Kontrolní závody ve vrhu kladivem

Pořadatel

Technicky zajišťuje atletický klub/oddíl AK ŠKODA Plzeň

Datum

05.05.2023

Místo

Plzeň (Vejprnická 1253/36)

Vedoucí činovníci

Ředitel závodu Vladimír Bartůněk
Hlavní rozhodčí Jiří Kadla
Technický ředitel Michal Černý +420777889619 skplz@seznam.cz

Startují

ročníky 1933 - 2009
ročníky 2004 - 2005
ročníky 2006 - 2007
ročníky 2008 - 2009
ročníky 1933 - 2009
ročníky 2004 - 2005
ročníky 2006 - 2007
ročníky 2008 - 2009

Soutěže

Dorostenci disk 1,5kg, kladivo 5kg
Dorostenky kladivo 3kg
Juniorky kladivo 4kg
Junioři disk 1,75kg, kladivo 6kg
Muži disk 2kg, kladivo 7,26kg
Ženy disk 1kg, kladivo 4kg
Žáci disk 1kg, kladivo 4kg
Žákyně disk 0,75kg, kladivo 3kg

Technická ustanovení

Soutěží se podle pravidel atletiky, pokud jinak neupravuje soutěžní řád a pořadatel závodu. Soutěž bude probíhat na tréninkovém sektoru pro hod diskem a kladivem. 

Měřící zařízení

Použití certifikovaných zařízení pro měření:
Cílová kamera NE
Větroměr běhy NE
Větroměr skok daleký, trojskok NE

Závodní kancelář

Závodní kancelář je otevřena v den závodu 24.4. od 15:00 v prostorách hlavní budovy.

Startovné

Startovné činí 150 Kč za přihlášenou disciplínu. 

Členi klubu, Hostující za AK ŠKODA a zařazeni v AA startovné neplatí.

 

Přihlášky

Podávají oddíly na webové stránce ČAS (http://www.atletika.cz), a to od 18.4.2023 do 24.4. 23:59

Rozcvičování

Rozcvičování před vlastní soutěží je povoleno pouze mimo závodní plochu atletického stadionu, přičemž rozcvičovat se lze na travnaté ploše nebo přilehlé rovince.

Šatny

Šatny jsou k dispozici v přízemí tribuny, a to pro závodníky šatny č. 1 a 2, a pro závodnice šatny č. 3 a 4.

Šatny budou neuzamykatelné a budou sloužit pouze k převlékání, nikoli
k úschově osobních věcí. Pořadatel, ani správa stadionu za případné ztráty nebude ručit.

Výsledky

Oficiální výsledky budou zveřejněny na webové stránce Českého atletického svazu www.atletika.cz.

Protesty

Protesty týkající se výsledků nebo průběhu soutěže musí být podány do 30 minut po úředním vyvěšení výsledků této soutěže na informační tabuli v prostoru cíle, a to ústně příslušnému vrchnímu rozhodčímu (pravidlo 146 odst. 2, 3, 4 a 5 pravidel atletiky).
Případné odvolání proti rozhodnutí vrchního rozhodčího se podává prostřednictvím hlavního rozhodčího jury, a to písemně a doložené vkladem ve výši 500 Kč (pravidlo 146 odst. 3 a 6 Pravidel atletiky).

Zdravotní služba

Zdravotník se bude nacházet v prostoru regenerace, přístup je z hlavní plochy i z tribuny stadionu, dveře budou viditelně označeny.

Časový pořad

pátek, 5.5.2023

Čas Disciplíny
15:00 kladivo 3kg Žky kladivo 3kg Dky kladivo 4kg Jky kladivo 4kg Ž kladivo 4kg Žci kladivo 5kg Dci kladivo 6kg Jři kladivo 7,26kg M
16:00 disk 0,75kg Žky disk 1kg Žci disk 1kg Ž disk 1,5kg Dci disk 1,75kg Jři disk 2kg M

Stravování

Zajištěno v areálu v Bomba café.