Atletický Čtyřboj základních škol - Okresní kolo

Pořadatel

Technicky zajišťuje atletický klub/oddíl AK ŠKODA Plzeň

Datum

03.05.2023

Místo

Plzeň (Vejprnická 1253/36)

Vedoucí činovníci

Startují

Startují muži a ženy všech ročníků.

Soutěže

Měřící zařízení

Použití certifikovaných zařízení pro měření:
Cílová kamera ANO
Větroměr běhy ANO
Větroměr skok daleký, trojskok ANO

Přihlášky

Podávají oddíly na webové stránce ČAS (http://www.atletika.cz), a to od ___ do ___