Krajské kolo v atletickém čtyřboji

Pořadatel

Technicky zajišťuje atletický klub Atletika Písek, z.s.

Datum

31.05.2023

Místo

Písek (U Papírny 329)

Vedoucí činovníci

Ředitel závodu Jan Cendelín +420 604131774 cendelin@zsbernartice.eu
Časomíru zajišťuje Atletika Písek, z.s.
Výsledky zpracoval František Veselý

Startují

ročníky 2006 - 2009
ročníky 2009 - 2011
ročníky 2006 - 2009
ročníky 2009 - 2011

Soutěže

Žáci sedmiboj
Ml. žáci pětiboj
Ml. žákyně pětiboj
Žákyně sedmiboj

Technická ustanovení

V jednom družstvu je nejvíce 5 závodníků z jedné školy. Do výsledku družstva se počítají bodové zisky nejlepších 4 závodníků ve čtyřboji. Družstvo vede jeden vedoucí. Pokud družstvo startuje jen se 4 závodníky, musí se na dělené disciplíny rozdělit v poměru dva a dva závodníci.

IV. – základní školy – žáci 8. a 9. tříd a odpovídající ročníky víceletých gymnázií, ročník narození 2006–2009

III. – základní školy – žáci 6. a 7. tříd a odpovídající ročníky víceletých gymnázií, ročník narození 2009–2011

V kategorii mohou startovat družstva za těchto podmínek:

  1. Družstvo je složeno z žáků jedné školy
  2. Členové družstva musí odpovídat ročníkem narození a příslušným stupněm vzdělání
  3. Startovat mohou pouze žáci gymnázií splňující článek 10 všeobecných podmínek pro účast na soutěžích AŠSK (Organizační řád AŠSK, str. 39), tj. pouze ti žáci, kteří nejsou zařazeni v studijních oborech se specializovanou výukou TV.

Všechny podmínky musí být splněny zároveň.

Měřící zařízení

Použití certifikovaných zařízení pro měření:
Cílová kamera ANO
Větroměr běhy ANO
Větroměr skok daleký, trojskok ANO

Závodní kancelář

Závodní kancelář je otevřena od 08:15 hodin v hlavní tribuně nad cílem.

Přihlášky

Podávají školy na webové stránce ČAS (http://www.atletika.cz), a to od pátku 26.5.2023 do úterý 30.5.2023 do 18:00 hodin.

Soupisky mailem do 24.5.2023 na cendelin@zsbernartice.eu

 

Šatny

Šatny jsou k dispozici v hlavní budově a slouží pouze k převlečení. Nenechávejte v šatnách věci, pořadatel neručí za odložené věci.

Protesty

Případnou námitku podává vedoucí družstva písemně nebo telefonicky do 15 minut po skončení utkání řediteli soutěže s vkladem 500 Kč. Protesty řeší soutěžní komise. V případě zamítnutí propadá vklad pořadateli.

Časový pořad

středa, 31.5.2023

Čas Disciplíny
08:40 porada rozhodčích a učitelů
09:00 60 m Žkm pětiboj Žcm pětiboj Žkm sedmiboj Žci sedmiboj Žky
09:20 60 m Žcm
09:40 60 m Žky skok vysoký Žkm skok daleký Žkm
10:00 60 m Žci hod kriketovým míčkem Žcm
10:30 skok vysoký Žky skok daleký Žky
10:50 hod kriketovým míčkem Žci vrh koulí 4kg Žci
11:20 skok vysoký Žcm skok daleký Žcm hod kriketovým míčkem Žkm
12:10 skok vysoký Žci skok daleký Žci hod kriketovým míčkem Žky vrh koulí 3kg Žky
12:40 600 m Žkm
13:00 800 m Žcm
13:20 800 m Žky
13:40 1000 m Žci
14:00 vyhlášení výsledků

Další informace

Účastníci akce nejsou pořadatelem pojištěni proti úrazům, krádežím ani ztrátám. VV AŠSK ČR doporučuje, aby účastníci uzavřeli individuální úrazové pojištění. Za zdravotní způsobilost odpovídá vysílající škola. Účastníci musí mít s sebou průkazku zdravotní pojišťovny. Dozor nad účastníky zajišťuje v plném rozsahu a po celou dobu soutěže vysílající škola. (Vyhláška MŠMT ČR č.55/2005 §7, odst. 2) Vedoucí družstev odpovídají po celou dobu soutěže za bezpečnost a chování členů výpravy.

Soutěž začíná pro obě kategorie během na 60 metrů a končí během na 800 metrů dívek a 1000 metrů chlapců. Ve skoku dalekém a vrhačských disciplínách má každý závodník 3 pokusy. Při postupu do vyššího kola může být vyměněno celé družstvo.