atletiky, pokud jinak neupravuje soutěžní řád a pořadatel závodu. 

Počet pokusů v technických disciplínách:

Pokud na start soutěže nastoupí maximálně 12 závodníků - 3 + 3 finálové.

Pokud na start soutěže nastoupí 13 až 18 závodníků - 3 + 2 finálové, 4 závodníci + 1

Pokud na start soutěže nastoupí více než 18 závodníků - 3 + 1 finálový, 4 závodníci + 1

Pokud do soutěže ve skoku vysokém nastoupí 13 až 18 závodníků - 10 pokusů.

Pokud do soutěže ve skoku vysokém nastoupí více než 18 závodníků - 8 pokusů.

Měřící zařízení

Použití certifikovaných zařízení pro měření:
Cílová kamera ANO
Větroměr běhy ANO
Větroměr skok daleký, trojskok ANO

Závodní kancelář

Závodní kancelář bude otevřena na atletickém stadioně od 9,00 hodin. Prezentace závodníků a hlášení změn proběhne nejpozději do 9,30.

Schůzka vedoucích činovníků s vedoucími družstev (technická porada) se uskuteční v 9:30 hod. v závodní kanceláři.

Přihlášky

Podávají oddíly na webové stránce ČAS (http://www.atletika.cz), a to do 26. 5. 2023 20:00 hodin.

Přihlášky štafet  se podávají při zahájení technické porady řídícímu pracovníkovi formou tiskopisů „Přihláška k atletické soutěži“ (tzv. kartičky).

Výdej startovních čísel

Výdej bude probíhat před startem závodu na 600 m/1000 m. Každý závodník, resp., každá závodnice, musí mít v průběhu soutěže startovní číslo/startovní čísla připevněno a to bez možnosti jeho jakékoliv úpravy.

Časový pořad

neděle, 28.5.2023

Čas Disciplíny
10:00 60m p 76,2-7,7 Žkm výška Žkm dálka Žcm koule 3kg Žcm oštěp 400g Žkm
10:30 60m p 76,2-7,7 Žcm
11:00 600 m Žkm koule 2kg Žkm oštěp 500g Žcm
11:20 1000 m Žcm
11:40 60 m Žkm výška Žcm
12:00 60 m Žcm dálka Žkm kriket Žkm
12:30 150 m Žkm
12:50 150 m Žcm
13:00 kriket Žcm
13:30 4x60 m Žkm
13:50 4x60 m Žcm

Parkování

Parkování pro veřejnost a závodníky je možné u sportovní haly Ledečská 3028, 580 01 Havlíčkův Brod.