Krajský přebor zlínského kraje družstev staršího žactva - 2. kolo

Pořadatel

Technicky zajišťuje atletický klub/oddíl Atletický klub Zlín, z.s.

Datum

17.05.2023

Místo

Zlín (Hradská 854, 760 01 Zlín)

Vedoucí činovníci

Ředitel závodu Lukáš Vojtek 774437268 lvojtek@atletika.cz
Hlavní rozhodčí Ing. Ludmila Antošová
Řídící soutěže družstev Aleš Prudký/Pavel Bobál
Časomíru zajišťuje Atletický klub Zlín, z.s.
Výsledky zpracoval Filip Kotopulos

Startují

ročníky 2008 - 2009
ročníky 2008 - 2009

Starty mladších ročníků nejsou povoleny!

Soutěže

Žáci 60 m, 800 m, 1 míle, 3000 m, 200m p 76,2, 4x150 m, 4-3-2-1, 8x100m, výška, tyč, koule 4kg, disk 1kg, oštěp 600g
Žákyně 60 m, 800 m, 1 míle, 200m p 76,2, 4x150 m, výška, tyč, koule 3kg, disk 0,75kg, oštěp 500g

Technická ustanovení

Základní výšky a zvyšování ve výšce a tyči určí techničtí delegáti podle výkonnosti.
Soutěží se podle pravidel atletiky, pokud jinak neupravuje soutěžní řád a pořadatel závodu.

Měřící zařízení

Použití certifikovaných zařízení pro měření:
Cílová kamera ANO
Větroměr běhy ANO
Větroměr skok daleký, trojskok ANO

Závodní kancelář

Závodní kancelář je otevřena v den závodu od 14:00 hodin

Přihlášky

Podávají oddíly na webové stránce ČAS (http://www.atletika.cz), a to od 11.5.2023 16:00 do 15.5.2023 20:00 hod

Každý závodník, závodnice mohou startovat v kombinaci 2 individuální disciplíny+ 2 štafety , nebo 3 individuální disciplíny + 1 štafeta !!!

Štafety pro KP jsou smíšené vždy v poměru 2+2 nebo 4+4 (hoši+dívky - v propozicích uvedeni žáci, platí jako MIX!)

Štafety pro soutěž družstev se běží vždy za svoji kategorii, tedy 4 x 150 m žákyně a 4 x 150 m žáci.

Štafety se budou přihlašovat na místě v den závodu.

Výdej startovních čísel

Startovní čísla pro běhy na 800 m a 1 míli budou vydávány před 30 minut před startem dané disciplíny v prostoru cílové kamery (závodní kanceláře).

Rozcvičování

Rozcvičování bude probíhat a ploše mimo sektory, kde budou probíhat soutěže.

Časový pořad

středa, 17.5.2023

Čas Disciplíny
15:00 60 m Žci Rozběh výška Žci Finále disk 1kg Žci Finále
15:15 60 m Žky Rozběh
15:30 3000 m Žci Běh koule 4kg Žci Finále
15:45 200m p 76,2 Žci Finále
15:55 200m p 76,2 Žky Finále
16:00 tyč Žci Finále tyč Žky Finále disk 0,75kg Žky Finále
16:10 800 m Žci Finále
16:20 800 m Žky Finále
16:30 1 míle Žci Finále výška Žky Finále koule 3kg Žky Finále
16:40 1 míle Žky Finále
17:00 oštěp 600g Žci Finále
17:30 4-3-2-1 Žci Finále
17:45 4x150 m Žci Finále
17:55 4x150 m Žky Finále
18:00 oštěp 500g Žky Finále
18:10 8x100m Žci Finále

Další informace

Upozorňujeme, že časový pořad se může změnit! Soutěž v hodu oštěpem bude průběžně navazovat a ihned po skončení jedné kategorie plynule naváže další, proto si tyto změny pečlivě hlídejte. Štafetové běhy 4-3-2-1 a 8 x 100 jsou štafety MIX!!!

Běh na 3000 m je pouze vložený závod, který se do KPD nepočítá!