Tyčkařská a oštěpařská středa-uzavřená

Pořadatel

Technicky zajišťuje atletický klub/oddíl TJ Sokol Kolín-atletika

Datum

17.05.2023

Místo

Kolín

Vedoucí činovníci

Ředitel závodu Dudáš Ondřej
Hlavní rozhodčí Dominik Holub

Startují

ročníky 1933 - 2003
ročníky 2004 - 2005
ročníky 2006 - 2007
ročníky 2008 - 2009
ročníky 1933 - 2003
ročníky 2004 - 2005
ročníky 2006 - 2007
ročníky 2008 - 2009

Soutěže

Dorostenci tyč, oštěp 700g
Dorostenky tyč, oštěp 500g
Juniorky tyč, oštěp 600g
Junioři tyč, oštěp 800g
Muži tyč, oštěp 800g
Ženy tyč, oštěp 600g
Žáci tyč, oštěp 600g
Žákyně tyč, oštěp 500g

Technická ustanovení

Základní výšky a zvyšování ve výšce a tyči určí techničtí delegáti podle výkonnosti.
Soutěží se podle pravidel atletiky, pokud jinak neupravuje soutěžní řád a pořadatel závodu.

Měřící zařízení

Použití certifikovaných zařízení pro měření:
Cílová kamera NE
Větroměr běhy NE
Větroměr skok daleký, trojskok NE

Přihlášky

Podávají oddíly na webové stránce ČAS (http://www.atletika.cz), a to do 16.5.2023 20:00.

Časový pořad

středa, 17.5.2023

Čas Disciplíny
16:00 tyč Jři tyč Dci tyč M tyč Žci tyč Ž tyč Jky tyč Dky tyč Žky
17:30 oštěp 500g Žky oštěp 500g Dky oštěp 600g Jky oštěp 600g Ž oštěp 600g Žci oštěp 700g Dci oštěp 800g M oštěp 800g Jři