2.kolo Přeboru MSK družstev - starší žactvo

Pořadatel

Technicky zajišťuje Atletický klub SSK Vítkovice, z.s.

Datum

25.05.2023

Místo

Ostrava - Vítkovice (Městský stadion (Závodní 2891/86, 70300 Ostrava))

Vedoucí činovníci

Ředitel závodu Oldřich Zvolánek
Hlavní rozhodčí PaedDr. Dana Kopcová
Technický ředitel Lucie Vlková
Řídící soutěže družstev Jaromír Korbel
Časomíru zajišťuje OnLine System s.r.o. 604314841
Výsledky zpracoval OnLine System s.r.o.

Startují

ročníky 2006 - 2007
ročníky 2008 - 2011
ročníky 2006 - 2007
ročníky 2008 - 2011

Soutěže

Žáci 60 m, 150 m, 300 m, 800 m, 1500 m, 100m p 83,8, 200m p 76,2, 4x300 m, výška, tyč, dálka, koule 4kg, disk 1kg, kladivo 4kg, oštěp 600g, chůze 3000m
Žákyně 60 m, 150 m, 300 m, 800 m, 1500 m, 100m p 76,2-8,2, 200m p 76,2, 4x300 m, výška, tyč, dálka, koule 3kg, disk 0,75kg, kladivo 3kg, oštěp 500g, chůze 3000m

Technická ustanovení

Základní výšky a zvyšování ve výšce a tyči určí technický delegát podle výkonnosti.
Soutěží se podle pravidel atletiky, pokud jinak neupravuje soutěžní řád a pořadatel závodu.

Soutěže ve vrhu koulí a hodu kladivem proběhnou na vedlejším vrhačském stadionu.

Měřící zařízení

Použití certifikovaných zařízení pro měření:
Cílová kamera ANO
Větroměr běhy ANO
Větroměr skok daleký, trojskok ANO

Závodní kancelář

Závodní kancelář bude otevřena od 13.30 hod.v místnosti za cílem na hlavním stadionu –  kontrola a oprava přehledu startů.

Přihlášky

Podávají oddíly na webové stránce ČAS (http://www.atletika.cz), od 15.5.2023 do 24.5.2023 do 18,00 hodin.

Rozcvičování

Rozcvičování před vlastní soutěží je povoleno pouze mimo závodní plochu atletického stadionu, přičemž rozcvičovat se lze na rozcvičovacím stadionu.

Kontrola náčiní

Závodníci, resp. závodnice, mohou při soutěžích používat vlastní náčiní, které však musí nejpozději 60 minut před zahájením vlastní soutěže předložit ke kontrole příslušnému rozhočímu v místnosti na startu 100m na hlavním stadionu.

Šatny

Šatny jsou k dispozici v omezeném množství a budou označeny. Pořadatel za případné ztráty neručí.

Startovní listiny

Startovní listiny budou vyvěšeny na informační tabuli na tribuně stadionu.

Výsledky

Výsledky jednotlivých soutěží budou průběžně vyvěšovány na informační tabuli na tribuně stadionu. Oficiální výsledky budou zveřejněny na webové stránce Českého atletického svazu www.atletika.cz.

Zdravotní služba

 Zdravotní služba bude zajištěna po celou dobu závodů.

Časový pořad

čtvrtek, 25.5.2023

Čas Disciplíny
15:00 kladivo 3kg Žky chůze 3000m Žci chůze 3000m Žky
15:30 100m p 76,2-8,2 Žky výška Žci dálka Žky oštěp 600g Žci
15:50 100m p 83,8 Žci
16:00 800 m Žky kladivo 4kg Žci
16:10 800 m Žci oštěp 500g Žky
16:20 60 m Žky
16:30 tyč Žky tyč Žci
16:40 60 m Žci
17:00 300 m Žky výška Žky dálka Žci koule 4kg Žci
17:10 300 m Žci disk 0,75kg Žky
17:20 1500 m Žky
17:30 1500 m Žci
17:40 200m p 76,2 Žky
17:50 200m p 76,2 Žci
18:00 150 m Žky koule 3kg Žky disk 1kg Žci
18:20 150 m Žci
18:40 4x300 m Žky
18:50 4x300 m Žci

Stravování

V prostorách stadionu bude otevřený bufet.

Parkování

Parkování pro veřejnost a závodníky v areálu stadionu není povoleno, brána bude uzavřena.

Další informace

Startující závodníci musí mít potvrzení o lékařské prohlídce podle vyhlášky Ministerstva zdravotnictví č. 391/2013 Sb., o zdravotní způsobilosti k tělesné výchově a sportu, v den soutěže ne starší jednoho roku.

Časový pořad může být upraven podle počtu přihlášených závodníků.

Soutěže ve vrhu koulí a v hodu kladivem proběhnou na vrhačské louce za rozcvičovacím stadionem, soutěže v hodu diskem na vrhačské louce u ulice Rudná a soutěže v hodu oštěpem na hlavní stadionu.