Atletické závody školek a přípravek

Pořadatel

Technicky zajišťuje atletický klub/oddíl TJ Jiskra Otrokovice

Datum

30.05.2023

Místo

Otrokovice (Městská Sportovní hala a stadion TJ Jiskra)

Vedoucí činovníci

Vedoucí projektu Aleš Prudký 605155155
Ředitel závodu Jaroslav Balaštík
Hlavní rozhodčí Aleš Prudký
Lékař ČSČK Radka Jochová
Časomíru zajišťuje TJ Jiskra Otrokovice
Výsledky zpracoval Dominika Remešová 605025799 remesovadom@seznam.cz

Startují

ročníky 2016 - 2017
ročníky 2012 - 2015
ročníky 2016 - 2017
ročníky 2012 - 2015

Závody jsou uzavřené , není povolen start dětí z jiných oddílů nebo škol.

Soutěže

Atletická přípravka-hoši překážková dr., člunkový běh, slalom
Atletická minipřípravka-hoši překážková dr., slalom
Atletická přípravka-dívky překážková dr., člunkový běh, slalom
Atletická minipřípravka-dívky překážková dr., slalom

Technická ustanovení

Soutěž je určena pro děti Otrokovických škol a školek sdružených v projektech Sporťáček a pro přípravky TJ Jiskra Otrokovice.
Soutěží se podle pravidel a rozpisu pořadatele závodu.

Měřící zařízení

Použití certifikovaných zařízení pro měření:
Cílová kamera ANO
Větroměr běhy ANO
Větroměr skok daleký, trojskok ANO

Závodní kancelář

Závodní kancelář je otevřena v MSH od 07.45 hodin , na stadionu od 14.15

Startovné

Startovné se neplatí.

Přihlášky

Podávají školy a školky na webové stránce ČAS (http://www.atletika.cz), a to od 24.5. 2023 9:00 do 29.5. 2022 do 19:00 hodin.

Šatny

Šatny jsou k dispozici v MSH .Dále je možnost využít šatny na stadionu TJ Jiskra

Výsledky

Výsledky jednotlivých soutěží budou průběžně vyvěšovány na informační tabuli v hale i areálu.Oficiální výsledky budou zveřejněny na webové stránce Českého atletického svazu www.atletika.cz.

Zdravotní služba

Bude přítomna po celou dobu konání závodu.

Časový pořad

úterý, 30.5.2023

Čas Disciplíny
08:30 překážková dr. EleHm Běh slalom EleZm Běh
08:55 překážková dr. EleZm Běh slalom EleHm Běh
09:30 překážková dr. EleHm Semifinále slalom EleZm Semifinále
09:55 překážková dr. EleZm Semifinále slalom EleHm Semifinále
10:30 překážková dr. EleHm Finále slalom EleZm Finále
10:55 překážková dr. EleZm Finále slalom EleHm Finále
16:00 překážková dr. EleZ Finále překážková dr. EleH Finále
16:40 slalom EleH Finále slalom EleZ Finále
17:20 člunkový běh EleZ Finále člunkový běh EleH Finále

Stravování

Pořadatel zajišťuje pitný režim pro závodníky. Pro návštěvníky bude otevřen Bufet.

Parkování

Na parkovištích před areály sportovišť.