Víceboj přípravek - pouze pro oddíly Plzeňského kraje

Pořadatel

Technicky zajišťuje atletický klub/oddíl AC Domažlice

Datum

13.09.2023

Místo

Domažlice (Hořejší předměstí (Atletický stadion Na Střelnici))

Vedoucí činovníci

Ředitel závodu Forster Zdeněk
Hlavní rozhodčí Mgr. Šárka Fišrová
Časomíru zajišťuje Sladký Roman 777 122 998 info@pro-sport.cz
Výsledky zpracoval Sladký Roman

Startují

ročníky 2014 - 2020
ročníky 2012 - 2013
ročníky 2014 - 2020
ročníky 2012 - 2013

Soutěže

Atletická přípravka-dívky 60 m, 400 m, dálka, kriket
Atletická minipřípravka-dívky 60 m, 400 m, dálka, kriket
Atletická přípravka-hoši 60 m, 400 m, dálka, kriket
Atletická minipřípravka-hoši 60 m, 400 m, dálka, kriket

Technická ustanovení

Pouze pro oddíly AC Domažlice, Atletika Klatovy, TJ Sušice, AKR Železná Ruda, TJ Nýrsko. Neregistrované atlety, zároveň ale evidované u ČASu, lze přihlašovat přihláškou bez registrace.
Soutěží se podle pravidel atletiky, pokud jinak neupravuje soutěžní řád a pořadatel závodu.

Měřící zařízení

Použití certifikovaných zařízení pro měření:
Cílová kamera ANO
Větroměr běhy ANO
Větroměr skok daleký, trojskok ANO

Závodní kancelář

Závodní kancelář je otevřena v prostoru cíle. V 15,30 hodin se uskuteční technická porada vedoucích družstev.

Startovné

Startovné za každého závodníka hostujících klubů/ oddílů je 50 Kč. Kluby obdrží fakturu od pořadatele na základě přihlášených závodníků.

Přihlášky

Podávají oddíly na webové stránce ČAS (http://www.atletika.cz), do 12. 9. 2023, 18.00 hod. Neregistrované atlety, zároveň ale evidované u ČASu, lze přihlašovat přihláškou bez registrace.

Šatny

Šatny a WC jsou k dispozici v tribuně stadionu. Upozorňujeme, že šatny slouží k převlečení. Za odložené věci pořadatel neručí.

Výsledky

Výsledky jednotlivých soutěží budou průběžně vyvěšovány na informační tabuli. Oficiální výsledky budou zveřejněny na webové stránce Českého atletického svazu www.atletika.cz.

Časový pořad

středa, 13.9.2023

Čas Disciplíny
16:00 60 m EleH Běh dálka EleDm Finále kriket EleHm Finále
16:15 60 m EleD Běh
16:30 kriket EleH Finále
16:35 dálka EleD Finále
16:45 60 m EleHm Běh
17:10 60 m EleDm Běh kriket EleD Finále
17:15 dálka EleHm Finále
17:40 kriket EleDm Finále
17:50 dálka EleH Finále
18:00 400 m EleHm Běh
18:10 400 m EleDm Běh
18:20 400 m EleD Běh
18:30 400 m EleH Běh

Parkování

Na parkovišti nad stadionem, vedle letního kina.

Další informace

Občerstvení

Na tribuně stadionu.