Vrhání na Letňáku (klubový závod)

Pořadatel

Technicky zajišťuje Atletický klub AHA Vyškov, z. s.

Datum

30.05.2023

Místo

Vyškov (682/56 Sídliště Osvobození, Vyškov 682 01)

Vedoucí činovníci

Ředitel závodu Mgr. Jiří Němeček 608533507 j.nemecek@zsletnipole.cz
Lékař Mgr. Jiří Němeček 608533507 j.nemecek@zsletnipole.cz
Výsledky zpracoval Ing. Karel Borovec k.borovec@zsletnipole.cz

Startují

ročníky 2006 - 2007
ročníky 2008 - 2009
ročníky 2010 - 2011
ročníky 2006 - 2007
ročníky 2008 - 2009
ročníky 2010 - 2011

Soutěže

Dorostenci koule 5kg
Dorostenky koule 3kg
Žáci koule 4kg
Ml. žáci koule 3kg
Ml. žákyně koule 2kg
Žákyně koule 3kg

Měřící zařízení

Použití certifikovaných zařízení pro měření:
Cílová kamera NE
Větroměr běhy NE
Větroměr skok daleký, trojskok NE

Přihlášky

Podává oddíl na webové stránce ČAS (http://www.atletika.cz), a to od 25. 5. 2023 (00:00 hodin) do 29. 5. 2023 (18:00 hodin)

Časový pořad

úterý, 30.5.2023

Čas Disciplíny
08:00 Zahájení prezentace všech kategorií.
09:00 koule 2kg Žkm koule 3kg Žcm
10:45 Vyhlášení výsledků v kategorii mladšího žactva.
10:50 Zahájení prezentace starších žákyň, starších žáků, dorostenkyň a dorostenců.
11:00 koule 3kg Žky koule 3kg Dky koule 4kg Žci koule 5kg Dci
13:30 Vyhlášení výsledků závodu starších žákyň, starších žáků, dorostenkyň a dorostenců.