2. kolo přeboru MSK družstev mladšího žactva - pětiboj mladších žáků

Pořadatel

Technicky zajišťuje T.J. Sokol Opava

Datum

09.05.2023

Místo

Opava (Boženy Němcové 22, Opava)

Vedoucí činovníci

Ředitel závodu Korbel Jaromír opava@sokol.eu
Hlavní rozhodčí Mgr. Marta Kovářová
Lékař Zdenka Reichlová
Časomíru zajišťuje Jiří Baran
Výsledky zpracoval Jaromír Korbel

Startují

ročníky 2010 - 2011

Soutěže

Ml. žáci pětiboj

Technická ustanovení

Soutěží se podle pravidel atletiky, pokud jinak neupravuje soutěžní řád a pořadatel závodu.

Měřící zařízení

Použití certifikovaných zařízení pro měření:
Cílová kamera ANO
Větroměr běhy ANO
Větroměr skok daleký, trojskok ANO

Závodní kancelář

Závodní kancelář je otevřena v tribuně stadionu od 14.00 hodin do konce závodu.

Přihlášky

Podávají oddíly na webové stránce ČAS (http://www.atletika.cz), a to do 8. 5. 2023 do 22 hodin.

Šatny

Šatny jsou k dispozici v budově TS.

Výsledky

Oficiální výsledky budou zveřejněny na webové stránce Českého atletického svazu www.atletika.cz.

Časový pořad

úterý, 9.5.2023

Čas Disciplíny
15:30 pětiboj Žcm

Parkování

Zákaz prakování v areálu TS. Mimo činitelé závodu.