18.ročník EKAG 2023

Pořadatel

Technicky zajišťuje atletický klub/oddíl JAC Brno

Datum

02.09.2023 - 04.09.2023

Místo

Brno (Stadion VUT - Pod Palackého Vrchem, Technická 14, Brno (GPS: 49.2266006N; 16.5734006E) )

Vedoucí činovníci

Technický delegát Nezdařil Ctibor
Ředitel závodu Nezdařil Ctibor +420602728035 cibasport@cibasport.cz
Hlavní rozhodčí Ing. Jindřich Šálek
Technický ředitel Janák David +420601501651
Časomíru zajišťuje AK Olomouc
Výsledky zpracoval Uhlíř David +420737572927 daviduhl@post.cz

Startují

Jednotlivé kategorie od ročníku 2008 až 2012 startují samostatně a není povolen start mladším ročníkům.

Soutěže

2008 Boys 60 M, 300 M, 1500 M, 100 m H 83,8, 4 x 300m comb., High Jump, Long Jump, Shot Put 4kg, Javelin 600g
2008 Girls 60 M, 300 M, 1500 M, 100m H 76,2-8,2, High Jump, Long Jump, Shot Put 3kg, Javelin 500g
2009 Boys 60 M, 300 M, 1500 M, 100 m H 83,8, High Jump, Long Jump, Shot Put 4kg, Javelin 600g
2009 Girls 60 M, 300 M, 1500 M, 100m H 76,2-8,2, High Jump, Long Jump, Shot Put 3kg, Javelin 500g
2010 Boys 60 M, 150 M, 800 M, 4x60 m, High Jump, Long Jump, Javelin 500g
2010 Girls 60 M, 150 M, 800 M, 4x60 m, High Jump, Long Jump, Javelin 400g
2011 Boys 60 M, 800 M, High Jump, Long Jump, Cricket
2011 Girls 60 M, 800 M, High Jump, Long Jump, Cricket
2012 Boys 60 M, 600 M, High Jump, Long Jump, Cricket
2012 Girls 60 M, 600 M, High Jump, Long Jump, Cricket

Technická ustanovení

Základní výšky a zvyšování ve výšce určí technický delegát podle výkonnosti.
Soutěží se podle pravidel atletiky, pokud jinak neupravuje soutěžní řád a pořadatel závodu.

Měřící zařízení

Použití certifikovaných zařízení pro měření:
Cílová kamera ANO
Větroměr běhy ANO
Větroměr skok daleký, trojskok ANO

Závodní kancelář

Závodní kancelář je otevřena ve dnech 2. až 4.9.2023  nad tribunou stadionu od 8.00 hodin do 18.00hod.

Přihlášky

Předběžné přihlášky celého oddílu podávají zájemci na webové stránce https://europeangames.cibasport.cz do 10.6.2023  a po potvrzení registrace oddílu pořadatelem bude spuštěna registrace závodníků na discipliny  na webové stránce ČAS (http://www.atletika.cz), a to od 1.6.2023  do 25.7.2023.

Výdej startovních čísel

 Každý závodník, resp., každá závodnice, musí mít v průběhu soutěže startovní číslo/startovní čísla připevněno a to bez možnosti jeho jakékoliv úpravy. Závodníci ve skoku do výšky jedno startovní číslo, na prsou nebo na zádech.

Rozcvičování

Rozcvičování před vlastní soutěží je povoleno pouze mimo závodní plochu atletického stadionu.

Kontrola náčiní

Závodníci, resp. závodnice, mohou při soutěžích používat vlastní náčiní, které však musí nejpozději 60 minut před zahájením vlastní soutěže předložit ke kontrole příslušnému rozhočímu disciplíny.

Svolavatelna

Každý závodník, resp. každá závodnice, se musí osobně prezentovat ve svolavatelně.  Po provedené prezentaci již závodníci, resp. závodnice, nesmějí opustit svolavatelnu a na start, resp. do příslušného sektoru, budou odvedeni, resp. odvedeny, společně závodnčím, nebo rozhodčím.
Časy zahájení a ukončení prezentace a časy odvedení závodníků, resp. závodnic, na start, nebo do příslušného sektoru, jsou uvedeny v minutovém časovém pořadu, který bude vyvěšen na informační tabuli u svolavatelny, každá výprava obdrží podrobný rozpis při prezentaci oddílu a nebo je možné si je stáhnout na webu pořadatele https://europeangames.cibasport.cz 

Šatny

Budou k dispozici v budově u vstupu na stadion a budou viditelně označeny. Šatny slouží pouze k převlečení. Pořadatel neručí za odložené věci. Toalety jsou k dispozici jak v prostorách šaten, tak na rozcvičovacím stadionu nebo nad hlavní tribunou a budou k dispozici i mobilní WC. Pro ubytováné výpravy doporučujeme příchod na sportoviště ve sportovním.

Startovní listiny

Startovní listiny budou vyvěšeny na informační tabuli nad tribunou a na webu ČAS.

