3.kolo družstev ml.žactvo /trojboj/

Pořadatel

Technicky zajišťuje atletický klub SSK Vítkovice, z.s.

Datum

16.05.2023

Místo

Ostrava - Vítkovice (Městský stadion, Závodní 2891/86, 70300 Ostrava)

Vedoucí činovníci

Ředitel závodu Oldřich Zvolánek
Hlavní rozhodčí Ing. František Fiala
Technický ředitel Lucie Vlková
Hlasatel Augustin Šulc
Časomíru zajišťuje OnLine System s.r.o.
Výsledky zpracoval OnLine System s.r.o.

Startují

ročníky 2010 - 2011
ročníky 2010 - 2011

Soutěže

Ml. žáci 60 m, 150 m, 800 m, 60m p 76,2-7,7, výška, dálka, koule 3kg, oštěp 500g, trojboj, sprint. tr, vrh. tr.
Ml. žákyně 60 m, 150 m, 800 m, 60m p 76,2-7,7, výška, dálka, koule 2kg, oštěp 400g, trojboj, sprint. tr, vrh. tr.

Technická ustanovení

Základní výšky a zvyšování ve výšce určí technický delegát podle výkonnosti.
Soutěží se podle pravidel atletiky, pokud jinak neupravuje soutěžní řád a pořadatel závodu.

Soutěží se v trojboji vrhačském, skokanském a běžeckém podle vícebojařských pravidel atletiky.

Běžecký trojboj - 60m , 800m , dálka

Skokanský trojboj - 60m př. , 150m , výška

Vrhačský trojboj - 60m , koule , oštěp

Vedoucí hlásí atlety jednotlivě do všech tří disciplín konkrétního trojboje s maximem 8 atletů za oddíl v jednom trojboji ml.žáků a 8 v trojboji žákyň. Pořadí družstev je dle součtu bodů 8 atletů za tři trojboje dle vícebojařských tabulek zvlášť pro dívky a chlapce.

Měřící zařízení

Použití certifikovaných zařízení pro měření:
Cílová kamera ANO
Větroměr běhy ANO
Větroměr skok daleký, trojskok ANO

Závodní kancelář

Závodní kancelář je otevřena v den závodů od 14,00 hodin v místnosti za cílem na hlavním stadionu.

Technická porada proběhne ve 14,30 hod. v závodní kanceláři. Vedoucí družstev provedou pouze škrty.

Přihlášky

Podávají oddíly na webové stránce ČAS (http://www.atletika.cz), a to od 9.5.2023 do 15.5.2023 do 18,00 hod.

Rozcvičování

Rozcvičování před vlastní soutěží je povoleno pouze mimo závodní plochu atletického stadionu, přičemž rozcvičovat se lze na vedlejším atletickém stadionu.

Kontrola náčiní

Závodníci, resp. závodnice, mohou při soutěžích používat vlastní náčiní, které však musí nejpozději 60 minut před zahájením vlastní soutěže předložit ke kontrole příslušnému rozhočímu v označené místnosti v prostoru startu na 100m.

Šatny

Šatny jsou k dispozici v omezeném množství a budou označeny. Šatny slouží pouze k převlečení, pořadatel za případné ztráty neručí.

Startovní listiny

Startovní listiny budou vyvěšeny na informační tabuli na rozcvičovacím stadionu.

Výsledky

Výsledky jednotlivých soutěží budou průběžně vyvěšovány na informační tabuli v prostoru tribuny. Oficiální výsledky budou zveřejněny na webové stránce Českého atletického svazu www.atletika.cz.

Zdravotní služba

Zdravotní služba bude zajištěna po celou dobu závodů.

Časový pořad

úterý, 16.5.2023

Čas Disciplíny
15:00 60m p 76,2-7,7 Žkm
15:10 60m p 76,2-7,7 Žcm
15:20 60 m Žkm
15:30 výška Žkm
15:40 60 m Žcm
16:00 dálka Žkm
16:15 koule 3kg Žcm oštěp 400g Žkm
16:30 výška Žcm
17:00 150 m Žkm dálka Žcm
17:15 koule 2kg Žkm oštěp 500g Žcm
17:30 150 m Žcm
17:45 800 m Žkm
18:00 800 m Žcm
20:00 trojboj Žcm trojboj Žkm sprint. tr Žcm sprint. tr Žkm vrh. tr. Žcm vrh. tr. Žkm

Stravování

Bude otevřený bufet v prostoru průchodu mezi tribunou a rozcvičovacím stadionem.

Další informace

Soutěže ve vrhu koulí budou probíhat na vrhačském hřišti a ve skoku vysokém na rozcvičovacím hřišti.