I. mítink Zlaté ligy atletických přípravek JMK + víceboj mladšího žactva

Pořadatel

Technicky zajišťuje atletický klub/oddíl AK Olymp Brno, spolek

Datum

22.05.2023

Místo

Brno - Ponava (Botanická 70, Brno 602 000)

Vedoucí činovníci

Ředitel závodu Tomáš Klíma 608 972 704 acp.olymp.brno@seznam.cz
Technický ředitel Eliška Kutrová 728 946 694 eliskakutrova@centrum.cz
Časomíru zajišťuje VSK Univerzita Brno
Výsledky zpracoval Martin Juránek 732 911 189 mjuranekg@gmail.com

Startují

ročníky 2010 - 2011
ročníky 2010 - 2011
ročníky 2014 - 2020
ročníky 2012 - 2013
ročníky 2014 - 2020
ročníky 2012 - 2013

Soutěže

Atletická přípravka-hoši 60 m, 600 m, dálka, kriket
Atletická minipřípravka-hoši 60 m, 300 m, dálka, kriket
Atletická přípravka-dívky 60 m, 600 m, dálka, kriket
Atletická minipřípravka-dívky 60 m, 300 m, dálka, kriket
Ml. žáci čtyřboj
Ml. žákyně čtyřboj

Technická ustanovení

Atletické přípravky a minipřípravky - v rámci Zlaté ligy není povoleno používání treter. Skok daleký se měří z místa odrazu. 60 m se startuje z polovysokého startu. V hodu kriketovým míčkem hází soutěžící 3 pokusy hned za sebou. Dlouhé běhy se běží tzv. z čáry.
Soutěží se podle pravidel atletiky, pokud jinak neupravuje soutěžní řád a pořadatel závodu.

Víceboj mladšího žactva je oddílovým závodem.

Měřící zařízení

Použití certifikovaných zařízení pro měření:
Cílová kamera ANO
Větroměr běhy ANO
Větroměr skok daleký, trojskok NE

Závodní kancelář

Závodní kancelář je otevřena na stadionu vedle cíle od 15:00 hodin. Provádění škrtů pro Zlatou ligu je možné do 15:45.

Startovné

Oddíly v rámci Zlaté ligy atletických přípravek startovné neplatí. Ostatní oddíly 100,- závodník.

Přihlášky

Podávají oddíly na webové stránce ČAS (http://www.atletika.cz), a to od 11.5.2023 do 20.5.2023 18:00. Přihlášky přípravek na závod se provádějí na e-mail: eliskakutrova@centrum.cz (jméno, příjmení, rok narození, oddíl, disciplíny).

Výsledky

Výsledky jednotlivých soutěží budou průběžně vyvěšovány na informační tabuli v místě závodu. Oficiální výsledky budou zveřejněny na webové stránce Českého atletického svazu www.atletika.cz.

Protesty

Protesty týkající se výsledků nebo průběhu soutěže musí být podány do 30 minut po úředním vyvěšení výsledků této soutěže na informační tabuli na tribuně stadionu, a to ústně příslušnému vrchníkovi (pravidlo 8 odst. 2, 3, 4 a 5 z Technických pravidel).
Případné odvolání proti rozhodnutí vrchníka se podává prostřednictvím hlavní rozhodčí jury, a to písemně a doložené vkladem ve výši 500 Kč (pravidlo 8 odst. 3 a 7 Technických pravidel).

Časový pořad

pondělí, 22.5.2023

Čas Disciplíny
15:00 Provádění škrtů + registrace na místě (15:00-15:45)
15:45 Společná rozcvička
16:00 60 m EleHm 60 m EleH kriket EleZ čtyřboj Žkm
16:10 60 m EleZm
16:20 60 m EleZ čtyřboj Žcm
16:30 dálka EleZm kriket EleHm kriket EleH
17:00 dálka EleZ
17:20 kriket EleZm
17:30 dálka EleHm dálka EleH
17:50 300 m EleZm
17:55 300 m EleHm
18:00 600 m EleH
18:10 600 m EleZ

Parkování

Vstup boční brankou od ulic Bayerova/Kabátníkova nebo vjezdem z ulice Ptašínského.

Parkování pro veřejnost a závodníky v přilehlých ulicích. V okolí se nachází parkovací zóna B a C. Trolejbus č. 32 (zastávka Botanická) či tramvaj č. 1, 6 (Hrnčířská).

Další informace

Ve Zlaté lize atletických přípravek startují závodníci oddílů, které se do této soutěže přihlásily. Dle naplnění kapacity závodu bude případně povolen start ostatních atletů po nahlášení na mail eliskakutrova@centrum.cz