Nasazení závodníků, resp. závodnic, do jednotlivých běhů, včetně losování drah a stanovení pořadí na startu, postupové klče, pořadí závodníků, resp. závodnic, v soutěžích v poli a základní výšky a zvyšování v soutěžích ve výšce  určuje v závodní kanceláři technický delegát.

Výsledky

Výsledky jednotlivých soutěží budou průběžně vyvěšovány na informační tabuli nad tribunou stadionu. Oficiální výsledky budou zveřejněny na webové stránce Českého atletického svazu www.atletika.cz.

Protesty

Protesty týkající se výsledků nebo průběhu soutěže musí být podány do 30 minut po úředním vyvěšení výsledků této soutěže na informační tabuli na tribuně stadionu, a to ústně příslušnému vrchníkovi (pravidlo 8 odst. 2, 3, 4 a 5 z Technických pravidel).
Případné odvolání proti rozhodnutí vrchníka se podává prostřednictvím hlavní rozhodčí jury, a to písemně a doložené vkladem ve výši 500 Kč (pravidlo 8 odst. 3 a 7 Technických pravidel).
 

Zdravotní služba

Zdravotní služba bude po celou dobu závodu zabezpečena Červeným křížem v prostoru cíle stadionu.

Časový pořad

sobota, 2.9.2023

Čas Disciplíny
09:00 High Jump 2008 G Finále 0 Cricket 2011 G Kvalifikace 0
09:15 Long Jump 2012 B Kvalifikace A Long Jump 2012 B Kvalifikace B Long Jump 2012 G Kvalifikace A Long Jump 2012 G Kvalifikace B
09:30 60 M 2011 B Rozběh 0 Shot Put 3kg 2009 G Kvalifikace A
10:00 60 M 2010 B Rozběh 0
10:15 High Jump 2010 G Finále 0
10:30 60 M 2009 B Rozběh 0 Long Jump 2012 B Kvalifikace C Long Jump 2012 B Kvalifikace D Long Jump 2012 G Kvalifikace C Long Jump 2012 G Kvalifikace D Shot Put 3kg 2009 G Kvalifikace B
10:45 Javelin 500g 2008 G Kvalifikace A
11:00 60 M 2008 B Rozběh 0
11:30 60 M 2011 G Rozběh 0
11:45 Javelin 500g 2008 G Kvalifikace B
12:00 60 M 2010 G Rozběh Long Jump 2010 B Kvalifikace A Long Jump 2010 B Kvalifikace B Long Jump 2009 B Kvalifikace A Long Jump 2009 B Kvalifikace B Shot Put 4kg 2008 B Kvalifikace A
12:30 60 M 2009 G Rozběh 0
12:45 Cricket 2012 G Kvalifikace 0
13:00 60 M 2008 G Rozběh 0 High Jump 2011 G Finále 0 Shot Put 4kg 2008 B Kvalifikace B
13:15 Long Jump 2009 B Kvalifikace C Long Jump 2009 B Kvalifikace D Long Jump 2010 B Kvalifikace C Long Jump 2010 B Kvalifikace D
13:45 800 M 2011 B Finále 0
14:15 800 M 2010 B Finále 0 Shot Put 3kg 2008 G Kvalifikace A
14:30 Javelin 500g 2009 G Kvalifikace A
14:45 High Jump 2009 G Finále 0
15:00 60 M 2011 B Finále A 60 M 2011 B Finále B
15:15 60 M 2010 B Finále B 60 M 2010 B Finále A Shot Put 3kg 2008 G Kvalifikace B
15:30 60 M 2009 B Finále B 60 M 2009 B Finále A Javelin 500g 2009 G Kvalifikace B
15:45 60 M 2008 B Finále B 60 M 2008 B Finále A
16:00 60 M 2011 G Finále B 60 M 2011 G Finále A
16:15 60 M 2010 G Finále B 60 M 2010 G Finále A Shot Put 4kg 2009 B Kvalifikace A
16:30 60 M 2009 G Finále B 60 M 2009 G Finále A
16:45 60 M 2008 G Finále B 60 M 2008 G Finále A Cricket 2012 B Kvalifikace D
17:15 Shot Put 4kg 2009 B Kvalifikace B

neděle, 3.9.2023

Čas Disciplíny
09:00 60 M 2012 B Rozběh D Javelin 500g 2010 B Kvalifikace A
09:15 Long Jump 2011 B Kvalifikace A Long Jump 2011 B Kvalifikace B Long Jump 2008 B Kvalifikace A Long Jump 2008 B Kvalifikace B
09:30 60 M 2012 G Rozběh 0 Shot Put 4kg 2009 B Finále 0
10:00 800 M 2011 G Finále 0 High Jump 2009 B Finále 0 Javelin 500g 2010 B Kvalifikace B
10:30 800 M 2010 G Finále 0 Long Jump 2011 B Kvalifikace C Long Jump 2011 B Kvalifikace D Long Jump 2008 B Kvalifikace C Long Jump 2008 B Kvalifikace D
10:45 Shot Put 4kg 2008 B Finále 0
11:15 100m H 76,2-8,2 2009 G Rozběh 0 Javelin 400g 2010 G Kvalifikace A
11:30 100m H 76,2-8,2 2008 G Rozběh High Jump 2012 B Finále D Shot Put 3kg 2009 G Finále 0
12:00 100 m H 83,8 2009 B Rozběh 0 Long Jump 2011 G Kvalifikace A Long Jump 2011 G Kvalifikace B Long Jump 2009 G Kvalifikace A Long Jump 2009 G Kvalifikace B
12:15 100 m H 83,8 2008 B Rozběh 0 Javelin 400g 2010 G Kvalifikace B
12:30 Shot Put 3kg 2008 G Finále 0
12:45 150 M 2010 B Rozběh 0
13:00 High Jump 2011 B Finále 0
13:15 150 M 2010 G Rozběh 0
13:30 Long Jump 2011 G Kvalifikace C Long Jump 2011 G Kvalifikace D Long Jump 2009 G Kvalifikace C Long Jump 2009 G Kvalifikace D Javelin 600g 2008 B Kvalifikace 0
14:00 300 M 2009 B Finále 0
14:30 300 M 2008 B Finále 0 High Jump 2012 G Finále 0
14:45 Long Jump 2010 G Kvalifikace A Long Jump 2010 G Kvalifikace B Long Jump 2008 G Kvalifikace A Long Jump 2008 G Kvalifikace B
15:00 300 M 2009 G Finále D
15:15 Cricket 2011 B Kvalifikace 0
15:30 300 M 2008 G Finále 0
16:00 High Jump 2010 B Finále 0
16:15 Long Jump 2010 G Kvalifikace C Long Jump 2010 G Kvalifikace D Long Jump 2008 G Kvalifikace C Long Jump 2008 G Kvalifikace D
16:30 100 m H 83,8 2009 B Finále B 100 m H 83,8 2009 B Finále A
16:45 100 m H 83,8 2008 B Finále B 100 m H 83,8 2008 B Finále A
17:00 Javelin 600g 2009 B Kvalifikace A
17:15 100m H 76,2-8,2 2009 G Finále B 100m H 76,2-8,2 2009 G Finále A
17:30 100m H 76,2-8,2 2008 G Finále B 100m H 76,2-8,2 2008 G Finále A Long Jump 2012 G Finále 0
17:45 High Jump 2008 B Finále 0 Long Jump 2012 B Finále D
18:15 Javelin 600g 2009 B Kvalifikace B
18:45 Long Jump 2009 B Finále 0 Long Jump 2010 B Finále 0
19:00 Cricket 2012 G Finále 0 Cricket 2011 G Finále 0

pondělí, 4.9.2023

Čas Disciplíny
08:45 60 M 2012 B Finále B 60 M 2012 B Finále A Long Jump 2011 B Finále 0 Javelin 400g 2010 G Finále 0
09:00 60 M 2012 G Finále B 60 M 2012 G Finále A Long Jump 2011 G Finále 0
09:30 150 M 2010 B Finále B 150 M 2010 B Finále A Javelin 500g 2009 G Finále 0
09:45 150 M 2010 G Finále B 150 M 2010 G Finále A
10:00 Long Jump 2009 G Finále 0 Long Jump 2008 G Finále 0
10:15 1500 M 2009 B Finále 0 Javelin 500g 2008 G Finále 0
10:45 1500 M 2008 B Finále 0
11:00 Long Jump 2010 G Finále 0 Long Jump 2008 B Finále 0
11:15 1500 M 2009 G Finále 0 Cricket 2012 B Finále 0 Cricket 2011 B Finále 0
11:45 1500 M 2008 G Finále 0
12:15 600 M 2012 B Finále 0 Javelin 500g 2010 B Finále 0
12:45 600 M 2012 G Finále 0
13:00 Javelin 600g 2009 B Finále 0
13:30 4x60 m 2010 B Běh 0
13:45 Javelin 600g 2008 B Finále 0
14:00 4x60 m 2010 G Běh 0
14:30 4 x 300m comb. 2008 B Běh 0

Stravování

Stravování bude zabezpečeno po celou dobu závodu formou bufetu přímo na stadionu.

Parkování

VIP parkování pro držitele parkovacích karet bude zajištěno v areálu stadionu (vjezd horní branou nad tribunou). Parkování pro veřejnost a závodníky bude zajištěno v podzemních garážích u stadionu, vedle spodního vchodu na stadionu. Kapacita 220 míst.

Další informace

Veškeré další informace o projektu najdete na webu pořadatele https://europeangames.cibasport.cz

Během závodu se mohou na ploše stadionu pohybovat pouze závodící osoby a technický personál závodu!!

Slavnostní zahájení proběhne v sobotu 2.9.2023 od 19.00hod.